• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název: Albumin v moči (Mikroalbuminurie, 24 h sběr moče,1. ranní vzorek, časovaný sběr moče)
   
Princip stanovení: Imunoturbidimetrie
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Poznámka k odběru: Vyšetření se provádí ze sbírané moče za 24 hodin (sběr podle pokynů pro pacienta), z náhodného vzorku moče (nejlépe z 1. ranního vzorku) nebo z časovaného sběru (min. 4 hodiny, nejlépe 8h přes noc). U vyšetření mikroalbuminurie z náhodného vzorku moče se stanovuje také kreatinin. Jediné vyšetření není směrodatné, musí se opakovat.
Max. čas od náběru do zpracování: 6 hodin při 20 °C
Stabilita v moči při 2 - 8 oC: 4 týdny
Pokyny pro pacienta : klikněte zde
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den zpracování (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
Podrobné informace: Albumin v moči
Referenční meze:
Vzorek močiNormální exkreceMikroalbuminurieMakroalbuminurieJednotka
24 hodinový sběr < 30 30 - 300 > 300 mg/d
náhodný vzorek moče (nejlépe 1. ranní vzorek) < 2,8 2,8-22,8 > 22,8 ug/mmol kreatininu
časovaný sběr (nejlépe přesně 8 hodin přes noc, čas přesně na minuty) < 20 20 - 200 > 200 ug/min.
   
Akreditovaný SOP: NE

 

 

 

 

 

Zkratka/Název: Protein celkový - ztráty močí (24 h sběr moče, odpad)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
   
Odběr do: Plastová sběrná nádoba bez konzervace.
Poznámka k odběru: Sběr moče bez konzervačních látek.
Během sběru uchovávat při +4 až +8 °C.
Max. čas od náběru do zpracování: 12 hodin při 4 °C
Stabilita v moči při 2 - 8 oC: 3 dny
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
   
Podrobné informace: Protein celkový - ztráty močí
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
OD - 99R 0 0,15 g/d
   
Akreditovaný SOP: NE

Výpočet kreatininové clearence

 

 

 

Zkratka/Název: Glukóza v moči
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek:
Ranní moč
Odběrová souprava: Plastová zkumavka na moč, čistá odběrová nádobka
  mocova zkumavka 300x68
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v moči při 2 - 8 oC): 24 hodin
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení
 
Klinické informace: Glukóza v moči
 
Referenční meze:
   
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 0 0,8 mmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP:  ANO, SOPV-PREV-40 

  

Zkratka/Název: Moč chemicky
   
Princip stanovení: Refraktometrie (testovací proužky)
Primární vzorek:
Ranní moč
Odběrová souprava: Plastová zkumavka na moč 10 ml, čistá odběrová nádobka
  mocova zkumavka 300x68
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 oC:
Doba doordinace požadavku (v moči při 15 - 25 oC): 8 hodin
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení
 
Podrobné informace: Moč chemicky
 
Referenční meze:
 
Věk od - doDolní ref. mez Horní ref. mezJednotka
pH    0R - 99R 5,0 7,0 bezrozměrné
Spec. hustota    0R - 15R 1004 1014 kg/m3
Spec. hustota  15R - 99R 1010 1022 kg/m3
Ostatní parametry (bílkovina, glukóza, ketony, bilirubin, urobilinogen, leukocyty, krev, nitrity)
negativní negativní  
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP:  ANO, SOPV-PREV-050

  

Zkratka/Název: Moč chemicky a morfologicky (sediment)
   
Princip stanovení: Refraktometrie (testovací proužky) a průtoková cytometrie                  s morfologickou konfirmací
Primární vzorek: Ranní moč
Odběrová souprava: Plastová zkumavka na moč 10 ml, čistá odběrová nádobka
  mocova zkumavka 300x68
Max. čas od náběru do zpracování: 2 hodiny při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v moči při 15 - 25 oC): 2 hodiny (platí pro sediment), 8 hodin (pro vyšetření moče chemicky)
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení
 
Klinické informace: Moč chemicky a morfologicky
 
Referenční meze:
 
Parametry moče
Dolní ref. mez Horní ref. mezJednotka
Chemické vyšetření      
pH                         0R - 99R 5,0 7,0 bezrozměrné
Spec. hustota    0R - 15R 1004 1014 kg/m3
Spec. hustota  15R - 99R 1010 1022 kg/m3
Ostatní parametry
negativní negativní  
       
