• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název Amyláza pankreatická v séru (PAMS)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek:  Plná krev
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Zabránit hemolýze. Lipémie zvyšuje naměřené koncentrace.
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace:
 
Referenční meze:  
  
Věk od- doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 0,13 1,88 µkat/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
 Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název Kyselina močová v séru
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek:  Plníá krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Max. čas od náběru do zpracování: 12 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:  15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: Kyselina močová
Referenční meze:  
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 1R 120 340 µmol/l
1R - R 140 340 µmol/l
Ž 15R - 99R 140 340 µmol/l
M 15R - 99R 220 420 µmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-063

 

Zkratka/Název Fosfor v séru (anorganické fosfáty, P)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Stanovení ovlivněno cirkadiánním (denním) rytmem.
Odebírejte krev vždy ráno. Pokud nelze, vyznačte čas odběru.
Max. čas od náběru do zpracování: 12 hodin
Doba doordinace požadavku (sérum při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence stanovení: Pondělí až pátek
Doba odezvy - rutina: V den doručení (odpoledne)
Doba odezvy - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Klinické informace: Fosfor (anorganické fosfáty, P)
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 6T 1,4 2,60 mmol/l
6T - 1R 1,30 2,26 mmol/l
1R - 15R 1,16 1,9 mmol/l
15R - 110R 0,8 1,6 mmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Bicohemie a hematologie
 Akreditovaný SOP  ANO, SOPV-PREV-062

 

Zkratka/Název Vápník v séru (kalcium, Ca)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).
Max. čas od náběru do zpracování: 6 hodin
Podmínky transportu: 15 - 30 oC
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 1 den
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
   
Frekvence stanovení: Pondělí až pátek
Doba odezvy - rutina: V den doručení (odpoledne)
Doba odezvy - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Klinické informace: Ca (vápník)
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mez Horní ref. mezJednotka
0D - 1T 2,0 2,75 mmol/l
1T - 2T 2,10 2,90 mmol/l
2T - 99R 2,0 2,65 mmol/l
   
Zdroj referenčních mezí:  Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
 Akreditovaný SOP:  ANO, SOPV-PREV-059

 

Zkratka/Název Choridy v séru (chloridový anion, Cl)
   
Princip stanovení: ISE s dilucí
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
Doba doordinace požadavku (stabilita při 2 - 8 oC): 5 dní
 
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence stanovení: Pondělí až pátek
Doba odezvy - rutina: V den doručení (odpoledne)
Doba odezvy - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: Chloridy (Cl)
 
Referenční meze:
Věk od doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 6T 95 115 mmol/l
6T - 1R 95 116 mmol/l
1R -15R 95 110 mmol/l
15R - 99R 97 108 mmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-058  

 

Zkratka/Název

Chlamydia pneumoniae IgG, IgA

Princip stanovení

Western blot

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

2-5 dní

Frekvence stanovení

1-2x týdně dle výsledků ELISA metod a požadavků

Referenční meze

-

Interpretace

Konfirmace metodou Western blot se provádí pouze při pozitivním výsledku IgA protilátek k potvrzení chronické infekce, při dlouhotrvajícím průběhu nebo recidivách infekce. Hodnotí se přítomnost specifických antigenů.

Klinické informace

Chlamydia pneumoniae je výhradně lidský patogen, který se přenáší aerosolem. Vyskytuje se po celém světě. Polovina infekcí má asymptomatický průběh nebo se projeví mírnou bolestí krku. Ostatní infekce se manifestují dlouhotrvajícím neproduktivním kašlem, bolestí hlavy a horečkou. Více než polovina dospělé populace má protilátky po proběhlé infekci. Protilátky IgM jsou detekovatelné v séru po uplynutí tří týdnů od nákazy. Tvorba IgG protilátek nastává za 3-5 týdnů. K rozlišení akutní a proběhlé chronické infekce je zapotřebí obvykle další odběr krve k posouzení dynamiky tvorby protilátek.

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Chlamydia pn. IgG -WB

CPn IgG-WB

arb.j.

S-anti Chlamydia pn. IgA -WB

CPn IgA-WB

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

GenID GmbH

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

Chlamydia pneumoniae IgG, IgA, IgM

Princip stanovení

ELISA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

2-5 dní

Frekvence stanovení

2x týdně úterý, pátek

Referenční meze

IgG IgA IgM – index pozitivity

Vyhodnocení

‹  0,9

Negativní

0,9-1,1

Hraniční

≥ 1,1

Pozitivní

 

Interpretace

Negativní – Séronegativní

IgG pozitivní – normální séropozitivní nález

IgG+ IgA+ (IgM+) akutní infekce

Klinické informace

Chlamydia pneumoniae je výhradně lidský patogen, který se přenáší aerosolem. Vyskytuje se po celém světě. Polovina infekcí má asymptomatický průběh nebo se projeví mírnou bolestí krku. Ostatní infekce se manifestují dlouhotrvajícím neproduktivním kašlem, bolestí hlavy a horečkou. Více než polovina dospělé populace má protilátky po proběhlé infekci. Protilátky IgM jsou detekovatelné v séru po uplynutí tří týdnů od nákazy. Tvorba IgG protilátek nastává za 3-5 týdnů. K rozlišení akutní a proběhlé chronické infekce je zapotřebí obvykle další odběr krve k posouzení dynamiky tvorby protilátek.

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Ch. pneumon. IgG

ChPnIgG

arb.j.

S-anti Chl. pn. IgG-čísl.

ChP IgG-č

IP

S-anti Ch. pneumon. IgA

ChPnIgA

arb.j.

S-anti Chl. pn. IgA-čísl.

ChP IgA-č

IP

S-anti Ch. pneumon. IgM

ChPnIgM

arb.j.

S-anti Chl. pn. IgM-čísl.

