• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Vyhledávání v seznamu vyšetření

  

Zkratka/Název

Klíšťová encefalitida IgG, IgM

Princip stanovení

ELISA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

3-5 dní

Frekvence stanovení

2x týdně, dle požadavků

Referenční meze

‹ 100 U/ml

Interpretace

Negativní / pozitivní -  komentář

Klinické informace

Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění napadající nervový systém. U dětí má tendenci způsobovat spíše záněty mozkových obalů (meningitidu). Na člověka se přenáší ze zvířat, především infikovaným klíštětem, méně častým způsobem je přenos konzumací syrového mléka a nepasterizovaných mléčných výrobků od nakažených zvířat (kozy, krávy, ovce). K infikování dochází již po dvou hodinách po přisátí infikované samičky nebo nymfy.

První příznaky se obvykle objevují za 7-14 dní. Onemocnění probíhá ve většině případů dvoufázově, ale může proběhnout jen jedna fáze onemocnění nebo může mít i bezpříznakový průběh. První fáze trvá obvykle 3-5 dní, projeví se podobně jako chřipka – bolestmi svalů, kloubů, zvýšenou teplotou, bolestí hlavy, únavou, nechutenstvím. Po několika dnech může přijít do druhé fáze onemocnění, která se projeví vysokou horečkou, ztuhlostí šíje, krutými bolestmi hlavy, zvracením, světloplachostí. Později dochází k postižení centrálního nervového systému s projevy nervové obrny, ztuhnutí svalů, třesem, závratěmi, poruchami paměti, spánku, dezorientací. Tento stav trvá 2-3 týdny.

Prodělané onemocnění v mladším věku nemusí být zárukou celoživotní imunity, po 20 - 30 let je doporučováno zkontrolovat hladinu protilátek v krvi. Pokud je onemocnění proděláno ve středním a starším věku, předpokládaná imunita je dlouhodobá až doživotní.

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-Anti Klíšť. encefalitida IgG

ENCE IgG

U/ml

S-Anti Klíšť. encefalitida IgM

ENCE IgM

U/ml

 

Zdroj referenčních mezí

R-biopharm

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

 

Zkratka/Název

Bordetella parapertussis průkaz protilátek

Princip stanovení

aglutinace

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

3-5 dní

Frekvence stanovení

2x týdně dle požadavků

Referenční meze

-

Interpretace

Titr protilátek, komentář.  Průkazným výsledkem,

který svědčí o akutní infekci, je minimálně

čtyřnásobný vzestup titru protilátek v párových

vzorcích. Jestliže dojde k poklesu protilátek v

párovém vyšetření vzorků, jedná se

rekonvalescenci po proběhlém onemocnění.

 

Klinické informace

Bordetella parapertussis vyvolává dávivý kašel, onemocnění připomínající pertussi s mírnějšími klinickými příznaky. Neprodukuje pertusový toxin.

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

Anti B. parapertussis - titr

BPP-titr

Arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

-

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

IM test průkaz heterofilních protilátek

Princip stanovení

latexaglutinace

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

 Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 den

Frekvence stanovení

Denně

Referenční meze

-

Interpretace

Negativní / pozitivní

Klinické informace

Test na infekční mononukleózu (heterofilní protilátky) v séru, semikvantitativní stanovení, Paul-Bunell test. Heterofilní protilátky se prokazují nejdříve od 3. do 21. dne infekce,  maximum produkce  je ve 2. - 3. měsíci a přetrvávají po dobu několika měsíců.

Děti do 5 let vytvářejí heterofilní protilátky pouze v cca 50%, doporučujeme vyšetření doplnit o průkaz specifických protilátek viz. EBV.

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-IM-test

IM

Arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

-

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

Tetanus –  IgG

Princip stanovení

ELISA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

3-5 dní

Frekvence stanovení

Pondělí, čtvrtek

Referenční meze

IgG – IU/ml

Vyhodnocení

‹0,1

Nedostatečná hladina

≥ 0,1-0,5

Krátkodobá ochrana – doporučujeme přeočkovat

≥ 0,5

Dostatečná ochrana

 

Interpretace

Průkaz postvakcinačních protilátek proti tetanovému toxoidu. Dostatečná hladina protektivních protilátek je > 0,5 IU/ml.  

Klinické informace

Tetanus je vyvolán toxiny bakterie Clostridium tetani. Spóry této bakterie se nacházejí v půdě a vnějším prostředí. Ke vzniku infekce dochází kontaminací rány při poranění. Inkubační doba onemocnění je 4-14 dní. Projevem onemocnění jsou tonicko-klonické křeče kosterních svalů. Nejlepší prevencí proti onemocnění je očkování.

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Tetanus IgG

TET IgG

IU/ml

 

Zdroj referenčních mezí

Euroimmun

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

 

Zkratka/Název

Rubeola  IgG, IgM  zarděnky

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgM – AU/ml

Vyhodnocení

Vyhodnocení

‹  20

Negativní

Negativní

20-25

Hraniční

Hraniční

≥ 25

Pozitivní

Pozitivní

 

IgG –IU/ml

Vyhodnocení

‹ 5

Negativní

5-10

Hraniční

≥ 10

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález anamnestické protilátky

IgG + IgM pozitivní- suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Zarděnky jsou infekční onemocnění projevující se exantémem a vyvolané virem zarděnek. Tento virus, patřící mezi Togaviry obsahuje jednovláknovou rNa. Onemocnění probíhá benigně s velice vzácnými komplikacemi a ve velké míře probíhá subklinicky. Symptomaticky je obecně mírné, charakterizované zvýšenou teplotou, nevolností, únavou a makulopapulární vyrážkou v průběhu tří až pěti dnů a s možnou komplikací konjunktivitidou nebo katarem horních cest dýchacích. Onemocnění je obvykle doprovázeno lymfoadenopatií. Infekce vede k dlouhodobé imunitě.