Morfologické vyšetření (sediment)      
Leukocyty 0 20 elementů/µl
Erytrocyty 0 20 elementů/µl
Válce 0 5 elementů/µl
Válce s inkluzemi 0 2 elementů/µl
Epitelie ploché 0 20 elementů/µl
Epitelie přechodné 0 10 elementů/µl
Epitelie renální tubulární
0 13 elementů/µl
Hlen 0 5 elementů/µl
Kvasinky 0 5 elementů/µl
Krystaly 0 30 elementů/µl
Bakterie 0 100 elementů/µl
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Sysmex
   
Pracoviště: Biochemie a hemtologie
Akreditovaný SOP:   ANO, SOPV-PREV-050
Zkratka/Název: Screening antierytrocytárních protilátek
   
Princip stanovení: Gelová aglutinace
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou
  vacuette fialova 300x80
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 15 - 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 20 °C
Doba doordinace požadavku (v krvi při 2 - 8 oC): 1 den
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
Klinické informace: Antierytrocytární protilátky

Poznámka k vyšetření: V případě pozitivity nebo nespecifické reakce je nutné provést nový odběr do dvou 6 ml zkumavek (Vacuette s fialovým uzávěrem) k podrobnější specifikaci antierytrocytárních protilátek. Takto odebrané vzorky zasíláme na transfúzní oddělení VFN Praha.

   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název: APC rezistence (rezistence na aktivovaný protein C způsebená mutací faktoru V Leiden)
   
Princip stanovení: Optická detekce sraženiny
Primární vzorek: Plná krev
  vacuette modra 300x85
Odběrová souprava: Vacuette modrý uzávěr - plast, citrát 1+9
Poznámka k odběru: Nesmí se ukládat do chladu.
Vzorek se transportuje při teplotě cca
15 -20 °C
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 15 -20 °C
Podmínky transportu:
15 -20 °C
Doba dordinace požadavku (v plazmě při 15 - 25 oC): Nelze
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: 1x 14 dní (dle počtu požadavků)
Odezva - rutina: 1x 14 dní
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: APC rezistence
   
Interpretace:
Genotyp faktor V LeidenDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
negativní > 2,61 bezrozměrné
heterozygotní 1,35 2,1 bezrozměrné
homozygotní 0,9 1,25 bezrozměrné
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Instrumentation laboratory
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název: D-dimery v plazmě (degradační produkty fibrinu)
   
Princip stanovení: Kvantitativní stanovení latexovou aglutinací
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette modrý uzávěr - plast, citrát (1+9)
  vacuette modra 300x85 
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 15 - 25 oC
Podmínky transportu:
15 - 25 oC
Doba doordinace požadavku (v plazmě při 15 - 25 oC): Nelze
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: D-dimery
   
Referenční meze:
 
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 0 250 ng/ml

 

Poznámka: Negativní prediktivní hodnota je 125 ng/ml. Děti do 1 měsíce mohou mít hladinu D-dimerů až 5 vyšší, než horní je referenční mez. U starších lidí jsou hodnoty D-dimerů zvýšeny fyziologicky až několikanásobně.

 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Instrumentation Laboratory
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE
Zkratka/Název: Fibrinogen v plazmě
   
Princip stanovení: Optická detekce sraženiny
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette modrý uzávěr - plast, citrát 1+9
  vacuette modra 300x85
Poznámka k odběru: Neukládat do lednice
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny
Podmínky transportu: 5 - 25 °C
Stabilita v plazmě při 15 - 25 oC: 4 hodiny
Doba doordinace požadavku (v pazmě při 2-8 °C): Nelze provést doordinaci
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: 1x týdně
Odezva - rutina: Pátek
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace: Fibrinogen
   
Referenční meze: Referenční meze - dospělí a děti 
  
Zdroj referenčních mezí: Doporučení České hematologické společnosti ČSL JEP
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP:  NE

 

Zkratka/Název: APTT v plazmě (Aktivovaný parciální tromboplastinový čas)
   
Princip stanovení: Optická detekce sraženiny
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette modrý uzávěr - plast, citrát 1+9
  vacuette modra 300x85
Poznámka k odběru: Neukládat do lednice
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny
Podmínky transportu: 5 - 25 °C
Stabilita v plazmě při 15 - 25 oC: 4 hodiny
Doba doordinace požadavku (v pazmě při 2-8 °C): Nelze provést doordinaci
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: APTT
   
Referenční meze: Referenční meze - dospělí a děti
  
Zdroj referenčních mezí: Doporučení České hematologické společnosti ČSL JEP
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP:  NE 

  

