Vyšetřování smluvními laboratořemi

Vyšetření, které je ze zákona nutné zaslat ke konfirmaci (dovyšetření nebo potvrzení výsledku) zasílají laboratoře PREVEDIG medical, s.r.o. do národních referenčních laboratoří Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10. 

Vyšetření ke konfirmaciReferenční laboratořKontakt                            
konfirmace HBSAg, Anti-HCV NRL pro virové hepatitidy tel. 267 082 484
konfirmace HIV NRL pro AIDS tel. 267 082 398
konfirmace syfilis NRL pro diagnostiku syfilis tel. 267 082 795
konfirmace toxoplazmózy NRL pro toxoplazmózu tel. 267 082 795
konfirmace zarděnek

NRL pro pro zarděnky, spalničky, parotitidu

a parvovirus B19

tel. 267 082 788
konfirmace CMV NRL pro herpetické viry tel. 267 082 247
konfirmace netypických profilů rezistence bakteriálních kmenů NRL pro antibiotika tel. 267 082 202
konfirmace kmenů E. coli, průkaz toxinů NRL pro E. coli a shigely tel. 267 082 223
ověření typizace atypických kmenů neisserií NRL pro meningokokové nákazy tel. 267 082 250
ověření identifikace Bordetel a Corynebacterií NRL pro pertusi a difterii tel. 267 082 242
konfirmace kmenů streptokoků a enterokoků NRL pro streptokokové nákazy tel. 267082260
konfirmace a sérotypizace salmonel NRL pro salmonely tel. 267 082 200
konfirmace kmenů stafylokoků, průkaz toxinů NRL pro stafylokoky tel. 267 082 264
autovakcíny Centrální laboratoř Nemocnice Na Bulovce, oddělení klinické mikrobiologie-autovakcíny tel. 266 082 345

 

U biochemických a sérologických vyšetření se do výsledkového listu místo výsledku zapíše "konfirm." a připojí se příslušný komentář. Výsledek dovyšetření zašle příslušná NRL oddělení nebo lékaři poštou.

Pro mikrobioplogická vyšetření je výsledek konfirmace, dourčení na výsledkovém listu zřetelně vyznačen a identifikován, originál výsledku z NRL je odeslán ošetřujícímu lékaři spolu s výsledkovým listem.

Vyšetřování smluvními laboratořemi

Vyšetření, které laboratoř PREVEDIG medical, s.r.o. neprovádí, jsou zasílána do smluvních laboratořích.

Smluvní laboratoře:

Odběr a příjem vzorků pro vyšetření ve smluvních laboratořích

- vzorky jsou odebírány a přijímány denně na všech odběrových pracovištích.

Transport vzorků do smluvních laboratoří

- denně na základě dohody se smluvními laboratořemi tak, aby byla zajištěna stabilita analytů.

Výsledky ze spolupracujících laboratoří

- výsledky ze smluvních laboratoří (IMMUNIA) jsou doručeny do centrální laboratoře PREVEDIG medical, s.r.o.. a poté obvyklým způsobem doručeny požadujícímu oddělení nebo lékaři. Ostatní smluvní laboratoře zasílají výsledky požadujícímu oddělení nebo lékaři přímo.

Požadavky na vyšetření ve smluvních laboratořích se vyplňují do žádanky PREVEDIG medical, s.r.o.  (pokud jsou na ní uvedena) nebo do příslušných originálních žádanek smluvních laboratoří (zašleme na vyžádání).

Ke každému požadavkovému listu (žádance) musí být připojen odpovídající biologický materiál v požadovaném počtu a množství.

Joomla templates by a4joomla