Hlavní chyby při odběrech žilní krve: 
Postupně jsou zdůrazněny hlavní chyby při odběrech žilní krve:
1. chyby při přípravě nemocného
2. chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru
3. chyby vedoucí k hemolýze vzorku
4. chyby při adjustaci, skladování a transportu

1. Chyby při přípravě nemocného:

 • Pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace glukózy
 • V době odběru a nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi
 • Pacient nevysadil před odběrem léky, které ovlivňují vyšetření (pokud to lze, léky je vhodné vysadit)
 • Odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži (včetně nočních směn)
 • Delší cestování před odběrem se může negativně projevit např. u kardiaků
 • Je zvolena nevhodná doba odběru - během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá, kde mimořádný výsledek může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování. Odběry mimo rána ordinujeme proto jen výjimečně a pokud je to nutné pro diagnostiku
 • Pokud příliš úzkostlivý pacient dlouho před odběrem nejedl ani nepil, jsou výsledky ovlivněny dehydratací

2. Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru:
Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení ("pumpování") se zataženou paží před odběrem, vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži. Ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů.

3. Chyby vedoucí k hemolýze vzorku:
Hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy, nebo že zbarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.

Hemolýzu působí:

 • použití vlhké odběrové soupravy
 • znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku
 • znečištění skla, injekční stříkačky nebo jehly stopami saponátů
 • použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává
 • prudké vystřikováním krve ze stříkačky do zkumavky
 • ponechání krve stékat po povrchu kůže a pak se následné zachycení do zkumavky
 • prudké třepání krve ve zkumavce (připadá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru)
 • krev byla uchována při nevhodné teplotě
 • prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře
 • použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla

4. Chyby při adjustaci, skladování a transportu:

 • použily se nevhodné zkumavky (např. pro odběr stopových prvků)
 • použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi
 • zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny
 • zkumavky s materiálem byly potřísněny krví
 • uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od sér nebo plazmy (řada látek včetně enzymů přešla z krvinek do séra nebo do plazmy, rozpad trombocytů vede k uvolnění destičkových komponent),
 • krev byla uchovávana při nevhodné teplotě
 • krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu (krev určenou k přesnému stanovení koncentrace bilirubinu chraňte i před normálním denním světlem a světlem zářivek, protože světelné paprsky urychlují oxidaci bilirubinu, který pak nelze správně stanovit)
Joomla templates by a4joomla