Infekce virem zarděnek je zvláště nebezpečná během prvních čtyř měsíců těhotenství. Pokud ženy nemají imunitní ochranu, je infekce v těhotenství spojena s vysokým rizikem poruchy plodu. Kongenitální onemocnění způsobuje četné vážné poruchy, z nichž některé jsou stálé a nepříznivě ovlivňují další vývoj (šedý zákal, hluchota, hepatosplenomegalie, psychomotorická retardace, změny na kostech, kardiopatie a neuropatie). Fáze těhotenství, ve které matka byla infikována, se považuje za nejvíce významný činitel pro intrauterinní přenos a poškození plodu. Obecně se má za to, že toto riziko klesá se vzrůstající dobou těhotenství. Je nejvyšší v průběhu prvních dvou měsíců těhotenství (40-60%) a postupně se snižuje ve čtvrtém a pátém měsíci (10-20%). Klinické nálezy u novorozenců a studie izolace viru ukázaly, že fetální infekce je vzácná po druhém trimestru těhotenství.

První humorální odpovědí na infekci virem zarděnek je tvorba specifických protilátek třídy IgM proti viru zarděnek, dosahující vysoké hladiny v séru dva týdny po objevení vyrážky a přetrvávající jeden až dva měsíce. Specifické protilátky třídy IgG se obecně objevují několik dnů po vyrážce, obvykle jeden týden po protilátkách IgM. Jejich hladina vzrůstá a dosahuje vrcholu během šesti až deseti týdnů po objevení příznaků a pak postupně klesá na úroveň 15-200 IU/mL, která trvá po celý život. Reinfekce je zcela bezpříznaková a je provázena mírně zvýšenou hladinou specifických protilátek IgG.

Správné stanovení IgM a IgG protilátek proti viru zarděnek je nezbytná pomůcka pro diagnózu akutní infekce a sledování jejího dalšího průběhu, dále pro poznání imunitního stavu těhotné ženy a pro přijetí vhodné profylaxe u vnímavých žen ve fertilním věku. Protože je vakcinace dostupná, je stanovení IgG protilátek proti viru zarděnek rozšířeno pro určení sérokonverze po očkování.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Rubeola IgG

RUB IgG

arb.j.

S-anti Rubeola IgG-číselně

RUB IgG-č

IU/ml

S-anti Rubeola IgM

RUB IgM

arb.j.

S-anti Rubeola IgM-číselně

RUB IgM-č

AU/ml

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

 

Zkratka/Název

Morbilli IgG, IgM  spalničky

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgM – index pozitivity

Vyhodnocení

Vyhodnocení

‹  0,9

Negativní

Negativní

0,9-1,1

Hraniční

Hraniční

≥ 1,1

Pozitivní

Pozitivní

 

IgG –AU/ml

Vyhodnocení

‹ 13,5

Negativní

13,5-16,5

Hraniční

≥ 16,5

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález, anamnestické protilátky

IgG + IgM pozitivní- suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Spalničky jsou akutní virové onemocnění způsobené virem rodu Morbillivirus z čeledi Paramyxoviridae; patří k nejnakažlivějším onemocněním. Přenos probíhá hlavně prostřednictvím velkých kapének nebo přímým stykem se sekrety nosu či hrdla infikované osoby.

Po infikování virus spalniček proniká do respiračního epitelu nosohltanu a odtud se šíří do regionálních lymfatických uzlin. Po dvou až třech dnech replikace na těchto místech primární virémie rozšiřuje infekci do retikuloendotelového systému. V návaznosti na další replikace dochází pět až sedm dnů po infikování k sekundární virémii, která trvá čtyři až sedm dnů. Během této virémie se může na pokožce a ve spojivkách, dýchacím ústrojí a dalších orgánech jako slezina, brzlík, plíce, játra a ledviny vyskytnout infekce a další replikace viru. Vrchol virémie nastává 11-14 dnů po infekci a poté během několika dnů rychle klesá.

Klinicky jsou spalničky diagnostikovány tehdy, když jsou zjištěny Koplikovy skvrny a vyrážka postupuje od hlavy k trupu a dále na končetiny. Vzhledem k nespecifické povaze prodromálních příznaků a existenci mírných případů jsou však klinické příznaky jako výlučné diagnostické kritérium spalniček nespolehlivé.

Protilátky IgM a IgG jsou syntetizovány během primární imunitní reakce a lze je zjistit v séru během několika dnů od výsevu vyrážky. Hladiny protilátek IgM dosahují nejvyšší úrovně přibližně za sedm až deset dnů a poté rychle klesají. Po šesti až osmi týdnech jsou detekovatelné zřídka. Protilátka IgM není obecně detekována u imunního jedince v případě opakované expozice viru spalniček. Opakovaná expozice viru spalniček vyvolává silnou anamnestickou imunitní reakci s rychlou tvorbou protilátek IgG zabraňující vzniku klinického onemocnění.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Morbilli IgG

MORB G

arb.j.

S-anti Morbilli IgG-čísl.

MORB G-č.

AU/ml

S-anti Morbilli IgM

MORB M

arb.j.

S-anti Morbilli IgM-čísl.

MORB M-č.

Index pozitivy

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

 

Zkratka/Název

Helicobacter pylori  WB–  IgG, IgA immunoblot

Princip stanovení

Immunoblot

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

7 dní

Frekvence stanovení

středa

Referenční meze

Kvalitativní hodnocení pozitivní, hraniční, negativní doplněné výpisem pozitivních antigenů. Stanovované antigeny: CagA, VacA, GroEL UreA, HcpC, gGT. V případě pozitivity, je na výsledkovém listu uveden výpis pozitivních antigenů viz laboratorní klinická interpretace. 

Interpretace

Kvalitativní hodnocení pozitivní, hraniční, negativní doplněné výpisem pozitivních antigenů. Posouzení aktivity infekce a patogenity kmene na základě přítomnosti antigenů specifických pro H. pylori.

Klinické informace

Bakterie Helicobacter pylori byla poprvé izolována z žaludeční sliznice pacientů s chronickou gastritidou roce 1982.