ChP IgM-č

IP

 

Zdroj referenčních mezí

Euroimmun

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-HBc IgM

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

‹ 0,9 negativní

Interpretace

Interpretace /antigen

HBsAg

AHBs

AHBeAg

AHBe

AHBc

AHBc IgM

Akutní hepatitida B

+

-

+

-

+

+

Chronická VHB v replikační fázi – HbeAg pozitivní

+

-

+

-

+

+/-

Chronická VHB v replikační fázi – HbeAg pozitivní

+

-

-

+/-

+

+/-

Chronická VHB inaktivní nosičství

+

-

-

+

+

-

Postinfekční protilátky

-

+

-

+

+

-

Postvakcinační protilátky

-

+

-

-

-

-

 

Klinické informace

Hepatitida je zánětlivé onemocnění jater, které je může vážně poškodit. Nemoc vzniká jak na základě neinfekčních příčin,

tak působením virů a bakterií.

Virová hepatitida B je rozšířená celosvětově. Nemoc se šíří zejména perkutánní cestou infikovanou krví, např. sdílením jehel u narkomanů nebo krevními přípravky, které nebyly vyšetřeny na HBV. Virus hepatitidy B (HBV) je prakticky přítomen ve všech tělesných tekutinách a může být přenášen ústním nebo pohlavním kontaktem.

Inkubační perioda je u hepatitidy B v průměru 90 dnů (od 40 do 180 dní). Obecné příznaky zahrnují nevolnost, horečku, gastroenteritidu a ikterus. Infekce HBV může vést k: (a) ikterické hepatitidě; (b) subklinické anikterické hepatitidě; (c) fulminantní hepatitidě a (d) chronické aktivní nebo persistentní hepatitidě. Přes 90% dospělých nemocných s hepatitidou B se kompletně zotaví z akutní fáze, přibližně 1% zemře na fulminantní hepatitidu a zhruba 6-10% se stane chronicky aktivními nebo persistentními nosiči viru.

V případě akutní infekce HBV jsou celkové protilátky a anti-HBc IgM protilátky detekovatelné v séru krátce před objevením klinických symptomů a nedlouho po objevení povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg). V případech, kdy infekce hepatitidy B ustupuje, celkové anti-HBc jsou také detekovatelné během okénka, které následuje po vymizení HBsAg a před vznikem protilátek proti HBsAg (anti-HBs). V případě, že je hepatitida B asymptomatická nebo subklinická, detekce celkových anti-HBc sleduje stejný profil jako akutní symptomatická infekce. V těchto případech ale HBsAg a e antigen hepatitidy B (HBeAg) jsou přítomny pouze krátkou dobu a nemusí být detekovatelné. Proto u těchto pacientů je nutné spoléhat na detekci celkových anti-HBc a/nebo celkových anti-HBs jako na důkaz předchozí infekce HBV.

Anti-HBc IgG protilátky vznikají krátce po propuknutí infekce hepatitidy B a přetrvávají u těch pacientů, kteří již byli infikováni hepatitidou B, bez ohledu na výsledek infekce. Během prodromální, akutní a rané konvalescentní fáze infekce hepatitidy B existují anti-HBc primárně jako IgM protilátky. IgM protilátka mizí a časem se vytrácí (většinou přibližně za šest měsíců).

U pacientů s chronickou infekcí hepatitidy B nebo ve stádiu asymptomatického chronického nosičství se HBsAg objeví během inkubační fáze onemocnění a může přetrvat roky i celý život (3, 14). V této rané fázi se také často objevují celkové anti-HBc, narůstá titr a přetrvává; nejvyšší titry celkových anti-HBc lze většinou nalézt ve stádiu chronického nosičství HBsAg. Proto v případě chronické infekce, jsou celkové anti-HBc protilátky detekovatelné ve spojení s jinými sérologickými markery hepatitidy B.

V malém procentu případů celkové anti-HBc časem vymizí a po mnoha letech po infekci hepatitidy B se dostanou do nedetekovatelného rozsahu. Celkové anti-HBc mohou být nedetekovatelné i ve velmi rané fázi akutní infekce hepatitidy B. Celkové anti-HBc mohou být detekovatelné i při absenci jakýchkoli jiných markerů infekce hepatitidy B. Tento nález může znamenat nedávnou infekci (pacient v okénku HBsAg/anti-HBs) nebo infekci ve vzdálenější minulosti. V tomto případě mohou být detekovatelné i anti-HBs. I když není možné pouze na základě stanovení celkových anti-HBc rozlišit mezi akutní a chronickou infekcí nebo mezi nedávnou a vzdálenější infekcí, výsledky získané spolu s jinými stanoveními hepatitidy B mohou pomoci při určení fáze onemocnění způsobeného HBV nebo mohou určit expozici k HBV v minulosti.

Zdroj: DiaSorin příbalový leták k metodě

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-antiHBc IgM

AHBc IgM

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-HBc

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

Index protilátek ≥ 1,1 negativní

Interpretace

Interpretace /antigen

HBsAg

AHBs

AHBeAg

AHBe

AHBc

AHBc IgM

Akutní hepatitida B

+

-

+

-

+

+

Chronická VHB v replikační fázi – HbeAg pozitivní

+

-

+

-

+

+/-

Chronická VHB v replikační fázi – HbeAg pozitivní

+

-

-

+/-

+

+/-

Chronická VHB inaktivní nosičství

+

-

-

+

+

-

Postinfekční protilátky

-

+

-

+

+

-

Postvakcinační protilátky

-

+

-

-

-

-

 

Klinické informace

Hepatitida je zánětlivé onemocnění jater, které je může vážně poškodit. Nemoc vzniká jak na základě neinfekčních příčin,

tak působením virů a bakterií.

Virová hepatitida B je rozšířená celosvětově. Nemoc se šíří zejména perkutánní cestou infikovanou krví, např. sdílením jehel u narkomanů nebo krevními přípravky, které nebyly vyšetřeny na HBV. Virus hepatitidy B (HBV) je prakticky přítomen ve všech tělesných tekutinách a může být přenášen ústním nebo pohlavním kontaktem.

Inkubační perioda je u hepatitidy B v průměru 90 dnů (od 40 do 180 dní). Obecné příznaky zahrnují nevolnost, horečku, gastroenteritidu a ikterus. Infekce HBV může vést k: (a) ikterické hepatitidě; (b) subklinické anikterické hepatitidě; (c) fulminantní hepatitidě a (d) chronické aktivní nebo persistentní hepatitidě. Přes 90% dospělých nemocných s hepatitidou B se kompletně zotaví z akutní fáze, přibližně 1% zemře na fulminantní hepatitidu a zhruba 6-10% se stane chronicky aktivními nebo persistentními nosiči viru.

