• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Vyhledávání v seznamu vyšetření

Základní biochemie
 Na, K, Cl
 Vápník
 Hořčík
 Fosfor
 Urea
 Kreatinin
 Kyselina močová
 Bilirubin celkový
 Bilirubin konjugovaný
 ALT
 AST
 GGT
 ALP
 Amyláza celková
 Amyláza pankreatická
 Lipáza
 Cholinesteráza (CHE)
 Kreatinkináza (CK) 
 Laktátdehydrogenáza (LD)
 Homocystein
 Celková bílkovina
 Albumin
 ELFO bílkovin
 Imunofixace
 CRP
 ASLO
 RF
 IgA, IgG, IgM
 IgE celkové
Lipidový metabolismus
 Triacylglyceroly
 Cholesterol celkový
 Cholesterol HDL
 Cholesterol LDL
 Apolipoprotein A1
 Apolipoprotein B
Diabetologie
 Glukóza - sérum
 Glukóza - plazma
 Glukóza - kapilární
 HbA1c (glykovaný hemoglobin)
 oGTT (orální glukózový tol. test)
 oGTT - v graviditě
 LTT (laktózový tol. test)
 C-Peptid nalačno
 C-Peptid po jídle
 Inzulín
  Kardiální markery
 CK-MB
 Troponin I
 NT-proBNP
Diagnostika anémií
 Železo
 Ferritin
 Transferin
 Saturace transferinu (Fe/transf.)
 Vitamin B12
 Folát (kyselina listová)
Hormony
 TSH
 T4 volný
 T3 volný
 T4 celkový
 T3 celkový
 anti TG
 anti TPO
 anti TSH r. (TRAK)
 β-hCG (těhotenský test)
 Prolaktin
 FSH (Folitropin)
 LH (Lutropin)
 E2 (Estradiol)
 Progesteron
 AMH
 Testosteron celkový
 Testosteron volný
 Kortizol
 SHBG (Sex hormone-binding globulin)
 DHEA-S (Dehydroepiandrosteron sulfát)
 DHEA (Dehydroepiandrosteron)
 17-OH-progesteron
 Androstendion
 Aldosteron
Kostní metabolismus
 1-84 parathormon
 Kalcitonin
 Osteokalcin
 Osteáza (kostní ALP)
 Cross-Laps (β-CTx)
 P1NP (Prokolagen typu 1)
 Vitamín D 25-OH
 Vitamín D 1,25-diOH
Screening celiakie
 tTG IgA + celkové IgA
 tTG IgG (při tTG IgA<0,2g/l)
Léky, stop. prvky, drogy
 Digoxin
 Valproát
 Carbamazepin
 Phenytoin
 Theophyllin
 Lithium
 U_Drg. screening

 Nádorové markery
 AFP
 CEA
 PSA celkový
 PSA volný
 [-2]proPSA + index PHI
 β-hCG
 Tyreoglobulin 
 CA 15-3
 CA 19-9
 CA 125
 HE4
 CA 72-4
 β2-mikroglobulin
 NSE
 SCCA
 CYFRA 21-1
Analýta moče -  ranní
 Chemicky + sediment
 Chemicky
 Glukóza
 AMS
 PCR (poměr PROT/KREA)
 ACR (poměr ALB/KREA)
Analýza moče - sbírané
 Clearence kreatininu
 Celková bílkovina (24h)
 Albumin (24h)
 Glukóza (24h)
 Na, K, Cl (24h)
 Vápník (24h)
 Hořčík (24h)
 Fosfor (24h)
 Urea (24h)
 Kreatinin (24h)
 Kyselina močová (24h)
 Kortizol (24h)
 Aldosteron (24h)
Vyšetření ze stolice
 Hb ve stolici kvantitat.
 Kalprotektin
Joomla templates by a4joomla