Helicobacter pylori je gram negativní bakterie s vysokou tvorbou ureázy, která se hromadí intracelulárně v luminální straně epiteliálních buněk  žaludeční sliznice. Existují dva typy bakteriálních forem spirálovitá, stočená infekční forma, a kokovitá celoživotně přežívající forma. Bakterie kolonizuje především mukózní membrány při vstupu do žaludku, méně často se nachází ve vlastním těle žaludku nebo v duodenu. Bakteriální infekce se samovolně nevyléčí, infekční agens může v žaludku perzistovat doživotně.

Celosvětově je infikováno asi 50 % světové populace, prevalence stoupá s věkem. Většina infekcí zůstává klinicky asymptomatická. Pouze část pacientů vyvine chronickou gastritidu typu B, která se klinicky manifestuje formou dyspepsie s bolestí v horní části břicha. Pouze u malé části infikovaných (1%) se objeví karcinom žaludku. Vznik karcinomu je ovlivněn nejen přítomností bakterie v žaludku, ale taktéž genetickým polymorfismem, způsobem stravování, konzumací karcinogenních látek. Pro vznik nádoru je důležité i časové období, ve kterém dojde k infekci hostitele bakterií.

Klinické izoláty mohou být rozděleny na dva typy - typ 1 exprimuje specifický cytotoxin VacA a asociovaný protein CagA. Tyto antigeny jsou spojeny s vyšší patogenitou. V případě diagnostikované infekce Helicobacterem pylori vede komplexní a trvalá eradikace bakterie ke snížení výskytu relapsů o 80% u peptidického vředu, a o 20% u vředu duodenálního.

Vhodnou diagnostickou metodou infekce organizmu bakterií Helicobacter pylori je serologický průkaz specifických IgG a IgA protilátek pomocí enzymoimunoanalýzy (EIA) a konfirmace immunoblotem.

Euroimmun a Seramun Diagnostica GmbH příbalový leták k metodě.

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-Helicobacte pylori IgG - WB

HP IgG-WB

Arb.j.

S-Helicobacte pylori IgA - WB

HP IgA-WB

Arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

Seramun Diagnostica GmbH

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

ANO SOPV-PREV-019

 

 

 

 

Zkratka/Název

Helicobacter pylori –  IgG, IgA

Princip stanovení

ELISA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1-7 dní

Frekvence stanovení

středa

Referenční meze

IgA IgG – index pozitivity

Vyhodnocení

‹0,8

Negativní

≥0,8 – ‹1,1

Hraniční

≥ 1,1

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgA negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgA negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgA pozitivní- suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Bakterie Helicobacter pylori byla poprvé izolována z žaludeční sliznice pacientů s chronickou gastritidou roce 1982.

Helicobacter pylori je gram negativní bakterie s vysokou tvorbou ureázy, která se hromadí intracelulárně v luminální straně epiteliálních buněk  žaludeční sliznice. Existují dva typy bakteriálních forem spirálovitá, stočená infekční forma, a kokovitá celoživotně přežívající forma. Bakterie kolonizuje především mukózní membrány při vstupu do žaludku, méně často se nachází ve vlastním těle žaludku nebo v duodenu. Bakteriální infekce se samovolně nevyléčí, infekční agens může v žaludku perzistovat doživotně.

Celosvětově je infikováno asi 50 % světové populace, prevalence stoupá s věkem. Většina infekcí zůstává klinicky asymptomatická. Pouze část pacientů vyvine chronickou gastritidu typu B, která se klinicky manifestuje formou dyspepsie s bolestí v horní části břicha. Pouze u malé části infikovaných (1%) se objeví karcinom žaludku. Vznik karcinomu je ovlivněn nejen přítomností bakterie v žaludku, ale taktéž genetickým polymorfismem, způsobem stravování, konzumací karcinogenních látek. Pro vznik nádoru je důležité i časové období, ve kterém dojde k infekci hostitele bakterií.

Klinické izoláty mohou být rozděleny na dva typy - typ 1 exprimuje specifický cytotoxin VacA a asociovaný protein CagA. Tyto antigeny jsou spojeny s vyšší patogenitou. V případě diagnostikované infekce Helicobacterem pylori vede komplexní a trvalá eradikace bakterie ke snížení výskytu relapsů o 80% u peptidického vředu, a o 20% u vředu duodenálního.

Vhodnou diagnostickou metodou infekce organizmu bakterií Helicobacter pylori je serologický průkaz specifických IgG a IgA protilátek pomocí enzymoimunoanalýzy (EIA) a konfirmace immunoblotem.

Euroimmun příbalový leták k metodě.

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Helicobacter pylori IgG

HP IgG

arb.j.

S-anti Helicobacter pylori IgG-číselně

HP IgG-č

Index poz.

S-anti Helicobacter pylori IgA

HP IgA

arb.j.

S-anti Helicobacter pylori IgA-číselně

HP IgA-č

Index poz.

 

Zdroj referenčních mezí

Euroimmun

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

ANO SOP-PREV-019

 

 

 

 

Zkratka/Název

VZV – Varicella  zoster virus IgG, IgM

Princip stanovení

ELISA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1-7 dní

Frekvence stanovení

pátek

Referenční meze

IgM – index pozitivity

Vyhodnocení

‹  0,9

Negativní

0,9-1,1

Hraniční

≥ 1,1

Pozitivní

 

IgG – index pozitivity

Vyhodnocení

‹ 0,9

Negativní

0,9-1,1

Hraniční

≥ 1,1

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgM pozitivní- suspektní aktivní infekce

Klinické informace

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-Varicella zoster IgG

VZV IgG

arb.j.

S-Varicella zoster IgG-čísl.

VZV IgG-č.

Index

S-Varicella zoster IgM

VZV IgM

arb.j.

S-Varicella zoster IgM-čísl.

VZV IgM-č.

index.