V případě akutní infekce HBV jsou celkové protilátky a anti-HBc IgM protilátky detekovatelné v séru krátce před objevením klinických symptomů a nedlouho po objevení povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg). V případech, kdy infekce hepatitidy B ustupuje, celkové anti-HBc jsou také detekovatelné během okénka, které následuje po vymizení HBsAg a před vznikem protilátek proti HBsAg (anti-HBs). V případě, že je hepatitida B asymptomatická nebo subklinická, detekce celkových anti-HBc sleduje stejný profil jako akutní symptomatická infekce. V těchto případech ale HBsAg a e antigen hepatitidy B (HBeAg) jsou přítomny pouze krátkou dobu a nemusí být detekovatelné. Proto u těchto pacientů je nutné spoléhat na detekci celkových anti-HBc a/nebo celkových anti-HBs jako na důkaz předchozí infekce HBV.

Anti-HBc IgG protilátky vznikají krátce po propuknutí infekce hepatitidy B a přetrvávají u těch pacientů, kteří již byli infikováni hepatitidou B, bez ohledu na výsledek infekce. Během prodromální, akutní a rané konvalescentní fáze infekce hepatitidy B existují anti-HBc primárně jako IgM protilátky. IgM protilátka mizí a časem se vytrácí (většinou přibližně za šest měsíců).

U pacientů s chronickou infekcí hepatitidy B nebo ve stádiu asymptomatického chronického nosičství se HBsAg objeví během inkubační fáze onemocnění a může přetrvat roky i celý život (3, 14). V této rané fázi se také často objevují celkové anti-HBc, narůstá titr a přetrvává; nejvyšší titry celkových anti-HBc lze většinou nalézt ve stádiu chronického nosičství HBsAg. Proto v případě chronické infekce, jsou celkové anti-HBc protilátky detekovatelné ve spojení s jinými sérologickými markery hepatitidy B.

V malém procentu případů celkové anti-HBc časem vymizí a po mnoha letech po infekci hepatitidy B se dostanou do nedetekovatelného rozsahu. Celkové anti-HBc mohou být nedetekovatelné i ve velmi rané fázi akutní infekce hepatitidy B. Celkové anti-HBc mohou být detekovatelné i při absenci jakýchkoli jiných markerů infekce hepatitidy B. Tento nález může znamenat nedávnou infekci (pacient v okénku HBsAg/anti-HBs) nebo infekci ve vzdálenější minulosti. V tomto případě mohou být detekovatelné i anti-HBs. I když není možné pouze na základě stanovení celkových anti-HBc rozlišit mezi akutní a chronickou infekcí nebo mezi nedávnou a vzdálenější infekcí, výsledky získané spolu s jinými stanoveními hepatitidy B mohou pomoci při určení fáze onemocnění způsobeného HBV nebo mohou určit expozici k HBV v minulosti.

Zdroj: DiaSorin příbalový leták k metodě

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-antiHBc

AHBc

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-HBe

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

≥1,1 mIU/ml negativní

Interpretace

Interpretace /antigen

HBsAg

AHBs

AHBeAg

AHBe

AHBc

AHBc IgM

Akutní hepatitida B

+

-

+

-

+

+

Chronická VHB v replikační fázi – HbeAg pozitivní

+

-

+

-

+

+/-

Chronická VHB v replikační fázi – HbeAg pozitivní

+

-

-

+/-

+

+/-

Chronická VHB inaktivní nosičství

+

-

-

+

+

-

Postinfekční protilátky

-

+

-

+

+

-

Postvakcinační protilátky

-

+

-

-

-

-

 

Klinické informace

Hepatitida je zánětlivé onemocnění jater, které je může vážně poškodit. Nemoc vzniká jak na základě neinfekčních příčin,

tak působením virů a bakterií.

Virová hepatitida B je rozšířená celosvětově. Nemoc se šíří zejména perkutánní cestou infikovanou krví, např. sdílením jehel u narkomanů nebo krevními přípravky, které nebyly vyšetřeny na HBV. Virus hepatitidy B (HBV) je prakticky přítomen ve všech tělesných tekutinách a může být přenášen ústním nebo pohlavním kontaktem.

Inkubační perioda je u hepatitidy B v průměru 90 dnů (od 40 do 180 dní). Obecné příznaky zahrnují nevolnost, horečku, gastroenteritidu a ikterus. Infekce HBV může vést k: (a) ikterické hepatitidě; (b) subklinické anikterické hepatitidě; (c) fulminantní hepatitidě a (d) chronické aktivní nebo persistentní hepatitidě. Přes 90% dospělých nemocných s hepatitidou B se kompletně zotaví z akutní fáze, přibližně 1% zemře na fulminantní hepatitidu a zhruba 6-10% se stane chronicky aktivními nebo persistentními nosiči viru.

V případě akutní infekce HBV jsou celkové protilátky a anti-HBc IgM protilátky detekovatelné v séru krátce před objevením klinických symptomů a nedlouho po objevení povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg). V případech, kdy infekce hepatitidy B ustupuje, celkové anti-HBc jsou také detekovatelné během okénka, které následuje po vymizení HBsAg a před vznikem protilátek proti HBsAg (anti-HBs). V případě, že je hepatitida B asymptomatická nebo subklinická, detekce celkových anti-HBc sleduje stejný profil jako akutní symptomatická infekce. V těchto případech ale HBsAg a e antigen hepatitidy B (HBeAg) jsou přítomny pouze krátkou dobu a nemusí být detekovatelné. Proto u těchto pacientů je nutné spoléhat na detekci celkových anti-HBc a/nebo celkových anti-HBs jako na důkaz předchozí infekce HBV.

Anti-HBc IgG protilátky vznikají krátce po propuknutí infekce hepatitidy B a přetrvávají u těch pacientů, kteří již byli infikováni hepatitidou B, bez ohledu na výsledek infekce. Během prodromální, akutní a rané konvalescentní fáze infekce hepatitidy B existují anti-HBc primárně jako IgM protilátky. IgM protilátka mizí a časem se vytrácí (většinou přibližně za šest měsíců).

