• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název: CEA / Karcinoembryonální antigen
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den zpracování (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
 
Podrobné informace: CEA
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
15R - 99R 0 3 µg/l
   
 Akreditovaný SOP: NE

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratka/Název: AFP / Alfa-fetoprotein
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 3 dny
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den zpracování (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
 
Podrobné informace: AFP
   
Referenční rozmezí:  
  
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 0 5,8 kU/l
   
 Akreditovaný SOP:  NE

 

  

 

Zkratka/Název Drogový screening v moči (screeningové vyšetření 10 drog semikvantitativním stanovením)
   
Princip stanovení:

Multifunkční testační proužek (imunochemicky)

Stanovení: amfetamin, barbituráty, benzodiazepiny, kokain, kanabinoidy (marihuana), metadon, metamfetamin, opiáty (morfin), tricyklická antidepresiva, extáze (MDMA)

Primární vzorek:  Moč (min. 10ml)
Odběrová souprava: Plastová zkumavka na moč, čistá odběrová nádobka
  mocova zkumavka 300x68
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v moči při 2 - 8 oC): 48 hodin
Časový záchyt od požití: amfetaminy: 2 - 5 dní, heroin: 2 dny, morfin: do 4 dnů, marihuana: 2 -5 dní při občasném požití,10 -30 dní při stálém užívání, kokain: 2 - 3 dny, extáze: až 14 dní dle požité dávky, LSD: 2 - 5 dní dle požité dávky, metadon: 1 - 3 dny, při zvýšeném užívání až 14 dní, fencyklidin: do 3 dnů
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Podrobné informace: Drogový screening
   
Interpretace:  
Negativní výsledek neznamená vždy vyloučení požití příslušné drogy. Negativní výsledek může také znamenat, že koncentrace drogy ve vzorku moči je pod detekčním limitem pro tuto drogu. Pro potvrzení pozitivního výsledku je doporučeno odeslat vzorek na vyšetření do toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství a toxikologie VFN Praha.
 
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název: Digoxin
   
Princip stanovení: Enzymová imunoanalýza
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Poznámka k odběru: Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace.
Zabránit hemolýze.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Dostupnost vyšetření: 2 x týdně
Odezva rutinní: Do 3 dnů
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
 
Podrobné informace: Digoxin
 
Terapeutické rozmezí:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 1,10 2,60 nmol/l
   
 Akreditovaný SOP:  NE

 

 

  

 

Zkratka/Název: Valproát (kyselina valproová)
   
Princip stanovení: Absorpční fotometrie
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Poznámka k odběru:

Odběr před aplikací následující dávky.

Max. čas od náběru do zpracování: 2 dny při 20 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
 
Podrobné informace:  Valproát
 
Terapeutické rozmezí:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R  347  693  umol/l

 

 

 

  

 

Zkratka/Název: DHEA-S v séru (Dehydroepiandrosteron sulfát)
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 2 dny
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace: DHEA-sulfát
   
Referenční meze:  
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
Ž 18R - 21R 1,38 8,71 umol/l
M 18R - 21R 0,65 14,57 umol/l
Ž 21R - 30R 0,49 10,61 umol/l
M 21R - 30R 2,31 18,73 umol/l
Ž 30R - 40R 0,62 7,22 umol/l
M 30R - 40R 2,88 12,59 umol/l
Ž 40R - 50R 0,52 6,27 umol/l
M 40R - 50R 1,90 13,43 umol/l
Ž 50R - 60R 0,22 5,10 umol/l
M 50R - 60R 1,03 8,49 umol/l
Ž 60R - 70R 0,32 3,61 umol/l
M 60R - 70R 0,65 6,62 umol/l
Ž 70R - 99R 0.19 4,80 umol/l
M 70R - 99R 0,14 6,87 umol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckmna Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

   

 

 

FAI (index volného androgenu) se používá k posouzení hladin androgenu.
 

FAI je poměr výsledků celkového testosteronu a SHBG.

Výpočet: FAI (%) = (TEST/SHBG)*100

 

Referenční meze:

 

 

Věk od doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
M 20R - 30R 22,2 110,2 %
Ž 20R - 47R 0,65 10,93 %
Ž 47R - 99R 0,23 5,40 %

 

Zkratka/Název: SHBG v séru (Globulin vázající pohlavní hormony)
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 2 dny
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace: SHBG
   
Referenční meze:  
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
M 18R - 60R 13,2 89,5 nmol/l
Ž 18R - 47R 18,2 135,7 nmol/l
Ž 47R - 99R * 16,8 106,9 nmol/l

* ženy v menopauze

Index volného androgenu viz FAI

   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

Zkratka/Název: Kortizol v séru
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte mezi 7-10 hod. ráno nebo jako denní
profil, kdy musí být uveden čas odběru.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 5 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: Kortizol
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 185 624 nmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název: Testosteron celkový v séru
   
Princip stanovení: Chemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: Testosteron
   