 

Zdroj referenčních mezí

Euroimmun

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

Chlamydia trachomatis IgG, IgA

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgA – index

Vyhodnocení

‹  5

negativní

5-6

Hraniční

≥ 6

Pozitivní

 

IgG – AU/ml

Vyhodnocení

‹9

Negativní

9-11

Hraniční

≥ 11

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgM pozitivní- suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Chlamydia trachomatis je původcem nejběžnějšího bakteriálního pohlavně přenosného onemocnění (STD) v Evropě a ve Spojených státech.  Ačkoli onemocnění způsobená Chlamydia trachomatis mají vliv hlavně na ženské reprodukční orgány, toto agens způsobuje infekce i u mužů a dětí. Prevalence infekce Chlamydia trachomatis u sexuálně aktivních dospělých žen, tj. populace považované za nejvíce ohroženou, je celkově vyšší než 10% a u některých adolescentních populací a populací žen navštěvujících venerologické kliniky může prevalence dosáhnout 40%. Prevalence infekce Chlamydia trachomatis se pohybuje od 4 do 10% u asymptomatických mužů a od 15 do 20% u mužů navštěvujících venerologické kliniky. K chlamydiovým infekcím u novorozenců dochází v důsledku perinatální expozice (asi u 65% dětí narozených infikovaným matkám). Největším problémem při boji proti chlamydiovému onemocnění je skutečnost, že až 70-80% žen a až 50% mužů, kteří jsou infekcí postiženi, nevykazuje žádné symptomy. Má se za to, že imunita po prodělání infekce je typově specifická a že je pouze částečná. Jsou tedy běžné rekurentní infekce. Detekce specifických protilátek IgA může svědčit o chlamydiové infekci a bylo doloženo, že je důležitým markérem díky kratší životnosti protilátek IgA, které přetrvávají, pouze dokud existuje stimulace antigenem. Detekce protilátek IgG je důležitým markérem pozitivní imunitní odpovědi na chlamydiovou infekci, a to buď na současnou či chronickou infekci nebo na infekci v minulosti.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Chlamydia trach. IgG

CHTr IgG

arb.j.

S- Chlam. trach. IgG-čísl.

ChTr IgG-č

AU/ml

S-anti Chlamydia trach. IgA

CHTr IgA

arb.j.

S- Chlam. trach. IgA-čísl.

ChTr IgA-č

index

 

Zdroj referenčních mezí

Diasorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

B. pertussis IgG, IgA, Bordetella pertussis IgG, IgA

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgA – IU/ml

Vyhodnocení

‹  12

Negativní

≥ 12

Pozitivní

 

IgG – IU/ml

Vyhodnocení

‹ 40

Negativní

40-100

Hraniční

≥ 100

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgM pozitivní- suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Pertuse (černý kašel) je onemocnění provázené kašlem. Původcem je Bordetella pertusis Onemocnění se vyznačuje dlouhodobým kašlem, který často provází tzv. inspirační stridor (chraptivý zvuk při nádechu). Vyskytuje se po celém světě a přenáší se z osoby na osobu kapénkovou infekcí. Bordetella pertussis dokáže překonat lokální imunitní obranné mechanismy v lidských horních cestách dýchacích. Bakterie vytvářejí různé typy adhezí s buňkami řasinkového epitelu, aniž by pronikly do epitelu nebo do krevního oběhu. Kromě pouzdra, které chrání tento patogen před inaktivací komplementem, se bakterie z funkčního hlediska vyznačují dvěma skupinami faktorů, které určují jejich virulenci: jedná se o tzv. adheziny a toxiny, z nichž dva nejdůležitější jsou filamentový hemaglutinin (FHA) a pertusový toxin (PT). PT je exotoxin, který zodpovídá za mnoho fyziologických, imunologických a farmakologických úč inků. Na rozdíl od jiných exotoxinů druhu Bordetella, které se při sérové diagnostice vyznačují vysokým stupněm zkřížené reaktivity, je pertusový toxin vysoce specifický.

Po inkubační době přibližně 7 až 14 dní černý kašel začíná necharakteristickým katarálním stádiem, které trvá přibližně 1 až 2 týdny. Poté se rozvine konvulzivní stádium trvající 2 až 3 týdny, kdy se objevují typické záchvaty paroxysmálního kašle, po nichž často následuje stridor a případně zvracení. K záchvatům kašle často dochází v noci. Během obou těchto stádií nemocný vykašlává patogen. Nelze vyloučit, že může dojít k přenosu onemocnění kontaminovanými předměty. Následuje stádium rekonvalescence, které trvá několik týdnů. V tomto stádiu záchvaty kašle postupně ustupují. Zejména u dětí může docházet ke komplikacím, jako je sekundární pneumonie a zánět středního ucha. Roční období a podnebí nemají na četnost výskytu onemocnění vliv. Po infekci vzniká specifická imunita, která se ale po několika desetiletích snižuje.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Bord. pertussis IgG

BP IgG

arb.j.

S-Bord. pertussis IgG-čísl.

BP IgG-č.

IU/ml

S-anti Bord. pertussis IgA

BP IgA

arb.j.

S-Bord. pertussis IgA-čísl.

BP IgA-č.

IU/ml

 

Zdroj referenčních mezí

Diasorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

  

Zkratka/Název

HSV 1,2  - herpes simplex virus IgG, IgM

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgM – index pozitivity

Vyhodnocení

‹  0,9

Negativní

0,9-1,1

Hraniční

≥ 1,1

Pozitivní

 

IgG – index pozitivity

Vyhodnocení

‹ 0,9

Negativní

0,9-1,1

Hraniční

≥ 1,1

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgM pozitivní- suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Herpes simplex virus (HSV) je DNA virus.  Dvě přirozeně se vyskytující varianty HSV, které se liší svými vlastnostmi biologickými a epidemiologickými, lze rozlišit pomocí analýzy restrikčními endonukleázami nebo analýzy antigenní. Oba typy virů vyvolávají u lidí infekční onemocnění, jehož závažnost je od projevů nachlazení až po encefalitidu. HSV typ 1 (HSV-1) obvykle infikuje sliznice očí, úst a přechody ze sliznice na pokožku, a také je příčinou sporadické encefalitidy u dospělých. HSV typ 2 (HSV-2) je obvykle spojen s lézemi sliznic pohlavních orgánů: genitální herpes patří nyní mezi nejčastější sexuálně přenášená onemocnění. Spojení mezi místem infekce a typem HSV není samozřejmě výhradní.