U pacientů s chronickou infekcí hepatitidy B nebo ve stádiu asymptomatického chronického nosičství se HBsAg objeví během inkubační fáze onemocnění a může přetrvat roky i celý život (3, 14). V této rané fázi se také často objevují celkové anti-HBc, narůstá titr a přetrvává; nejvyšší titry celkových anti-HBc lze většinou nalézt ve stádiu chronického nosičství HBsAg. Proto v případě chronické infekce, jsou celkové anti-HBc protilátky detekovatelné ve spojení s jinými sérologickými markery hepatitidy B.

V malém procentu případů celkové anti-HBc časem vymizí a po mnoha letech po infekci hepatitidy B se dostanou do nedetekovatelného rozsahu. Celkové anti-HBc mohou být nedetekovatelné i ve velmi rané fázi akutní infekce hepatitidy B. Celkové anti-HBc mohou být detekovatelné i při absenci jakýchkoli jiných markerů infekce hepatitidy B. Tento nález může znamenat nedávnou infekci (pacient v okénku HBsAg/anti-HBs) nebo infekci ve vzdálenější minulosti. V tomto případě mohou být detekovatelné i anti-HBs. I když není možné pouze na základě stanovení celkových anti-HBc rozlišit mezi akutní a chronickou infekcí nebo mezi nedávnou a vzdálenější infekcí, výsledky získané spolu s jinými stanoveními hepatitidy B mohou pomoci při určení fáze onemocnění způsobeného HBV nebo mohou určit expozici k HBV v minulosti.

Zdroj: DiaSorin příbalový leták k metodě

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-antiHBe

AHBe

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

HBeAg

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

‹ 0,09 PEI U/ml negativní

Interpretace

Interpretace /antigen

HBsAg

AHBs

AHBeAg

AHBe

AHBc

AHBc IgM

Akutní hepatitida B

+

-

+

-

+

+

Chronická VHB v replikační fázi – HbeAg pozitivní

+

-

+

-

+

+/-

Chronická VHB v replikační fázi – HbeAg pozitivní

+

-

-

+/-

+

+/-

Chronická VHB inaktivní nosičství

+

-

-

+

+

-

Postinfekční protilátky

-

+

-

+

+

-

Postvakcinační protilátky

-

+

-

-

-

-

 

Klinické informace

Hepatitida je zánětlivé onemocnění jater, které je může vážně poškodit. Nemoc vzniká jak na základě neinfekčních příčin,

tak působením virů a bakterií.

Virová hepatitida B je rozšířená celosvětově. Nemoc se šíří zejména perkutánní cestou infikovanou krví, např. sdílením jehel u narkomanů nebo krevními přípravky, které nebyly vyšetřeny na HBV. Virus hepatitidy B (HBV) je prakticky přítomen ve všech tělesných tekutinách a může být přenášen ústním nebo pohlavním kontaktem.

Inkubační perioda je u hepatitidy B v průměru 90 dnů (od 40 do 180 dní). Obecné příznaky zahrnují nevolnost, horečku, gastroenteritidu a ikterus. Infekce HBV může vést k: (a) ikterické hepatitidě; (b) subklinické anikterické hepatitidě; (c) fulminantní hepatitidě a (d) chronické aktivní nebo persistentní hepatitidě. Přes 90% dospělých nemocných s hepatitidou B se kompletně zotaví z akutní fáze, přibližně 1% zemře na fulminantní hepatitidu a zhruba 6-10% se stane chronicky aktivními nebo persistentními nosiči viru.

V případě akutní infekce HBV jsou celkové protilátky a anti-HBc IgM protilátky detekovatelné v séru krátce před objevením klinických symptomů a nedlouho po objevení povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg). V případech, kdy infekce hepatitidy B ustupuje, celkové anti-HBc jsou také detekovatelné během okénka, které následuje po vymizení HBsAg a před vznikem protilátek proti HBsAg (anti-HBs). V případě, že je hepatitida B asymptomatická nebo subklinická, detekce celkových anti-HBc sleduje stejný profil jako akutní symptomatická infekce. V těchto případech ale HBsAg a e antigen hepatitidy B (HBeAg) jsou přítomny pouze krátkou dobu a nemusí být detekovatelné. Proto u těchto pacientů je nutné spoléhat na detekci celkových anti-HBc a/nebo celkových anti-HBs jako na důkaz předchozí infekce HBV.

Anti-HBc IgG protilátky vznikají krátce po propuknutí infekce hepatitidy B a přetrvávají u těch pacientů, kteří již byli infikováni hepatitidou B, bez ohledu na výsledek infekce. Během prodromální, akutní a rané konvalescentní fáze infekce hepatitidy B existují anti-HBc primárně jako IgM protilátky. IgM protilátka mizí a časem se vytrácí (většinou přibližně za šest měsíců).

U pacientů s chronickou infekcí hepatitidy B nebo ve stádiu asymptomatického chronického nosičství se HBsAg objeví během inkubační fáze onemocnění a může přetrvat roky i celý život (3, 14). V této rané fázi se také často objevují celkové anti-HBc, narůstá titr a přetrvává; nejvyšší titry celkových anti-HBc lze většinou nalézt ve stádiu chronického nosičství HBsAg. Proto v případě chronické infekce, jsou celkové anti-HBc protilátky detekovatelné ve spojení s jinými sérologickými markery hepatitidy B.

V malém procentu případů celkové anti-HBc časem vymizí a po mnoha letech po infekci hepatitidy B se dostanou do nedetekovatelného rozsahu. Celkové anti-HBc mohou být nedetekovatelné i ve velmi rané fázi akutní infekce hepatitidy B. Celkové anti-HBc mohou být detekovatelné i při absenci jakýchkoli jiných markerů infekce hepatitidy B. Tento nález může znamenat nedávnou infekci (pacient v okénku HBsAg/anti-HBs) nebo infekci ve vzdálenější minulosti. V tomto případě mohou být detekovatelné i anti-HBs. I když není možné pouze na základě stanovení celkových anti-HBc rozlišit mezi akutní a chronickou infekcí nebo mezi nedávnou a vzdálenější infekcí, výsledky získané spolu s jinými stanoveními hepatitidy B mohou pomoci při určení fáze onemocnění způsobeného HBV nebo mohou určit expozici k HBV v minulosti.