Zkratka/Název: Sedimentace erytrocytů (ESR) v krvi
   
Princip stanovení: Sedimentace (ESR)
Primární vzorek:
Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette fialový uzávěr
  vacuette fialova 300x80
Poznámka k odběru: Na stanovení sedimentace a krevního obrazu postačí 1 společná zkumavka.
Max. čas od náběru do zpracování: 5 hodin při 15 - 25 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v krvi při 2 - 8 °C): 1 den
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Podrobné informace: Sedimentace erytrocytů
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mez Horní ref. mezJednotka
0D - 16R 2 21 mm/hod
M 16R - 60R 2 22 mm/hod
Ž 16R - 60R 2 31 mm/hod
M 60R - 99R 2 28 mm/hod
Ž 60R - 99R 2 38 mm/hod
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták BioVendor
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
 Akreditovaný SOP:  NE
Zkratka/Název: KO + DIFF  (krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů) přístrojově
   
Princip stanovení: Průtoková cytometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette fialový uzávěr
  vacuette fialova 300x80
Poznámka k vyšetření:

Parametry krevního obrazu: leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, trombocyty

Parametry diferenciálního rozpočtu leukocytů: neutrofily, lymfocyty, monocyty, eosinofily, basofily

Max. čas od náběru do zpracování: 5 hodin při 15 - 25 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v krvi při 2-8 °C): 1 den (platí pouze pro krevní obraz bez diferenciálního rozpočtu)
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Klinické informace:

Krevní obraz

   
Referenční meze:

Referenční meze KO+diff - dospělí

Referenční meze KO+diff - děti

Zdroj referenčních mezí: Doporučení České hematologické společnosti ČSL JEP
 
 Pracoviště: Biochemie a hematologie
 Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-054

 

 

Zkratka/Název: KO (krevní obraz)
   
Princip stanovení: Průtoková cytometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette fialový uzávěr
  vacuette fialova 300x80
Poznámka k vyšetření:

Parametry krevního obrazu: leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, trombocyty

Max. čas od náběru do zpracování: 5 hodin při 15 - 25 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v krvi při 2-8 °C): 1 den
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Klinické informace:

Krevní obraz

   
Referenční meze:

Referenční meze KO+diff - dospělí

Referenční meze KO+diff - děti

Zdroj referenčních mezí: Doporučení České hematologické společnosti ČSL JEP
 
 Pracoviště: Biochemie a hematologie
 Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-054

 

Zkratka/Název: Sacharidový antigen CA 125
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 5 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den zpracování (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
 
Podrobné informace: CA 125
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
15R - 99R 0 35 IU/ml
   
Akreditovaný SOP:   NE

 

 

  

 

Zkratka/Název: Sacharidový antigen CA 19-9
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den zpracování (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
 
Podrobné informace: CA 19-9
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 0 35 IU/ml
  
   
Akreditovaný SOP:   ANO, SOPV-PREV-081

 

Zkratka/Název: Sacharidový antigen CA 15-3
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 5 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den zpracování (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
 
Podrobné informace: CA 15-3
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 0 31 IU/ml
   
 Akreditovaný SOP:  NE

 

 

 

 

 

 

 

Zkratka/Název: [-2]pro PSA + index PHI
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Poznámka k odběru: Odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Stabilita vzorku v séru při 2 - 8 oC: 5 dní
   
Poznámka:

Hodnota [-2] proPSA spolu s hodnotami PSA a volného PSA (FPSA) slouží pro výpočet idexu PHI (Prostate Health Index, tj. indexu zdravé prostaty) k upřesnění rizika přítomnosti karcinomu prostaty.

PHI = (p2PSA/fPSA) × √ tPSA

   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové statimové vyšetření
   
Podrobné informace:  Index PHI
   
 Referenční meze:  
[-2]pro PSA Nejsou stanoveny. Používá se pro výpočet indexu PHI
   
Index PHI  
0 - 20,9 nízké riziko karcinomu prostaty
21 - 39,9 střední riziko karcinomu prostaty
> 40 vysoké riziko karcinomu prostaty

 

Zkratka/Název: fPSA / Volný specifický prostatický antigen 
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Poznámka k odběru: Odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 5 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
   
Podrobné informace: fPSA (PSA volné)
   
 Referenční meze:  Nejsou stanoveny. Používá se pro výpočet poměru FPSA/PSA

 

 

Zkratka/Název: PSA celkový / Prostatický specifický antigen
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Poznámka k odběru: Odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 5 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
   
Podrobné informace: PSA celkové
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mez Jednotka
M 0R - 99R 0 4,0 µg/l
   
 Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-087 
Joomla templates by a4joomla