• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název Draslík v séru (draselný kation, kalium, K)
   
Princip stanovení: ISE s dilucí
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Zabránit hemolýze, značné ovlivnění výsledku.
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
Doba doordinace požadavku (stabilita při 2 - 8 oC): 5 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
   
Frekvence stanovení: Pondělí až pátek
Doba odezvy  - rutina: V den doručení (odpoledne)
Doba odezvy  -  statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Klinické informace: Draslík
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 6T 4,7 6,5 mmol/l
6T - 1R 4,0 6,2 mmol/l
1R - 15R 3,6 5,9 mmol/l
15R - 99R 3,8 5,2 mmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-057

 

Zkratka/Název: Vápník - ztráty močí (24 h sběr moče, odpad)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
   
Odběr do: Plastová sběrná nádoba bez konzervace.
Poznámka k odběru: Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče.
Max. čas od náběru do zpracování: 12 hodin při 20 °C
Stabilita v moči při 2 - 8 oC: 1 den
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
Podrobné informace: Ca (vápník) - ztráty močí
Referenční meze:
Věk od doDolní ref. mezDolní ref. mezJednotka
0D - 6T 0 1,5 mmol/d
6T - 1R 0,1 2,5 mmol/d
1R - 15R 2,0 4,0 mmol/d
15R - 99R 2,4 7,2 mmol/d
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-059

  
  

 

Zkratka/Název: Kalium - draslík (draselný kation) - ztráty močí (24 h sběr moče, odpad)
   
Princip stanovení: ISE s dilucí
   
Odběr do: Plastová sběrná nádoba bez konzervace
Poznámka k odběru: Moč sbírejte do plastových sběrných
lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 4 °C
Stabilita v moči při 2 - 8 oC: 24 hodin
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Podrobné informace: K (draslík) - ztráty močí
   
Referenční meze:
   
Věk od - doDolní ref. mez Horní ref. mezJednotka
1R - 15R 20 60 mmol/d
15R - 99R 25 125 mmol/d
   
Zdroj referenčních mezí:  Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-057

 

Zkratka/Název: Triacylglyceroly v séru
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru:

Odběr nalačno. Vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.

Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
Klinickéé informace: Triacylglyceroly
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
1R - 15R 0,30 1,64 mmol/l
15R - 110R 0,45 1,70 mmol/l
   
 Zdroj referenčních mezí: Společné doporučení ČSKB ČLS JEP a ČSAT ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci.
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-048

 

 

  

 

Zkratka/Název: Cholesterol HDL v séru
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava:    Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Odběr nalačno. Vhodná doba lačnění je
12 hodin. Delší použití manžety je
nevhodné.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Doba doordinace požadavku ( v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
Klinické informace: Cholesterol HDL
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 18R 1,00 1,55 mmol/l
Ž 18R- 99R 1,20 2,70 mmol/l
M 18R- 99R 1,00 2,10 mmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika (0D – 18R), Společné doporučení ČSKB ČLS JEP a ČSAT ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci.
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

 

  

Zkratka/Název Cholesterol LDL v séru
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Odběr nalačno. Vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva-  rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
Klinickéé informace: Cholesterol LDL
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 18R 1,20 3,8 mmol/l
18R - 99R 1,20 3,00 mmol/l
   
 Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika (0D – 18R), Společné doporučení ČSKB ČLS JEP a ČSAT ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci.
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
 Akreditovaný SOP:  NE

 

 

  

 

Zkratka/Název: Cholesterol celkovýv séru
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Odběr nalačno. Vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 10 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
Frekvenece vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
Klinické informace: Cholesterol
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 6T 1,30 4,30 mmol/l
6T - 1R 2,60 4,20 mmol/l
1R - 18R 2,6 4,98 mmol/l
18R - 99R 2,90 5,00 mmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika (0D – 18R), Společné doporučení ČSKB ČLS JEP a ČSAT ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci. 
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-047

 

 

 

  

 

Zkratka/Název: Urea (močovina) - ztráty močí­ (24 h sběr moče, odpad)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
   
Odběr do: Plastová sběrná nádoba bez konzervace
Poznámka k odběru: Moč sbírejte do plastových sběrných
lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Max. čas od náběru do zpracování: 2 dny při 4 oC
Stabilita v moči při 2 - 8 oC: 3 dny
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
   
Podrobné informace: Urea (močovina) v moči
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0 - 1T 2,5 3,3 mmol/d
1T - 6T 10 17 mmol/d
6T - 1R 33 67 mmol/d
1R - 15R 67 333 mmol/d
15R - 99R 167 583 mmol/d
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-046

 

Zkratka/Název Urea v séru (močovina)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Vysokoproteinová dieta před odběrem není vhodná.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 2 týdny
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence stanovení: Pondělí až pátek
Odezva-  rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Klinické informace: Urea
   
Referenční meze:
Věk od - do Dolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 1R 1,6 5,4 mmol/l
1R - 15R 1,8 6,7 mmol/l
Ž 15R - 99R 2,0 6,7 mmol/l
M 15R - 99R 2,8 8,0 mmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-046

 

Zkratka/Název: Kreatinin- ztráty močí (24 h sběr, odpad)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
   
Odběr do: Plastová sběrná nádoba bez konzervace.
Poznámka k odběru: Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem živočišných bílkovin nebo větší fyzická zátěž. Pokud do laboratoře nedodáte
celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. Moč skladujte při teplotě +4 až +8 °C.
Max. čas od náběru do zpracování: 4 dny při 4 °C
Stabilita v moči při 2 - 8 oC: 6 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
   
