Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky:

  • Pokud je nedostatečná identifikace pacienta na biologickém materiálu a nelze mu přiřadit požadavkový list, analýza se neprovádí. Odesílající subjekt je nutno telefonicky kontaktovat a informovat o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. O této skutečnosti je učiněn zápis do formuláře Příjem problémových vzorků. Lékař požadující toto vyšetření je požádán o opakování odběru s řádnou identifikací biologického materiálu.
  • Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v laboratoři upraví běžným způsobem pro další zpracování (centrifugace krve, odlití, případně stabilizace). Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím subjektu a alespoň základní identifikace pacienta, pracovník centrálního příjmu okamžitě po zjištění nedostatku kontaktuje telefonicky dané oddělení nebo lékaře a chybějící požadavky doplní do požadavkového listu (žádanky).
  • Není-li k dispozici údaj o odesílajícím subjektu, ale je znám, je telefonicky kontaktován, aby dodatečně údaje doplnil a materiál je zpracován.
  • Pokud odesílající subjekt není znám, pak je vzorek odmítnut.
Joomla templates by a4joomla