Pokud již došlo k infekci, virus přetrvává v latentní formě v senzorických gangliích, z nichž se může uvolňovat a způsobovat tak periodickou reinfekci. Toto je vyvoláváno celou řadou stimulů, přičemž reinfekce se může (ale také nemusí) projevit jako klinické onemocnění. U jedinců s poruchami imunitního systému je větší pravděpodobnost četnějších výskytů reinfekce HSV. Toto naznačuje, že hladina sérových protilátek a specifická buněčná imunita by mohly přispívat k uzdravení.

U těhotných žen, které mají genitální herpes, je pravděpodobnost potratu nebo předčasného porodu dvakrát až třikrát větší než u zdravých žen. Aktivní vylučování viru do genitálního sekretu těhotných žen může vyvolat vážnou HSV infekci u novorozenců v průběhu porodu, když procházejí genitálním traktem

První humorální odpovědí na infekci je produkce specifických protilátek anti-HSV IgM, které je možno nalézt týden po infekci. Běžně je to průkaz současné infekce anebo projev reinfekce. Specifické protilátky IgG se objevují asi dva až tři týdny po primární infekci, ale jejich titr po několika měsících klesá. U nemocných s rekurentní infekcí se vzrůst titru neprojevuje. Průkaz IgG protilátek dovoluje posoudit imunitní stav nemocného a podává důkaz o předchozí expozici k HSV. Pomáhá diagnostikovat současnou (primární) infekci nebo reinfekci HSV vyšetřením párovaných vzorků sér a zjistit sérokonverzi na HSV-1 nebo HSV-2 protilátky.

 

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti HSV 1,2 IgG

HSV IgG

arb.j.

S-anti HSV IgG 1,2 – čísl.

HSV IgG

IP

S-anti HSV 1,2 IgM

HSV IgM

arb.j.

S-anti HSV IgM 1,2 – čísl.

HSV IgM

IP

 

Zdroj referenčních mezí

Diasorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

Mycoplasma pneumoniae  IgG IgM

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 den

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

MP-IgG AU/ml

Vyhodnocení

‹ 10

Negativní

≥ 10

Pozitivní

 

MP IgM index

Vyhodnocení

‹ 10

Negativní

≥ 10

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgM pozitivní- suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Mycoplasma pneumoniae vyvolává atypickou pneumonii, infekce má pozvolný nástup doprovázený nevolností, myalgií, bolestí v krku a bolestmi hlavy a v časovém úseku od jednoho do pěti dnů se zvýrazňují příznaky v hrudníku. Kašel je charakteristicky suchý, dráždivý a občas záchvatový a může se stát význačným rysem infekce. Fyzické příznaky, např. šelest, jsou patrné často teprve na rentgenových snímcích prokazujících pneumonii. Průběh nemoci je proměnlivý, ale kašel, abnormální příznaky v hrudníku a rentgenové změny mohou přetrvávat i několik týdnů. Nákaza postihuje častěji děti.

Nemoc je převážně omezena na dýchací ústrojí.

Odhalení specifických protilátek proti Mycoplasma pneumoniae je primárním diagnostickým nástrojem pro přesné rozpoznání akutního onemocnění dýchacího ústrojí způsobeného Mycoplasma pneumoniae. Po počáteční infekci normální imunitní systém okamžitě reaguje a vytváří protilátky, jejichž počet je nejvyšší po třech až šesti týdnech a postupně v průběhu měsíců až let se opět snižuje. Následkem dlouhé inkubační doby je odezva protilátek často zřetelná, než se objeví příznaky.  Zvýšená hladina IgM příznačná pro Mycoplasma pneumoniae může být sama o sobě interpretována jako známka akutní infekce, protože tato protilátka se obvykle objevuje v průběhu prvního týdne od původní infekce a přibližně dva týdny před protilátkou IgG. Přítomnost IgM se však považuje za nejvýznamnější u pediatrické populace, u které se vyskytuje méně příležitostí k opakované expozici. U dospělých, kteří byli opakovaně infikování v průběhu několika let, nemusí být reakce IgM proti mykoplasmatickým antigenům příliš silná. V takovýchto případech vede opakovaná nákaza přímo k reakci IgG; proto negativní výsledek testu IgM nevylučuje akutní infekci. Když však k reakci IgM skutečně dojde, může přetrvat měsíce až roky po nákaze. V takovém případě pozitivní výsledky testu IgM nemusí odrážet aktuální ani nedávnou infekci.

Je prokázáno, že stanovení protilátek IgG je nezbytné, neboť u pacientů se nemusí objevit ani reakce IgM ani IgA. Reakce protilátky IgG se projevuje jako poslední a hladina IgG zůstává zvýšená alespoň po jeden rok po nákaze.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-A-Mycoplasma pneu. IgG

MP IgG

arb.j.

S-anti-Mycopl. pn. IgG-čísl.

MP IgG-č

AU/ml

S-A-Mycoplasma pneu. IgM

MP IgM

arb.j.

S-anti-Mycopl. pn. IgM-čísl.

MP IgG-č

index

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

Toxoplasma gondii IgG IgM

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 den

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

TOX-IgG U/ml

Vyhodnocení

‹ 7,2

Negativní

7,2-8,8

Hraniční

≥ 8,8

Pozitivní

 

TOX IgM AU/ml

Vyhodnocení

‹ 6

Negativní

6-8

Hraniční

≥ 8

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgM pozitivní- suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Původcem toxoplazmózy je prvok Toxoplasma gondii. Onemocnění postihuje jak lidi, tak teplokrevné živočichy. Přenáší se ingescí oocyst v infikované či kontaminované potravě nebo transplacentárně.

Toxoplazmóza má v normální dospělé populaci obecně benigní průběh. Většinou je asymptomatická, někdy jsou přítomny lehké příznaky, např. bolesti hlavy a v krku, pocit slabosti, zřídka je provázena lymfadenitidou. Mimořádně se vyskytuje těžší postižení, jako myokarditida, hepatitida, pneumonie, meningoencefalitida a retinochoroiditida. S rostoucím věkem stoupá prevalence pozitivních sérologických vyšetření (jde o důkaz předchozí expozice).

Během těhotenství může patogen transplacentárně infikovat plod. Hrozí pak spontánní potrat, předčasný porod, event. narození mrtvého dítěte. V prvním trimestru gravidity způsobuje toxoplazmová infekce těžké poškození centrálního nervového systému, které obvykle vede k odumření plodu. V druhém trimestru může v důsledku infekce dojít k rozvoji hydrocefalu, mentální a psychomotorické retardace, slepoty a kalcifikací v mozku. Nejčastější je toxoplazmová nákaza během třetího trimestru. Infekce může být příčinou retinochoroiditidy a dalších očních poruch, dále poškození centrálního nervového systému a případně latentní asymptomatické infekce, jenž může event. přejít v plně rozvinuté onemocnění. Specifické protilátky IgM proti se vytvářejí do dvou až čtyř týdnů od vzniku klinických příznaků a následně postupně klesají. Zmizí během tří až devíti měsíců. Důležitým důkazem akutní toxoplazmózy je proto přítomnost protilátek IgM a IgA, za současného chybění či nízkých hodnot IgG. Naopak nález IgM současně s klesající, popřípadě konstantní hladinou IgG svědčí pro subakutní infekci.

Specifické protilátky IgG  stoupají pozvolna a vrcholí dva až pět měsíců po vzniku klinických příznaků. Přítomnost protilátek IgG pomáhá rozlišit osoby, které již nákazu prodělaly, od osob, které se s infekcí ještě nesetkaly. Tento fakt je důležitý zejména pro volbu vhodné profylaxe vnímavých žen ve fertilním věku.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Toxoplazma IgG

TOX IgG

arb.j.

S-anti Toxoplazma IgG – číselně

TOX IgG-č

U/ml

S-anti Toxoplazma IgM

TOX IgM

arb.j.

S-anti Toxoplazma IgM -číselně

TOX IgM-č

AU/ml

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

 

Zkratka/Název

EBV virus protilátky EBNA IgG, VCA IgG, IgM, EA IgG

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 den

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

EBNA-IgG U/ml

Vyhodnocení

≤ 5

Negativní

5-20

Hraniční

≥ 20

Pozitivní

 

VCA IgG – U/ml

Vyhodnocení

‹ 20

Negativní

≥ 20

Pozitivní

 

VCA-IgM U/ml

Vyhodnocení

≤ 19,9

Negativní

20-39,9

Hraniční

≥ 40

Pozitivní

 

EA-IgG U/ml

Vyhodnocení

≤ 9,9

Negativní

10-39,9

Hraniční

≥ 40

Pozitivní

 

Interpretace

 

Heterofilní protilátky

VCA-IgM

VCA-IgG

EA-IgG

EBNA-1-IgG

Primární infekce (IM)

+

+

+

+

-

Reaktivovaná infekce

-

+

+

+

+

Slabá reaktivovaná infekce

-

+/-

+

+/-

slabě +

Séropozitivní bez známek aktivní infekce

-

-

+

-

+

 

Klinické informace

Virus Epsteina a Barrové (EBV) je celosvětově rozšířen. Primoinfekce virem je v dětském věku většinou symptomatická, u adolescentů a v dospělosti primoinfekce probíhá pod obrazem infekční mononukleózy  (IM). Onemocnění se projevuje zánětem hltanu, lymfoadenopatií, často se objevuje hepatosplenomegalie, často doprovázená exantemem. Infekční mononukleóza může být vyvolána i Toxoplasma gondii a lidským cytomegalovirem (CMV). V případě, že je infekční mononukleóza vyvolána virem Epsteina a Barrové, lze v séru detekovat přítomnost nespecifických heterofilních protilátek. Virus se může za určitých podmínek podílet i na vzniku dalších onemocnění, jako  Burkitův lymfom a nasopharyngeální karcinom.

Při primoinfekci pacienta EBV se v krvi objevují nejdříve protilátky IgM proti virově kapsidovému antigenu (VCA IgM), dále IgG protilátky proti časnému antigenu (EA IgG). Protilátky proti EA lze nalézt v časné fázi IM u 70-80% nemocných. Po proběhnutí akutní fáze onemocnění z organizmu vymizí. Jako poslední se objevují protilátky proti nukleárnímu antigenu 1 (EBNA-1), nejprve IgM a následně IgG třídy. Pokud jsou v séru detekovány IgG protilátky proti EBNA-1 antigenu, vždy se jedná o pozdní fázi EBV infekce, nebo o reaktivovanou infekci. Diferenciace mezi právě probíhající primární infekcí a infekcí reaktivovanou se děje na základě sérologického obrazu probíhajícího onemocnění. Jsou-li v séru přítomny IgM VCA protilátky a protilátky třídy IgG proti EA a VCA , ale nikoliv IgG protilátky proti EBNA-1, jedná se o primoinfekci, jsou-li v séru přítomny i IgG protilátky proti EBNA-1 antigenu, jedná se o reaktivovanou infekci. Jako další vhodný doplňkový sérologický test na rozlišení mezi primární a reaktivovanou infekcí je detekci nízko a vysokoavidních protilátek. Na počátku primoinfekce se v organismu vytváří protilátky s nízkou vazebnou schopností (nízkoavidní protilátky), při dalším styku protilátek s příslušným antigenem se vazebná schopnost protilátek zvyšuje (vysokoavidní protilátky).

Zdroj DiaSorin Příbalový leták k metodě

Poznámky

S-anti EBNA-1 IgG

EBNA IgG

arb.j.

S-anti EBNA-1 IgG - číselně

EBNA IgG-č

U/ml

S-anti EBV- CA IgG

VCA IgG

arb.j.

S-anti EBV- CA IgG -číselně

VCA IgG-č

U/ml

S-anti EBV- CA IgM

VCA IgM

arb.j.

S-anti EBV- CA IgM -číselně

VCA IgM-č

U/ml

S-anti EBV- EA IgG

EA IgG

arb.j.

S-anti EBV- EA IgG -číselně

EA IgG-č

U/ml

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

ANO SOPV-PREV-012

 

 

 

 

Zkratka/Název

Lymská borrelióza  - Borrelia burgdorferi IgG, IgM

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 den

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgM – index pozitivity

Vyhodnocení

≤ 0,89

Negativní

0,90 – 1,09

Hraniční

≥ 1,10

Pozitivní

 

IgG – AU/ml

Vyhodnocení

≤ 9,99

Negativní

10,0 – 14,99

Hraniční

≥ 15,0

Pozitivní

 

Interpretace

Zvýšené hodnoty

Pozitivní výsledek IgM a/nebo IgG protilátek proti Borrelia burgdorferi indikuje kontakt s patogenem (akutní infekce nebo stav po prodělané infekci). Vyšetření jediného vzorku však pouze pomáhá odhadnout serologický profil jedince. Pozitivní výsledek pouze ve třídě IgM je relativně častý v časných stádiích onemocnění, ale vzácný v pozdějších stádiích. Pozitivní výsledek pouze ve třídě IgG může indikovat buď probíhající lymeskou nemoc, nebo stav po prodělané infekci s přetrvávajícími protilátkami.

Negativní hodnoty

Seronegativní nález. Negativní výsledek IgM a IgG protilátek proti Borrelia burgdorferi obvykle znamená, že pacient nebyl infikován, nemusí ale vždy vyloučit akutní borreliózu v nejčasnějším stadiu, kdy pacient ještě netvoří specifické protilátky proti Borrelia burgdorferi nebo jsou hladiny protilátek dosud nedetekovatelné. Specifické IgM protilátky jsou detekovatelné v časných stádiích infekce; v pozdějších stádiích progresivně klesají. Důležité je, že v prvních týdnech po infekci je test negativní.

Pokud je i při negativním nebo hraničním výsledku podezření na expozici Borrelia burgdorferi, měl by být v průběhu infekce odebrán a vyšetřen druhý vzorek.

 

Klinické informace

Lymeská borrelioza je multisystémové infekční onemocnění vyvolané spirochétou Borrelia burgdorferi. Infekce je přenášena klíšťaty, případně jiným, krev sajícím hmyzem.

Onemocnění, může probíhat ve třech klinických stádiích-časné lokalizované, časné disseminované a pozdní disseminované (perzistentní). Každé z těchto stadií může být provázeno charakteristickými i necharakteristickými potížemi

Časné lokalizované stadium: Období od přisátí klíštěte do prvních příznaků tj. erythema migrans (EM). Toto období trvá v průměru  4‑29 dní.

Časné disseminované stadium je klinicky zjistitelné po týdnech až měsících. Postižena může být nervová tkáň,kůže, klouby,svaly a srdce.

Pozdní disseminované stadium se objevuje jeden rok až více let po infekci a v tomto období již jde nejen o změny funkční, ale i anatomické. Ke spontánnímu zhojení již nedochází. Postižena může být kůže‑Acrodermatitis chronica athroficans, nervová tkáň, klouby, svaly a šlachy.

Nejvhodnější laboratorní diagnostickou metodou infekce organizmu je sérologický průkaz specifických IgG a IgM protilátek .

Zdroj DiaSorin Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Borrelia IgG

BOR IgG

arb.j.

S-anti Borrelia IgG-číselně

BOR IgG-č

AU/ml

S-anti Borrelia IgM

BOR IgM

arb.j.

S-anti Borrelia IgM-číselně

BOR IgM

index

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

ANO SOPV-PREV-010

 

 

 

Zkratka/Název

Lymská borrelióza  WB- Borrelia burgdorferi IgG, IgM

Princip stanovení

immunoblot

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 den

Frekvence stanovení

3-5x týdně dle počtu požadavků

Referenční meze

-

Interpretace

Kvalitativní hodnocení pozitivní, hraniční, negativní doplněné výpisem pozitivních antigenů. Stanovované antigeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, p31, OspA, OspC, p18.

Pozitivní výsledek IgM a/nebo IgG protilátek proti Borrelia burgdorferi indikuje kontakt s patogenem (akutní infekce nebo stav po prodělané infekci). Vyšetření jediného vzorku však pouze pomáhá odhadnout serologický profil jedince. Pozitivní výsledek pouze ve třídě IgM je relativně častý v časných stádiích onemocnění, ale vzácný v pozdějších stádiích. Pozitivní výsledek pouze ve třídě IgG může indikovat buď probíhající lymeskou nemoc, nebo stav po prodělané infekci s přetrvávajícími protilátkami.

Negativní hodnoty

Seronegativní nález. Negativní výsledek IgM a IgG protilátek proti Borrelia burgdorferi obvykle znamená, že pacient nebyl infikován, nemusí ale vždy vyloučit akutní borreliózu v nejčasnějším stadiu, kdy pacient ještě netvoří specifické protilátky proti Borrelia burgdorferi nebo jsou hladiny protilátek dosud nedetekovatelné. Specifické IgM protilátky jsou detekovatelné v časných stádiích infekce; v pozdějších stádiích progresivně klesají. Důležité je, že v prvních týdnech po infekci je test negativní.

Pokud je i při negativním nebo hraničním výsledku podezření na expozici Borrelia burgdorferi, měl by být v průběhu infekce odebrán a vyšetřen druhý vzorek.

