Dodatečná vyšetření
Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:

  • Dodatečná vyšetření lze telefonicky doobjednat, zapisující osoba tuto skutečnost zaznamená do laboratorního informačního systému a vzorky se zpracují standardním postupem, následkuje vždy nová žádanka  s dodatečnými vyšetřeními
  • Dodatečná vyšetření požadovaná akutně budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání
  • Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. Stabilita jednotlivých analytů viz. Seznam vyšetření. Po uplynutí časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku.
  • Laboratoř skladuje vzorky pro dodatečná vyšetření 1 týden při + 4 až + 8 °C).
  • Výtěry v transportních médiích jsou skladovány při pokojové teplotě.

Změny odeslaných výsledků a nálezů
Oprava (změny) výsledkové části - rozumí se tím oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly expedovány. Pod pojem opravy nepatří doplnění nebo rozšíření textové informace k výsledkům.

V případě, že je nutné provést změnu v odeslaném výsledku a nálezu, provede tuto změnu pouze oprávněná osoba (vedoucí laboratoře, analytik nebo jiný pověřený vysokoškolák) a informuje ihned lékaře.

O provedené změně se učiní záznam do laboratorního informačního systému k příslušnému výsledovému listu v databázi. Oprávněná osoba provede změnu výsledku a zápis o změně výsledku (zápis je v textech pro tisk ve formě: datum změny, z hodnoty .... na hodnotu....., nebo z textu... na text...., důvod změny, kdy a který lékař byl informován o změně výsledku, k jaké změně došlo, u které metody a proč)

Na výsledkovém listu je tato skutečnost uvedena ve formě poznámky k výsledkům, aby byl odesílající lékař či oddělení informováni, že došlo ke změně v nálezu a jakého výsledku se změna týkala.

V případě dodatečného nárůstu kvasinek a plísní při prodloužené mykologické kultivaci je archivovaný výsledkový list vrácen do denního seznamu a zaslán s opraveným nálezem označeným dodatečný nárůst.

Oprava identifikace pacienta

  • Oprava rodného čísla: nepatří sem změna generovaného rodného čísla na korektní, spojení záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci.
  • Oprava příjmení a jména: nepatří sem oprava titulu, oprava interpunkce, patří sem změny příjmení po rozvodu, po svatbě, u osvojených dětí apod.

Oprava identifikace se provádí při zadávání požadavků nebo při opravě v databázi.
O opravě identifikace pacienta v databázi provede opravující osoba záznam do poznámky pro interní potřebu (zaznamená oprava identifikace z... na... a datum provedení opravy).


Změny v identifikaci pacienta smí provádět jen pověřené osoby.

Joomla templates by a4joomla