• Ryze česká laboratoř s 26 lety zkušeností

    Ryze česká laboratoř s 26 lety zkušeností

  • Hustá síť odběrových míst

    Hustá síť odběrových míst

  • Kvalitní a přesné výsledky

    Kvalitní a přesné výsledky

Vyjadřování výsledku protrombinového testu

Dle doporučení České hematologické společnosti bylo na výsledkovém listu změněno vyjadřování protrombinového testu.

 

Nyní je na výsledkovém listu vždy uvedeno:

Protrombinový test - poměr  pro pacienty bez léčby kumarinovými preparáty, případně na léčbě novými antitrombotiky - dabigatran, rivaroxaban a další, referenční rozmězí 0,8 - 1,2
Protrombinový test - INR pro pacinety léčené kumarinovými preparáty, terapeutické hodnoty volí lékař dle stavu a diagnózy pacienta
  Vzhledem k nepřítomnosti rozmezí pro INR, není hodnota výsledku zvýrazněna červeně!
Protrombinový test - pacient  čas pacienta v sekundách

 

Stanovený čas pacienta se porovnává s koagulačním časem normální plazmy a vypočítává se buď poměr nebo u pacientů léčených kumarinovými preparáty INR, do jehož výpočtu je ještě zahrnuta hodnota ISI (international sensitivity index) pro komerčně používaný tromboplastin. ISI slouží k návaznosti tromboplastinu na aktuální mezinárodní standard.

ISI tromboplastinu, který používáme se blíží 1,0 a hodnoty poměru a INR se v tomto případě liší minimálně.

Joomla templates by a4joomla