Zdroj: DiaSorin příbalový leták k metodě

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-HBeAg

HBeAg

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

Anti HBs

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

‹10 mIU/mL  negativní

Interpretace

Interpretace /antigen

HBsAg

AHBs

AHBeAg

AHBe

AHBc

AHBc IgM

Akutní hepatitida B

+

-

+

-

+

+

Chronická VHB v replikační fázi – HbeAg pozitivní

+

-

+

-

+

+/-

Chronická VHB v replikační fázi – HbeAg pozitivní

+

-

-

+/-

+

+/-

Chronická VHB inaktivní nosičství

+

-

-

+

+

-

Postinfekční protilátky

-

+

-

+

+

-

Postvakcinační protilátky

-

+

-

-

-

-

 

Klinické informace

Hepatitida je zánětlivé onemocnění jater, které je může vážně poškodit. Nemoc vzniká jak na základě neinfekčních příčin,

tak působením virů a bakterií.

Virová hepatitida B je rozšířená celosvětově. Nemoc se šíří zejména perkutánní cestou infikovanou krví, např. sdílením jehel u narkomanů nebo krevními přípravky, které nebyly vyšetřeny na HBV. Virus hepatitidy B (HBV) je prakticky přítomen ve všech tělesných tekutinách a může být přenášen ústním nebo pohlavním kontaktem.

Inkubační perioda je u hepatitidy B v průměru 90 dnů (od 40 do 180 dní). Obecné příznaky zahrnují nevolnost, horečku, gastroenteritidu a ikterus. Infekce HBV může vést k: (a) ikterické hepatitidě; (b) subklinické anikterické hepatitidě; (c) fulminantní hepatitidě a (d) chronické aktivní nebo persistentní hepatitidě. Přes 90% dospělých nemocných s hepatitidou B se kompletně zotaví z akutní fáze, přibližně 1% zemře na fulminantní hepatitidu a zhruba 6-10% se stane chronicky aktivními nebo persistentními nosiči viru.

V případě akutní infekce HBV jsou celkové protilátky a anti-HBc IgM protilátky detekovatelné v séru krátce před objevením klinických symptomů a nedlouho po objevení povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg). V případech, kdy infekce hepatitidy B ustupuje, celkové anti-HBc jsou také detekovatelné během okénka, které následuje po vymizení HBsAg a před vznikem protilátek proti HBsAg (anti-HBs). V případě, že je hepatitida B asymptomatická nebo subklinická, detekce celkových anti-HBc sleduje stejný profil jako akutní symptomatická infekce. V těchto případech ale HBsAg a e antigen hepatitidy B (HBeAg) jsou přítomny pouze krátkou dobu a nemusí být detekovatelné. Proto u těchto pacientů je nutné spoléhat na detekci celkových anti-HBc a/nebo celkových anti-HBs jako na důkaz předchozí infekce HBV.

Anti-HBc IgG protilátky vznikají krátce po propuknutí infekce hepatitidy B a přetrvávají u těch pacientů, kteří již byli infikováni hepatitidou B, bez ohledu na výsledek infekce. Během prodromální, akutní a rané konvalescentní fáze infekce hepatitidy B existují anti-HBc primárně jako IgM protilátky. IgM protilátka mizí a časem se vytrácí (většinou přibližně za šest měsíců).

U pacientů s chronickou infekcí hepatitidy B nebo ve stádiu asymptomatického chronického nosičství se HBsAg objeví během inkubační fáze onemocnění a může přetrvat roky i celý život (3, 14). V této rané fázi se také často objevují celkové anti-HBc, narůstá titr a přetrvává; nejvyšší titry celkových anti-HBc lze většinou nalézt ve stádiu chronického nosičství HBsAg. Proto v případě chronické infekce, jsou celkové anti-HBc protilátky detekovatelné ve spojení s jinými sérologickými markery hepatitidy B.

V malém procentu případů celkové anti-HBc časem vymizí a po mnoha letech po infekci hepatitidy B se dostanou do nedetekovatelného rozsahu. Celkové anti-HBc mohou být nedetekovatelné i ve velmi rané fázi akutní infekce hepatitidy B. Celkové anti-HBc mohou být detekovatelné i při absenci jakýchkoli jiných markerů infekce hepatitidy B. Tento nález může znamenat nedávnou infekci (pacient v okénku HBsAg/anti-HBs) nebo infekci ve vzdálenější minulosti. V tomto případě mohou být detekovatelné i anti-HBs. I když není možné pouze na základě stanovení celkových anti-HBc rozlišit mezi akutní a chronickou infekcí nebo mezi nedávnou a vzdálenější infekcí, výsledky získané spolu s jinými stanoveními hepatitidy B mohou pomoci při určení fáze onemocnění způsobeného HBV nebo mohou určit expozici k HBV v minulosti.

Zdroj: DiaSorin příbalový leták k metodě

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-antiHBs

AHBs

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

 HBsAg

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

HBsAg

Vyhodnocení

 

negativní

≥ 1,0

reaktivní

 

Interpretace

Negativní / reaktivní (reaktivní vzorky jsou konfirmovány dodatečným testem v naší laboratoři dle PI-

Klinické informace

Hepatitida je zánětlivé onemocnění jater, které je může vážně poškodit. Nemoc vzniká jak na základě neinfekčních příčin, tak působením virů a bakterií.

Virová hepatitida B se šíří zejména perkutánní cestou infikovanou krví, tj. sdílením jehel u narkomanů nebo krevními přípravky, které nebyly vyšetřeny na HBV. Virus hepatitidy B je prakticky přítomen ve všech tělesných tekutinách a může být přenášen ústním nebo pohlavním kontaktem a z matky na plod.

Inkubační perioda je u hepatitidy B v průměru 90 dnů (od 40 do 180 dnů). Obecné příznaky zahrnují nevolnost, horečku,

gastroenteritidu a ikterus. Infekce HBV může vést k (a) ikterické hepatitidě; (b) subklinické anikterické hepatitidě; (c) fulminantní hepatitidě a (d) chronické aktivní nebo persistentní hepatitidě.

