Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru:

 

Požadovaná vyšetření   Zkumavka nebo množství vzorku
Biochemie (pro 20-25 rutinních analytů   5 ml krve (zkumavka Vacuette s červeným uzávěrem)
Imunochemie - hormony, lékové hladiny, nádorové markery, hepatitidy   1 ml krve na 3-4 stanovované analyty (zkumavka Vacuette s červeným uzávěrem)
Glykovaný hemoglobin (HBA1C)   1 zkumavka (zkumavka Vacuette s fialovým uzávěrem) - přesné množství krve dle rysky na zkumavce. Pokud je zároveň požadováno i vyš. KO-stačí jedna zkumavka na obě vyšetření !!!
Sedimentace   1 zkumavka (zkumavka Vacuette s černým uzávěrem) - přesné přesné množství krve dle rysky na zkumavce
KO + diferenciál + retikulocyty   1 zkumavka (zkumavka Vacuette s fialovým uzávěrem) - přesné množství krve dle rysky na zkumavce
Koagulace (QUICK+APTT+Fibrinogen +D-dimery)   1 zkumavka (zkumavka Vacuette s modrým uzávěrem) - množství krve dle rysky na zkumavce
Krevní skupina   1 zkumavka (zkumavka Vacuette s fialovým uzávěrem ) - přesné množství krve dle rysky na zkumavce
Vyšetření moče a moč. sedimentu ( + AMS, glukóza)    10 ml ranní moče
Vyšetření clearance kreatininu, Na, K, Cl, Ca, Mg, P, močovina, kreatinin, kys.močová,celková bílkovina, mikroalbuminurie   množství sbírané moče za 24 hodin nebo 8 hodin (dle požadovaného vyšetření), náhodný vzorek moče pro vyšetření albuminu
Vyšetření Hamburgerova sedimentu   množství sbírané moče za 3 hod
Vyšetření HCG z moče   2 ml čerstvé moče
Okultní krvácení   odběr stolice provádí pacient dle návodu k testovací soupravě
Drogový screening   10 ml moče


Poznámka: U metod prováděných z nesrážlivé krve je nutné dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla. Tato podmínka je bezchybně zajištěna u uzavřených odběrových systémů, pokud je odběr proveden standardním postupem

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla