1. Žádanky (požadavkové listy)
  Základní informace o žádankách, náležitosti žádanky, identifikace pacienta na žádance a označení vzorku
 2. Požadavky na akutní vyšetření
  Požadavky na statimová (akutní) vyšetření, doordinovaná vyšetření a ústní požadavky na vyšetření
 3. Odběrový systém
  Používaný odběrový systém, typy zkumavek
 4. Identifikace a přípr. pacienta
  Identifikace pacienta a příprava pacienta před vyšetřením
 5. Odběr a množství vzorku
  Odběr a množství vzorku
 6. Operace se vzorkem
  Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorku
 7. Bezpečnost při práci
  Základní informace k bezpečnost při práci se vzorky
 8. Doprava, svoz a likvid. vzorků
  Základní informace k dopravě, zajišťovaném svozu vzorků a likvidaci biologického materiálu
Joomla templates by a4joomla