U pacientů, kteří se uzdraví z akutní infekce HBV, dochází k normalizaci hladin alaninaminotransferázy (ALT) v séru většinou do jednoho až čtyř měsíců. Přetrvávající zvýšení hladiny ALT v séru po více než šest měsíců indikuje progresi k chronické hepatitidě B. Míra progrese od akutní ke chronické hepatitidě B je ovlivněna věkem v době infekce. Tato míra dosahuje až 90% u perinatálně získané infekce, 20-50% u infekcí ve věku jeden rok až pět let a méně než 5% v případě infekce v dospělosti.

Virus hepatitidy B (HBV) představuje virion o průměru 42 nm skládající se z vnějšího obalu nesoucího HBsAg povrchový

antigen hepatitidy B. Tento obal obklopuje vnitřní jádro (core), obsahující jádrový antigen viru hepatitidy B (HBcAg). Dále je v něm genom HBV-DNA. Další antigen, antigen e hepatitidy B (HBeAg), je virová jádrová bílkovina, přítomná v krevním oběhu v průběhu aktivní replikace HBV. HBsAg se nalézá ve třech různých formách, a to jako velký HBsAg (LHBs), střední (MHBs) a malý (SHBs), který je hlavní složkou povrchového obalu. Mimo tyto infekční virové částice jsou v séru pacienta přítomné nekompletní 22 nm sférické částice a tubulární útvary různé délky. Jejich poměr k infekčním zralým partikulím HBV je 103-106. Tyto defektní částice obsahují pouze obal s HBsAg antigenem, naprosto v nich schází virová genomická DNA.

Diagnostika hepatitidy B je založena na sérologických markerech. Průkaz těchto markerů (znaků) umožňuje rozlišovat stav probíhající infekce HBV, zda se jedná o akutní nebo chronickou fázi onemocnění. Dále dovoluje sledovat odpověď na terapii a imunní stav nemocného. Jako první ještě před projevem klinických příznaků se v krevním oběhu objeví HBsAg.

Tento virový antigen je přítomen ve vysokých koncentracích v séru pacientů infikovaných HBV. Používání kvantitativních testů na HBsAg a HBeAg v nedávné době ukázalo, že tyto sérologické markery mohou pomoci při identifikaci pacientů, u kterých bude pravděpodobně úspěšná léčba proti HBV. Hladiny HBsAg v séru jsou závislé na kovalentně uzavřené cirkulární (ccc)DNA HBV a rovněž i HBV-DNA v jaterní tkáni. Význam přítomnosti HBsAg v séru lze vyhodnotit pouze ve vztahu k dalším znakům HBV ve vyšetřovaném séru a ke klinickému stavu nemocného. Vyšetřování na HBsAg je důležité zejména při plošném vyšetřování dárců krve, protože vede k významnému snížení posttransfuzních hepatitid B.

Zdroj: DiaSorin Příbalový leták k metodě

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-HBsAg

HBsAg

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

Ano SOPV-PREV-90

 

 

 

 

Zkratka/Název

Anti HCV

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

AHC index pozitivity

Vyhodnocení

‹  1

negativní

≥ 1,0

reaktivní

 

Interpretace

Negativní / reaktivní (V případě reaktivity po domluvě s ošetřujícím lékařem zasíláme vzorek na konfirmaci do NRL pro virové hepatitidy, na výsledkovém listě je uvedena poznámka konfirm. a komentář. Výsledek konfirmace zašle NRL zpravidla do jednoho týdne ošetřujícímu lékaři poštou).

Klinické informace

Virus hepatitidy C (HCV) byl popsán v roce 1988 jako hlavní etiologické agens hepatitidy non-A non-B (NANB), která tvořila 80-90% posttransfuzních hepatitid. HCV je jednovláknový globálně rozšířený RNA virus o kladné polaritě.

Nemocní infikovaní HCV mohou zpočátku vykazovat mírné potíže, ale průběh akutní fáze může být zcela bez příznaků onemocnění. U více než 80% nakažených osob dochází k vývoji chronické hepatitidy a dlouhý průběh onemocnění vede k jaterní cirhóze a vzrůstajícímu riziku hepatocelulárního karcinomu. HCV je přenášen zejména parenterální cestou, jako je transfuze krve, hemodialýza a sdílení injekčních jehel a stříkaček u intravenózních narkomanů. Protilátky proti HCV byly nalezeny nejen u nemocných s akutní nebo chronickou formou hepatitidy C, ale také u mnoha asymptomatických dárců krve po sérokonverzi.

Plošné vyšetřování protilátek proti HCV má za cíl omezit riziko šíření infekce HCV, ačkoliv přítomnost protilátek proti HCV ještě neznamená diagnózu hepatitidy C.

Tato imunoanalýza využívá polypeptidy HCV schopné rozpoznat protilátky proti HCV. Tyto polypeptidy odpovídají svou sekvencí vysoce antigenním determinantám strukturních a nestrukturních bílkovin viru HCV.

Zdroj: DisSorin příbalový leták k metodě

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-Anti HCV

AHCV

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

  

Zkratka/Název

Anti HAV IgM

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

AHAV-IgM index pozitivity

Vyhodnocení

‹  0,9

negativní

0,9-1,1

Hraniční

≥ 1,1

pozitivní

 

Interpretace

Negativní / hraniční / pozitivní

Klinické informace

Antigen hepatitidy A (HAV antigen) je přítomen ve stolici jeden až dva týdny před nástupem klinických příznaků onemocnění a poté ještě zhruba jeden týden. Jakmile již HAV antigen není ve stolici detekovatelný, v séru se nacházejí protilátky proti antigenu HAV (anti-HAV), které přetrvávají po celou dobu života pacienta a poskytují dlouhodobou imunitu před reinfekcí HAV.

Stanovení celkových protilátek (anti-HAV) nebo specifických IgM protilátek (IgM proti HAV) proto stanoví diagnózu HAV

infekce v séru. Sérologická diagnóza akutní virové hepatitidy A, stejně jako jiných virových infekcí, závisí na detekci IgM protilátky. Její existence v krevním oběhu je důkazem nedávné expozice k viru HAV. IgM protilátka proti HAV se objevuje několik dní po infekci, rychle dosahuje vrcholu a zůstává ve zvýšené koncentraci v krevním oběhu přibližně dva měsíce, poté během pozdní rekonvalescence klesá. Citlivé stanovení ale může občas detekovat IgM dokonce až rok po akutní hepatitidě.