 

Klinické informace

Vyšetření immunoblotem slouží jako konfirmační vyšetření. Umožňuje rozlišení specifických protilátek od nespecifických, které mohou způsobit falešnou pozitivitu. Pozitivní výsledek je nutné hodnotit v souvislosti s klinických stavem pacienta. Protilátky mohou přetrvávat i několik let bez klinických obtíží. Výsledek je také ovlivněn stavem imunity makroorganismu resp. velkými rozdíly sérologické reaktivity různých jedinců.  U pacientů s izolovaným pozitivním výsledkem IgM proti Borrelia burgdorferi musí být vyloučena přítomnost revmatoidního faktoru a infekční mononukleóza. Polyklonální stimulace B lymfocytů během infekční mononukleózy může vést k nespecifické indukci syntézy protilátek proti Borrelia burgdorferi zejména ve třídě IgM. Terapie antibiotiky během časných stádií často zabrání rozvoji protilátkové odpovědi.

Zdroj DiaSorin Příbalový leták a Seramun Diagnostica GmbH Příbalové letáky k metodám

Poznámky

S-anti Borrelia IgG-WB

BOR IgG-WB

arb.j.

S-anti Borrelia IgM-WB

BOR IgM-WB

Arb.j.

 

Zdroj referenčních mezí

Seramun Diagnostica GmbH

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

ANO SOPV-PREV-010

 

 

 

 

Zkratka/Název

CMV  - cytomegalovirus IgG, IgM

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2-8 oC 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15-25oC

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgM – U/ml

Vyhodnocení

≤ 17,9

Negativní

18 – 21,9

Hraniční

≥ 22

Pozitivní

 

IgG – U/ml

Vyhodnocení

≤ 11,9

Negativní

12 – 13,9

Hraniční

≥ 14

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgM pozitivní- suspektní aktivní infekce

   

Klinické informace

Lidský cytomegalovirus (hCMV) patří mezi herpetické viry a je jedním z lidských herpetických virů patogenních pro člověka. Vyskytuje se všude, je druhově specifický a šíří se mezi lidmi kontaktem. Infekce hCMV může být primární nebo sekundární.

K primární infekci může dojít různými cestami a v různém životním ob­dobí (např. kongenitální nebo postnatální infekce). Po primární infekci nastupuje latentní fáze, během níž může být virus hCMV nalezen v B lymfocytech. Následující reaktivace virové replikace (sekundární infekce) probíhá souběžně se změna­mi ve vztahu mezi hostitelem a virem, jako je těhotenství, vážné onemocnění, imunosupresivní léčba nebo stres.

Ke kongenitální infekci dochází transplacentárně nebo při porodu, a dokonce k ní může dojít i u žen, které již mají proti­látky proti hCMV (reinfekce exogenním virem). Pokud dojde k primární infekci hCMV u séronegativní ženy v průběhu těhotenství, následkem může být potrat, předčasný porod nebo malformace plodu. Zhruba u 50% případů infekce matky může dojít k narození normálního dítěte. Klinický obraz kongenitální infekce hCMV je vždy vážný a zahrnuje psychomoto­rickou retardaci, hluchotu, poškození sítnice, mikrocephalus nebo hydrocephalus, srdeční vady, hepatitidy, hepatosplenomegalii, trombocytopenii. Úmrtnost je značně vysoká.

Většinou (40-90%) dochází k primární infekci hCMV v dětství nebo v dospívání. Postnatální infekce probíhají stykem s in­fikovanými biologickými tekutinami (moč, sliny, mateřské mléko, sperma, cervikální sekret, výkaly), infikovanými krevními preparáty nebo zřídka při transplantaci orgánů.

Imunitní odpověď na infekci hCMV probíhá jako syntéza IgM protilátek několik týdnů po infekci a o týden později dochází ke tvorbě protilátek třídy IgG. Hladina protilátek IgM proti hCMV vzrůstá po několik týdnů a pomalu klesá během čtyř až šesti měsíců. V některých případech jsou IgM protilátky přítomné po léta. .Specifický test na IgM protilátky napomáhá diagnóze infekce hCMV, která bývá s obtížemi identifikovatelná pouze na zákla­dě symptomů. Pochopitelně nelze vždy rozhodnout mezi primární a sekundární infekcí, protože při reaktivaci dochází také k tvorbě IgM protilátek u imunokompromitovaných pacientů. Specifické stanovení IgG protilátek přichází v úvahu při rozlišení osob, u kterých proběhla infekce a u kterých ne. To je ze­jména důležité pro přijetí vhodné profylaxe u vnímavých jedinců.

Zdroj DiaSorin Příbalový leták k metodě

   

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti CMV IgG

CMV IgG

arb.j.

S-anti CMV IgG- číselně

CMV IgG-č

U/ml

S-anti CMV IgM

CMV IgM

arb.j.

S-anti CMV IgM -číselně

CMV IgM-č

U/ml

 

Zdroj referenčních mezí

Diasorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

ANO SOP-PREV-016

 

 

 

Zkratka/Název: Hořčík- ztráty močí (24 h sběr, odpad)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
   
Odběr do: Plastová sběrná nádoba bez konzervace.
Poznámka k odběru: Moč sbírejte do plastových sběrných
lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Max. čas od náběru do zpracování: 12 hodin při 20 °C
Stabilita v moči při 2 - 8 oC: 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
   
Podrobné informace: Mg (hořčík) - ztráty močí
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mez Horní ref. mezJednotka
0D - 15R 0,8 1,6 mmol/d
15R - 99R 1,7 8,2 mmol/d
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název Hořčík v séru (magnezuim, Mg)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Planá krev
   
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny
Doordinace požadavlů (sérum při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
   
Frekvence stanovení: Pondělí až pátek
Doba odezvy -  rutina: V den doručení (odpoledne)
Doba odezvy -  statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: Hořčík (Mg)
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mez Horní ref. mezJednotka
0D - 1R 0,7 1,0 mmol/l
1R - 15R 0,8 1,0 mmol/l
15R - 99R 0,7 1,0 mmol/l
   
 Zdroj referenčních mezí:  Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP ANO, SOPV-PREV-060
Joomla templates by a4joomla