Referenční meze:
Věk od doDolní ref. mez Horní ref. mezJednotka
Ž 0D - 99R 0 2,60 nmol/l
M 12R - 17R 0,97 38,52 nmol/l
M 17R - 99R 6,07 27,10 nmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

Zkratka/Název: AMH v séru (Anti-Müllerian hormon)
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
   
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 5 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: 1 x týdně (v pátek)
Odezva rutinní: 1 x týdně (v pátek)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
   
Podrobné informace: AMH
   
Referenční meze:  
 
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
Ž 20R - 25R 1,52 9,95 ng/ml
Ž 25R - 30R 1,20 9,05 ng/ml
Ž 30R - 35R 0,71 7,59 ng/ml
Ž 35R - 40R 0,40 6,96 ng/ml
Ž 40R - 45R 0,06 4,44 ng/ml
Ž 45R - 50R 0,01 1,79 ng/ml
Ženy s PCOS 2,41 17,1 ng/ml
PCOS  - syndrom polycystických ovarií
M 15R - 60R 1,43 11,60 ng/ml
 
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Roche
 
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: Ne
Zkratka/Název: Testosteron volný v séru
   
Princip stanovení: http://laboratore.vfn.cz 
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Poznámka k odběru:

Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz

Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 oC
Podmínky transportu:
15 - 25 oC
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 24 hodin
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: http://laboratore.vfn.cz 
Odezva rutinní: http://laboratore.vfn.cz 
Odezva statimová: http://laboratore.vfn.cz 
   
Podrobné informace: http://laboratore.vfn.cz 
   
Referenční meze: http://laboratore.vfn.cz 
   
Zkratka/Název: DHEA v séru (Dehydroepiandrosteron)
   
Princip stanovení:
   
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při  20 oC
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: http://laboratore.vfn.cz 
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: http://laboratore.vfn.cz 
Odezva rutinní: http://laboratore.vfn.cz 
Odezva statimová: http://laboratore.vfn.cz
   
Podrobné informace: http://laboratore.vfn.cz 
   
Referenční meze: http://laboratore.vfn.cz 
   
Zkratka/Název: 17-OH-progesteron v séru
   
Princip stanovení:
   
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 oC
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: http://laboratore.vfn.cz 
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: http://laboratore.vfn.cz 
Odezva rutinní: http://laboratore.vfn.cz
Odezva statimová: http://laboratore.vfn.cz
   
Podrobné informace: http://laboratore.vfn.cz
   
Referenční meze: http://laboratore.vfn.cz 
   
Zkratka/Název: Androstendion v séru
   
Princip stanovení:
   
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Max. čas od náběru do zpracování:
Stabilita v séru při 2 - 8 oC:
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření:
Odezva rutinní:
Odezva statimová:
   
Podrobné informace:
   
Referenční meze:
   
Akreditovaný SOP: NE
Zkratka/Název: Aldosteron v séru
   
Princip stanovení:
   
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 oC:
Stabilita v séru při 2 - 8 oC:
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: http://laboratore.vfn.cz
Odezva rutinní: http://laboratore.vfn.cz 
Odezva statimová: http://laboratore.vfn.cz 
   
Podrobné informace: http://laboratore.vfn.cz 
   
Referenční meze: http://laboratore.vfn.cz 
   
Zkratka/Název: Kalcitonin v séru
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 oC
Podmínky transportu: 15 - 25 oC
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 5 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: http://laboratore.vfn.cz 
Odezva - rutina: http://laboratore.vfn.cz
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: Kalcitonin
   
Referenční meze: http://laboratore.vfn.cz 
   
Zkratka/Název: Osteáza (kostní frakce ALP)
   
Princip stanovení: Elektroforéza ALP
   
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Podmínky transportu:
15 - 25 oC
Max. čas od náběru do zpracování: 2 dny při 20 oC
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: 1 - 3 týdny
Odezva - rutina: 1 - 3 týdny 
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: Osteáza (kostní ALP)
   
Referenční meze: http://laboratore.vfn.cz 
   
Zkratka/Název: P1NP v séru (Prokolagen typu 1)
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87 
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 20 oC
Podmínky transportu: 15 - 25 oC
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 5 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: 1 x týdně (středa)
Odezva - rutina: 1 x týdně (středa)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace: P1NP
   
Referenční meze:  
Věk od - doDolní ref. mez Horní ref. mezJednotka
18 - 110R Muži
20 100 ug/l
18 - 55R   Ženy 16,3 73,9 ug/l
55 - 110R Ženy 2,0 2,65 ug/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták firmy Roche
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: Není
Zkratka/Název: Vitamín D 1,25-diOH
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87 
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Max. čas od náběru do zpracování: 1 dny při 20 oC
Podmínky transportu: 15 - 25 oC
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 5 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: 1 x týdně
Odezva - rutina: 1 x týdně
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace: Vitamín D 1,25-diOH
   
Referenční meze: http://laboratore.vfn.cz 
Joomla templates by a4joomla