Zdroj: Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-Anti HAV IgM

AHAV -IgM

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

Anti HAV celkové

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

AHAV– index pozitivity

Vyhodnocení

‹  0,9

pozitivní

0,9-1,1

Hraniční

≥ 1,1

Negativní

 

Interpretace

Negativní / hraniční / pozitivní

Klinické informace

Antigen hepatitidy A (HAV antigen) je přítomen ve stolici jeden až dva týdny před nástupem klinických příznaků onemocnění a poté ještě zhruba jeden týden. Jakmile již HAV antigen není ve stolici detekovatelný, v séru se nacházejí protilátky proti antigenu HAV (anti-HAV), které přetrvávají po celou dobu života pacienta a poskytují dlouhodobou imunitu před reinfekcí HAV.

Stanovení celkových protilátek (anti-HAV) nebo specifických IgM protilátek (IgM proti HAV) proto stanoví diagnózu HAV infekce v séru. Sérologická diagnóza akutní virové hepatitidy A, stejně jako jiných virových infekcí, závisí na detekci IgM protilátky. Její existence v krevním oběhu je důkazem nedávné expozice k viru HAV. IgM protilátka proti HAV se objevuje několik dní po infekci, rychle dosahuje vrcholu a zůstává ve zvýšené koncentraci v krevním oběhu přibližně dva měsíce, poté během pozdní rekonvalescence klesá. Citlivé stanovení ale může občas detekovat IgM dokonce až rok po akutní hepatitidě.

Zdroj: Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-Anti HAV celkové

AHAV

arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

RPR (netreponemový test) syfilis

Princip stanovení

Imunoturbidimetrické stanovení

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

Negativní ‹ 1 RU

Interpretace

Negativní / konfirm. (V případě reaktivity vzorku je dle platné legislativy vzorek zaslán do NRL pro Syfilis ke konfirmaci. Tato skutečnost je uvedena v komentáři na výsledkovém listu. Výsledek konfirmačního vyšetření dostane lékař z NRL poštou obvykle do jednoho týdne).

Klinické informace

Syfilis je onemocnění přenosné zpravidla pohlavním stykem, které je vyvolané bakteriemi - spirochetami Treponema pallidum. V literatuře byly rovněž popsány kongenitální přenos Treponema pallidum transplacentární cestou od infikovaných matek a nákaza při transfúzi krve. Infekce je od počátku systémová a pro onemocnění jsou typická období latence často překračující dvacet let. Přirozený průběh syfilis se dělí na tři fáze. Po inkubační době, která trvá přibližně tři týdny, se objeví nebolestivá kožní léze (vřed) doprovázená zvětšením regionálních lymfatických uzlin (primární fáze). Onemocnění progreduje do druhé, diseminované fáze, která je doprovázena mukokutánními lézemi a zvětšením lymfatických uzlin. Infekce Treponema pallidum může progredovat do pozdních fází onemocnění; po druhé fázi následuje období subklinické infekce (latentní syfilis), které lze detekovat pouze pomocí sérologických testů. Poté následuje pozdní neboli terciární fáze, kterou lze zjistit pouze u malého počtu pacientů s progresivním onemocněním.

Syfilis lze určit různými sérologickými laboratorními testy, které ve spojení s dalšími klinickými testy pomáhají při stanovení fáze onemocnění. Sérologická diagnóza se většinou stanovuje na základě kombinace dvou standardních testů. Netreponemové testy protilátek viz RPR pro skríning a specifické treponemové testy sloužící k potvrzení výsledku.

Na rozdíl od netreponemových testů, reaktivita na antigen specifický treponemový test přetrvává i po léčení, často po celý život.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-RPR-test

RPR

arb.j.

 

Informace pro samoplátce

Vyšetření na syfilis není možné provést dle platné legislativy ČR bez předchozího klinického vyšetření lékařem. Klient musí mít žádanku od lékaře, i když si vyšetření hradí sám.  V případě potřeby Vám laboratoř poskytne kontakt na spolupracující lékaře. Po prodělaném onemocnění v minulosti, přetrvávají protilátky celoživotně. Z tohoto důvodu je nutné odebírající personál o této skutečnosti informovat (klient podepisuje poučení).  Tyto paměťové protilátky je nutné konfirmovat v NRL a cena této konfirmace je 1800 Kč. Pokud jste prodělal/a syfilis v minulosti, cenu konfirmace budete platit zároveň s vyšetřením.  Klient s nově zjištěnou reaktivitou protilátek, bude vyzván k doplacení povinné konfirmace. 

Zdroj referenčních mezí

Roche Diagnostics

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

ANO SOPV-PREV-107

 

 

 

Zkratka/Název

TPI - Syfilis stanovení protilátek v séru semikvantitativní stanovení

   

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

Sérum, plazma:

Ženy, Muži :  0 – 110R                    negativní

Interpretace

Negativní / konfirm.   (V případě reaktivity vzorku je dle platné legislativy vzorek zaslán do NRL pro Syfilis ke konfirmaci. Tato skutečnost je uvedena v komentáři na výsledkovém listu. Výsledek konfirmačního vyšetření dostane lékař z NRL poštou obvykle do jednoho týdne).

Klinické informace

Syfilis je onemocnění přenosné zpravidla pohlavním stykem, které je vyvolané bakteriemi - spirochetami Treponema pallidum. V literatuře byly rovněž popsány kongenitální přenos Treponema pallidum transplacentární cestou od infikovaných matek a nákaza při transfúzi krve. Infekce je od počátku systémová a pro onemocnění jsou typická období latence často překračující dvacet let. Přirozený průběh syfilis se dělí na tři fáze. Po inkubační době, která trvá přibližně tři týdny, se objeví nebolestivá kožní léze (vřed) doprovázená zvětšením regionálních lymfatických uzlin (primární fáze). Onemocnění progreduje do druhé, diseminované fáze, která je doprovázena mukokutánními lézemi a zvětšením lymfatických uzlin. Infekce Treponema pallidum může progredovat do pozdních fází onemocnění; po druhé fázi následuje období subklinické infekce (latentní syfilis), které lze detekovat pouze pomocí sérologických testů. Poté následuje pozdní neboli terciární fáze, kterou lze zjistit pouze u malého počtu pacientů s progresivním onemocněním.

