Kritéria pro odmítnutí (vadných) kolizních primárních vzorků:

 • požadavkový list (žádanka) nebo biologický materiál, na němž chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (tj. identifikační číslo pojištěnce, jméno a příjmení pojištěnce, typ zdravotní pojišťovny, identifikace odesílajícího pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit např. dotazem nebo telefonicky
 • požadavkový list (žádanka) a biologický materiál, kde identifikace vzájemně neodpovídají (nejsou v souladu)
 • požadavkový list (žádanka) a biologický materiál, který obsahuje požadavky na vyšetření, která laboratoř neprovádí ani nezajišťuje viz. Spolupracující laboratoře.
 • požadavkový list pro dospělého pacienta s odborností pracoviště pediatrie (neplatí pro odbornost lékařská genetika)
 • požadavkový list pro muže s odborností gynekologie (neplatí pro vyšetření krevní skupiny)
 • požadavkový list pro ambulantního pacienta s odborností lůžkového oddělení
 • požadavkový list pro dítě do 10 let věku s jinou než pediatrickou odborností
 • požadavkový list pro hospitalizovaného pacienta s ambulantním razítkem
 • žádanka nebo vzorky znečištěné biologickým materiálem
 • biologický materiál, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný
 • vzorek s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi viz. Seznam vyšetření. Lékař je na toto telefonicky upozorněn. Pokud i přesto trvá na zpracování vzorku, je povaha vady popsána na výsledkovém listu ve formě poznámky. •neoznačený vzorek s biologickým materiálem •biologický materiál bez žádanky

Kritéria pro přijetí biologického vzorku a/nebo požadavkového listu laboratoří:

Jsou-li splněny podmínky viz. Požadavkové listy (žádanky) a viz. Příjem žádanek a vzorků, je vzorek ke zpracování do laboratoře přijat.

Joomla templates by a4joomla