Podrobné informace: Kreatinin
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 6T 0,4 0,6 mmol/d
6T - 1R 0,2 1,5 mmol/d
1R - 6R 1,0 4,2 mmol/d
6R - 15R 1,5 13,0 mmol/d
Ž 15R - 99R 5,3 15,9 mmol/d
M15R - 99R 7,1 17,7 mmol/d
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-043

 

 

Zkratka/Název Kreatinin v séru
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Prinmární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Zabraňte delšímu zaškrcení paže. Před odběrem má být pacient bez fyzické zátěže.
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Klinické informace: Kreatinin
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 6T 12 48 µmol/l
6T - 1R 21 55 µmol/l
1R - 15R 27 88 µmol/l
Ž 15R - 99R 44 104 µmol/l
M 15R - 99R 44 110 µmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-043

 

Zkratka/Název GGT v séru (Gama-glutamyltransferáza)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek:
Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Odebírat vždy na lačno.
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 1 týden
 
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvenece vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Klinické informace: GGT
   
Referenční meze:  
Věk od doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
M 0R - 99R 0 0,92 µkat/l
Ž 0R - 99R 0 0,63 µkat/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-42

 

Zkratka/Název: Bilirubin konjugovaný v séru
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Zabraňte hemolýze při odběru. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).
Max. čas od náběru do zpracování: 12 hodin při 20 °C bez přístupu světla
Podmínky transportu: 15 - 25 °C bez přístupu světla
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 24 hodin bez přístupu světla
 
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvenece vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: Bilirubin konjugovaný
 
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 0 5,1 µmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

  

Zkratka/Název: Bilirubin celkový v séru
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Zabraňte hemolýze při odběru. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).
Max. čas od náběru do zpracování: 12 hodin při 20 °C bez přístupu světla
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 3 dny bez přístupu světla
 
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: Bilirubin celkový
 
Referenční meze:
   
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D-1D
0 38 µmol/l
1D - 2D 0 85 µmol/l
2D - 4D 0 171 µmol/l
4D - 2T 0 100 µmol/l
2T - 3T 0 50 µmol/l
3T - 1R 0 29 µmol/l
1R - 99R 2 20,5 µmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-041  

Zkratka/Název: Glukóza- ztráty močí (24 h sběr moče), odpad
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
   
Odběr do: Plastová sběrná nádoba bez konzervace
Poznámka k odběru: Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte celkový objem moče.
Sběrnou nádobu nebo odlitý vzorek uchovávejte až do doby transportu do laboratoře při +4 až +8° C. Při sběru moče zabraňte bakteriální kontaminaci.
Max. čas od sběru do zpracování: 6 hodin při 20 °C
Stabilita v moči při 2 - 8 oC: 1 den
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
Podrobné informace: Glukóza - ztráty močí
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 0 1,7 mmol/d
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika
   
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-40

 

Zkratka/Název: Glukóza v plazmě
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette šedý uzávěr, plast s NaF + K2EDTA
  vacuette sediva 300x85
Poznámka k odběru: Odběr bez antiglykolytické přísady (fluorid sodný, NaF) je nevhodný pro nízkou stabilitu glukózy v plné krvi. Pozor - fluorid sodný je jedovatý!
Max. čas od náběru do zpracování: 24 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v plazmě při 2 - 8 oC): 1 den
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: Glukóza
 
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 6T 1,7 3,6 mmol/l
6T - 15R 3,3 5,5 mmol/l
15R - 99R 3,5 5,6 mmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-40

 

 

 

Zkratka/Název: Glukóza v séru
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná sníženou stabilitou vzorku.
Max. čas od náběru do zpracování: 1 hodina při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 3 dny
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: Glukóza
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 6T 1,7 3,6 mmol/l
6T - 15R 3,3 5,5 mmol/l
15R - 99R 3,5 5,6 mmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-40

 

Zkratka/Název: Glukóza - kapilární
   
Princip stanovení: Elektrochemické stanovení
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava:

Speciální mikrozkumavka s hemolyzačním roztokem       a antiglykolytickou přísadou NaF.

   
Poznámka k odběru: Nejčastěji odběr z bříška prstu.
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
Doba doordinace požadavku (v krvi při 2 - 8 oC): 1 den
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: Glukóza
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0R - 99R 3,30 5,60 mmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název AST v séru (Aspartátaminotransferáza)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Fyzická námaha před odběrem je nevhodná. Zabránit hemolýze.
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvenece vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: AST
 
Referenční meze:  
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 6T 0,38 1,21 µkat/l
6T - 1R 0,27 0,97 µkat/l
1R - 15R 0,10 0,63 µkat/l
15R - 99R 0,05 0,65 µkat/l
   
 Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika, příbalový leták výrobce
   
 Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-39

 

 

Zkratka/Název: ALT v séru (Alaninaminotransferáza)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odbrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!
Max. čas od náběru do zpracování: 2 hodiny při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 2 dny
 
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Klinické informace: ALT
   
Referenční meze:  
Věk od doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 6T 0,05 0,73 µkat/l
6T - 1R 0,05 0,85 µkat/l
1R - 15R 0,05 0,71 µkat/l
15R - 99R 0,05 0,75 µkat/l
   
Zdroj referenčních mezí:
Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika, příbalový leták výrobce
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-38
Joomla templates by a4joomla