Syfilis lze určit různými sérologickými laboratorními testy, které ve spojení s dalšími klinickými testy pomáhají při stanovení fáze onemocnění. Sérologická diagnóza se většinou stanovuje na základě kombinace dvou standardních testů. Netreponemové testy protilátek viz RPR pro skríning a specifické treponemové testy sloužící k potvrzení výsledku.

Na rozdíl od netreponemových testů, reaktivita na antigen specifický treponemový test přetrvává i po léčení, často po celý život.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Treponema pallidum

TPI

arb.j.

 

Informace pro samoplátce

Vyšetření na syfilis není možné provést dle platné legislativy ČR bez předchozího klinického vyšetření lékařem. Klient musí mít žádanku od lékaře, i když si vyšetření hradí sám.  V případě potřeby Vám laboratoř poskytne kontakt na spolupracující lékaře. Po prodělaném onemocnění v minulosti, přetrvávají protilátky celoživotně. Z tohoto důvodu je nutné odebírající personál o této skutečnosti informovat (klient podepisuje poučení).  Tyto paměťové protilátky je nutné konfirmovat v NRL a cena této konfirmace je 1800 Kč. Pokud jste prodělal/a syfilis v minulosti, cenu konfirmace budete platit zároveň s vyšetřením.  Klient s nově zjištěnou reaktivitou protilátek, bude vyzván k doplacení povinné konfirmace. 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

Mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

ANO SOPV-PREV-107

 

 

 

Zkratka/Název

HIV certifikát do zahraničí

Princip stanovení

Vystavení certifikátu pro výjezd do zahraničí

Primární vzorek

Viz HIV

Odběrová souprava

-

Pokyny pro odběr

-

Podmínky uchování

-

Podmínky transportu

-

Doba odezvy

-

Frekvence stanovení

-

Referenční meze

-

Interpretace

-

Klinické informace

-

Poznámky

Cena za vystavení certifikátu je 150 Kč za jeden certifikát. Certifikáty vystavujeme v češtině, angličtině a ruštině. Při žádosti o certifikát je nutné uvést, zemi výjezdu, národnost žadatele, číslo cestovních dokladů, adresu trvalého pobytu.

Zdroj referenčních mezí

-

Pracoviště

-

Doba doordinace požadavků

-

Akreditovaný SOP

-

 

 

 

 

 

Zkratka/Název

HIV, Anti- HIV 1,2 + p24 antigen v séru

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

Sérum, plazma:

Ženy, Muži :  0 – 110R     Anti-HCV           negativní

Interpretace

Negativní / pozitivní

Klinické informace

Etiologickým agens způsobujícím syndrom získané imunodeficience (AIDS) jsou dva typy retrovirů, společně označované jako virus lidské imunodeficience (HIV). HIV se přenáší pohlavním stykem mezi jedinci infikovanými HIV, stykem s kontaminovanou krví nebo krevními produkty a prenatální infekcí plodu nebo perinatální infekcí novorozence přenosem z infikované matky. Protilátky proti HIV se zjišťují u pacientů s AIDS a u asymptomatických jedinců infikovaných HIV.

Na základě fylogenetické analýzy jsou viry HIV-1 klasifikovány do skupin M („main“ nebo „major“, hlavní), N („new“, nové, non-M, non-O), O („outlier“, okrajové) a P (podle Plantier et al., Nat. Med. 2009). Globální pandemie AIDS byla způsobena převážně viry skupiny M, zatímco viry skupiny N a O jsou relativně vzácné a vyskytují se endemicky na západě střední Afriky. Infekce viry ze skupiny O však byly zjištěny i v Evropě a v USA. Skupina M viru HIV-1 se skládá z genetických podtypů (A, B, C, D, F, G, H, J a K) a cirkulujících rekombinantních forem (CRF). Podtyp B viru HIV-1 je převládajícím podtypem v USA, Evropě, Japonsku a Austrálii, avšak významné procento nových infekcí HIV-1 v Evropě je způsobeno i jinými podtypy než podtypem B.

Blízce příbuzný, avšak odlišný typ viru imunodeficience je označován jako virus lidské imunodeficience typu 2 (HIV-2). Virus lidské imunodeficience typu 2 je podobný HIV-1 morfologií struktur, uspořádáním genomu, tropismem buněk, cytopatogenitou in vitro, cestami přenosu a schopností způsobovat AIDS. HIV-2 je méně patogenní než HIV-1 a infekce HIV-2 mají delší období latence s pomalejší progresí k plně rozvinutému onemocnění, nižší titry virů a nižší míru vertikálního a horizontálního přenosu. HIV-2 je endemický v západní Africe, infekce HIV-2 však byly zjištěny i v USA, Evropě, Asii a jiných oblastech Afriky, i když s nižší četností než v případě HIV-1.

Krátce po infekci HIV, avšak ještě před sérokonverzí, lze zjistit antigeny HIV ve vzorcích séra nebo plazmy. Strukturálním proteinem HIV, který je nejčastěji využíván jako marker antigenémie, je jádrový protein p24. Test LIAISON® XL murex HIV Ab / Ag HT používá monoklonální protilátky proti proteinu p24 viru HIV k detekci antigenu p24 HIV před sérokonverzí, čímž se zkracuje diagnostické okno před sérokonverzí a zlepšuje se časná detekce infekce HIV.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti HIV-1/2 + p24 antigen

HIV

arb.j.

 

Informace pro samoplátce

V případě reaktivity nebo nespecifické reakce vzorku je dle platné legislativy nutné vzorek zaslat do NRL pro HIV/AIDS ke konfirmaci (ověření výsledku). Odeslání vzorku na konfirmaci neznamená vždy, že pacient je HIV pozitivní! V případě že bude vzorek reaktivní, je vybírána od klienta záloha 5000 Kč, která je poté zpětně vyúčtována po obdržení konfirmačního výsledku s jeho náklady.  Výsledek konfirmace je sdělován klientovi osobně, nikdy ne telefonicky. 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

ANO SOP-PREV-091

 

 

 

Joomla templates by a4joomla