• Hlavní banner 01

Chlamydia trachomatis metodou detekce antigenu
 

Vyšetřovaný materiál: cervikální stěr, výtěr z uretry, moč a stěr ze spojivkového vaku
 Pokyny pro odběr:

Odběr moči
Před odběrem moči si nesmí pacient omývat genitálie a nesmí v předchozích 2 hodinách močit. Odeberte 20 až 30 ml moči z první části proudu do sterilní zkumavky bez konzervačních látek.
 

Cervikální stěr
K odběru vzorku cervikálního stěru používejte výhradně odběrové soupravy dodávané laboratoří Clearview Chlamydia Swabs

Správný odběr vzorku je pro další testování klíčový (nesprávný odběr je největším zdrojem chyb)!!

Odběr vzorku z cervixu:

  • Prvním stěrovým tamponem (nejlépe vatovým) odstraňte hlen z povrchu děložního čípku. Tampon po použití zlikvidujete.
  • Stěrový tampon zaveďte endocervixu a otáčejte s ním asi 10 - 30 sekund. Vyjměte tampon a snažte se nedotknout povrchu pochvy
  • Vložte tampon do transportní zkumavky ze které byl vyjmut, pevně uzavřete, označte identifikačními znaky pacienta. Do doby transportu uchovávejte v lednici maximálně po dobu 24 hodin


Odebrané vzorky spolu s pečlivě vyplněnou žádankou je nutné neprodleně odeslat do laboratoře. Po dobu mezi odběrem a transportem vzorku je nutné je uložit do ledničky do teploty +2 až +8°C.
Odběr jiných materiálů konzultujte s pracovníky laboratoře.

DŮLEŽITÉ: Vzhledem k tomu, že chlamydie parazitují uvnitř buněk epitelu, je nezbytné odebrat dostatečné množství infikovaných buněk !!!

Joomla templates by a4joomla