Vyhledávání v seznamu vyšetření

(akreditované metody jsou označené *)

Základní biochemie
 Na, K, Cl *
 Vápník *
 Hořčík *
 Fosfor *
 Urea *
 Kreatinin *
 Kyselina močová *
 Bilirubin celkový *
 Bilirubin konjugovaný
 ALT *
 AST *
 GGT *
 ALP
 Amyláza celková
 Amyláza pankreatická
 Lipáza
 Cholinesteráza (CHE)
 Kreatinkináza (CK) *
 Laktátdehydrogenáza (LD)
 Homocystein
 Celková bílkovina *
 Albumin *
 ELFO bílkovin
 Imunofixace
 CRP *
 ASLO
 RF *
 IgA, IgG, IgM *
 IgE celkové *
Lipidový metabolismus
 Triacylglyceroly *
 Cholesterol celkový *
 Cholesterol HDL
 Cholesterol LDL
 Apolipoprotein A1
 Apolipoprotein B
 Lipoprotein (a)
Diabetologie
 Glukóza - sérum *
 Glukóza - plazma *
 Glukóza - kapilární
 HbA1c (glykovaný hemoglobin) *
 oGTT (orální glukózový tol. test)
 oGTT - v graviditě
 LTT (laktózový tol. test)
 C-Peptid nalačno
 C-Peptid po jídle
 Inzulín
  Kardiální markery
 CK-MB
 Troponin I
 NT-proBNP
Diagnostika anémií
 Železo *
 Ferritin
 Transferin
 Saturace transferinu (Fe/transf.)
 Vitamin B12
 Folát (kyselina listová)
Hormony
 TSH *
 T4 volný *
 T3 volný *
 T4 celkový
 T3 celkový
 anti TG
 anti TPO
 anti TSH r. (TRAK)
 β-hCG (těhotenský test) *
 Prolaktin *
 FSH (Folitropin)
 LH (Lutropin)
 E2 (Estradiol)
 Progesteron
 AMH
 Testosteron celkový
 Testosteron volný
 Kortizol
 SHBG (Sex hormone-binding globulin)
 DHEA-S (Dehydroepiandrosteron sulfát)
 DHEA (Dehydroepiandrosteron)
 17-OH-progesteron
 Androstendion
 Aldosteron
Kostní metabolismus
 1-84 parathormon
 Kalcitonin
 Osteokalcin
 Osteáza (kostní ALP)
 Cross-Laps (β-CTx)
 P1NP (Prokolagen typu 1)
 Vitamín D 25-OH *
 Vitamín D 1,25-diOH
Screening celiakie
 tTG IgA + celkové IgA *
 tTG IgG (při tTG IgA<0,2g/l) *
Léky, stop. prvky, drogy
 Digoxin
 Valproát
 Carbamazepin
 Phenytoin
 Theophyllin
 Lithium
 U_Drg. screening

 Nádorové markery
 AFP *
 CEA
 PSA celkový *
 PSA volný
 [-2]proPSA + index PHI
 β-hCG *
 Tyreoglobulin 
 CA 15-3
 CA 19-9 *
 CA 125
 HE4
 CA 72-4
 β2-mikroglobulin
 NSE
 SCCA
 CYFRA 21-1
Analýta moče -  ranní
 Chemicky + sediment
 Chemicky *
 Glukóza
 AMS
 PCR (poměr PROT/KREA)
 ACR (poměr ALB/KREA)
Analýza moče - sbírané
 Odhad glomerulární filtrace - výpočet
 Kreatinin *
 Celková bílkovina (24h) *
 Albumin (24h) *
 Glukóza (24h) *
 Na, K, Cl (24h) *
 Vápník (24h) *
 Hořčík (24h) *
 Fosfor (24h) *
 Urea (24h) *
 Kreatinin (24h) *
 Kyselina močová (24h) *
 Kortizol (24h)
 Aldosteron (24h)
Vyšetření ze stolice
 Hb ve stolici kvantitat.
 Kalprotektin
Joomla templates by a4joomla