• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Vyhledávání v seznamu vyšetření

Zkratka/Název: Carbamazepin v séru
   
Princip stanovení: Enzymová imunoanalýza
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87 
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 20 oC
Podmínky transportu: 15 - 25 oC
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 2 dny
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: Pondělí až pátek
Odezva - statim: Pondělí až pátek
 
Klinické informace: Carbamazepin
   
Referenční meze: http://laboratore.vfn.cz 
Zkratka/Název: Phenytoin v séru
   
Princip stanovení: Enzymová imunoanalýza
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87 
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 20 oC
Podmínky transportu: 15 - 25 oC
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 2 dny
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: Pondělí až pátek
Odezva - statim: Pondělí až pátek
 
Klinické informace: Phenytoin
   
Referenční meze: http://laboratore.vfn.cz 
Zkratka/Název: Theophyllin v séru
   
Princip stanovení: Enzymová imunoanalýza
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87 
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 20 oC
Podmínky transportu: 15 - 25 oC
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 2 dny
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: Pondělí až pátek
Odezva - statim: Pondělí až pátek
 
Klinické informace: Theophyllin
   
Referenční meze: http://laboratore.vfn.cz 
Zkratka/Název: Lithium v séru
   
Princip stanovení: ISE přé stanovení
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87 
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Max. čas od náběru do zpracování: 1 hodina při 20 oC, separace séra do 1 hodiny od náběru
Podmínky transportu: 15 - 25 oC
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: Pondělí až pátek
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení
 
Klinické informace: Lithium
   
Referenční meze: http://laboratore.vfn.cz 
Zkratka/Název: He4
   
Princip stanovení:
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Max. čas od náběru do zpracování:
Stabilita v séru při 2 - 8 oC:
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření:
Odezva rutinní:
Odezva statimová:
   
Podrobné informace:
   
Referenční meze:
   
Akreditovaný SOP: NE
Zkratka/Název: Aldosteron v moči (sběr za 24h)
   
Odběr do: Plastová sběrná nádoba bez konzervace
Poznámka k odběru: Odesíláme do VFN, http://laboratore.vfn.cz
Max. čas od náběru do zpracování:
Stabilita v séru při 2 - 8 oC:
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   

 

Zkratka/Název: Progesteronv séru
   
Princip stanovení: Chemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 5 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: Progesteron
   
Referenční meze:
Věk od doDolní ref. mezHorní ref. mez Jednotka
Muži      
M 0D - 99R 0,32 2,67 nmol/l
Ženy  
folikulární fáze 0,99 4,83 nmol/l
luteální fáze 16,4 59,2 nmol/l
menopauza (bez hormon. terapie) < 0,25* 2,48 nmol/l
Těhotenství  
1.trimestr 15,04 161,35 nmol/l
2.trimestr 61,72 144,05 nmol/l

* analytická senzitivita testu

   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

Zkratka/Název: Estradiol v séru (E2, 17beta-estradio)
   
Princip stanovení: Chemiluminiscence
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 2 dny
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: Estradiol
   
Referenční meze:
Věk od doDolní ref. mezHorní ref. mez Jednotka
Muži      
M 0D - 99R < 55 * 116 pmol/l
Ženy - netěhotné  
1 - 12 R (před pubertou) < 55 * 59 pmol/l
12 - 19 R (v pubertě) < 55 * 720 pmol/l
folikulární fáze 82 422 pmol/l
ovulační  fáze 118 1898 pmol/l
luteální fáze 134 903 pmol/l
postmenopauza (bez hormon. terapie)
< 55 * 92 pmol/l
 

* analytická senzitivita testu

   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

Zkratka/Název: LH v séru (Luteinizační hormon, Lutropin)
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.
Max. čas od náběru do zpracování: 12 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: LH
   
Referenční meze:
Věk od - odDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
Muži      
M 0R - 99R 1,2 8,6 IU/l
Ženy      
folikulární fáze 2,1 10,9 IU/l
ovulační fáze 19,2 103,0 IU/l
luteální fáze 1,2 12,9 IU/l
postmenopauza (bez horm. terapie)
10,9 58,7 IU/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název: FSH v séru (Folikulostimulační hormon, Folitropin)
   
Princip stanovení: Chemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
 
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinickéé informace: FSH (Folitropin)
 
Referenční meze:
 Dolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
Muži      
0D - 99R 1,2 19,3 IU/l
Ženy      
1R -12 R (před pubertou)
0,2 4 IU/l
folikulární fáze 3,8 8,8 IU/l
ovulační fáze 4,5 22,5 IU/l
luteální fáze 1,8 5,1 IU/l
postmenopauza (bez horm. terapie)
16,7 113,6 IU/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

 

 

 

 

Zkratka/Název: Prolaktin v séru
   
Princip stanovení: Chemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru:  
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 5 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: Prolaktin
   
Referenční meze:
Věk od doDolní ref. mezHorní ref. mez Jednotka
Muži 2,6 13,1 ug/l
Ženy      
před menopauzou 3,3 26,7 ug/l
menopauza 2,7 19,6 ug/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
 Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-085

 

 

 

Číst dál...

 

Zkratka/Název: T3 celkový v séru  (Trijodthyronin celkový)
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krve
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: T3 celkový
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 1,30 2,73 nmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-085

 

 

Zkratka/Název: T3 volný v séru (Trijodthyronin volný)
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: T3 volný
   
Referenční meze:
Věk od - do Dolní ref. mezHorní ref. mez Jednotka
0- 1R 2,4 9,8 pmol/l
1R - 6R 3,0 9,1 pmol/l
6R - 11R 4,1 7,9 pmol/l
11R - 19R 3,1 6,8 pmol/l
19R - 110R 3,8 6,0 pmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beclman Coulter
   
Pracoviště:  
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-079

 

 

Zkratka/Název: T4 celkový v séru (Thyroxin celkový)
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: T4 celkový
   
Referenční meze:
Věk od - do Dolní ref. mezHorní ref. mez Jednotka
0D - 99R 78 157 nmol/l
   
Zdroj referenčních mezí:  
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

Zkratka/Název: T4 volný v séru (tyroxin volný)
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: T4 volný
   
Referenční meze:
Věk od - do Dolní ref. mezHorní ref. mez Jednotka
0D - 99R 7,90 17,20 pmol/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-078

 

 

Zkratka/Název: TSH v séru (Thyreostimulační hormon)
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 48 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15-  25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení
   
Klinické informace: TSH
   
Referenční meze:
Věk od - do Dolní ref. mezHorní ref. mez Jednotka
0D - 99R 0,34 5,60 mIU/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-077

 

Zkratka/Název: Folát v séru  (kyselina listová)
   
Princip stanovení: Chemiluminiscence
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Vzorky je vhodné chránit před přímým slunečním světlem. Sérum separovat co nejrychleji.
Max. čas od náběru do zpracování: 2 hodiny při 20 oC
Podmínky transportu: 15 - 25 oC
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 2 dny
 
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace: Folát (kyselina listová)
 
Referenční meze:
 Dolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 2,33 20,5 ug/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

 

 

 

Zkratka/Název Saturace transferinu (Fe/Transf.)
   
Princip stanovení: Výpočtová metoda ze železa a transferinu
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: Saturace transferinu
   
Refereneční meze:  
  
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 20 45 %
   
Zdroj referenečních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratka/Název: Transferin v séru
   
Princip stanovení: Imunoturbidimetrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: Transferin
   
Refereneční meze:  
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
M 0D - 99R 1,80 3,30 g/l
Ž 0D - 99R 1,90 3,80 g/l
   
Zdroj referenečních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla