• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název: Feritin v séru
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace: Feritin
 
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
Ž 15R - 99R 11 307 µg/l
M 15R - 99R 24 336 µg/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-080

 

 

 

 

  

Zkratka/Název: Troponin I v séru
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Zabraňte hemolýze. Ovlivňuje stanovení.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 o)C: 1 den
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodiny od doručení materiálu
   
Klinické informace: Troponin I
   
Referenční meze:
Věk od doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
15R - 99R M
0 19,8 ng/l
15R - 99R Ž
0 11,6 ng/l
   
Zdroj referenčních mezí:  
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název: CK-MB (Kreatinkináza - srdeční izoenzym MB)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 5 dní
 
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: CK-MB
 
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 0 0,42 µkat/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE  

 

Zkratka/Název: Inzulín v séru
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová sourava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 1 den
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Dostupnost vyšetření: Odesíláno do laboratoří VFN Praha
 

 

  

 

Zkratka/Název: HbA1c  (glykovaný hemoglobin)
   
Princip stanovení: Vysokotlaká kapalinová chromatografie (HPLC)
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrový souprava: Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou
  vacuette fialova 300x80
Poznámka k odběru:

Pacient nemusí být na lačno. Doporučený interval mezi odběry pro diabetiky 1. typu je 3 - 4 měsíce, pro diabetiky 2. typu 6 měsíců.

Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v krvi při 2 - 8 oC): 5 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvenece vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace: Glykovaný hemoglobin A1c
 
Referenční meze:  
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 20 42 mmol/mol
   
Zdroj referenčních mezí:  
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-088

 

Zkratka/Název: Apolipoprotein B v séru
   
Princip stanovení: Imunoturbidimetrie
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Pacient musí být nalačno 12 hodin.
Max. čas od náběru do zpracování: 12 hodin při 4 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 3 dny
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvenec vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace: Apolipoproteiny B
 
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 0,50 1,00 g/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika (0D – 18R), Společné doporučení ČSKB ČLS JEP a ČSAT ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci.  
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

 

 

Zkratka/Název: Apolipoprotein A 1  v séru
   
Princip stanovení: Imunoturbidimetrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Pacient musí být nalačno 12 hodin.
Max. čas od náběru do zpracování: 12 hodin při 4 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace pořadavku (v séru při 2 - 8 oC): 3 dny
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvenece vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinickéé informace: Apolipoproteiny A1
 
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
Ž 0D - 99R 1,10 1,90 g/l
M 0D - 99R 1,00 1,70 g/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP:  NE

 

Zkratka/Název: IgE / Imunoglobulin E celkový v séru
   
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscence
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 4 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
Podrobné informace: IgE celkový
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 1R 0 15 IU/ml
1R - 5R 0 60 IU/ml
5R - 9R 0 90 IU/ml
9R - 15R 0 200 IU/ml
15R - 99R 0 165,3 IU/ml
   
 Akreditovaný SOP:  NE

 

Zkratka/Název: IgM / Imunoglobulin M celkový v séru
   
Princip stanovení: Nefelometrie
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 4 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
 
Podrobné informace: IgM celkový
Referenční meze:
  
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 1M 0,01 0,3 g/l
1M - 3M 0,1 0,7 g/l
3M - 6M 0,2 1,0 g/l
6M - 1R 0,3 1,0 g/l
1R - 2R 0,4 1,4 g/l
2R - 5R 0,4 1,8 g/l
5R - 9R 0,4 1,6 g/l
9R - 13R 0,4 1,5 g/l
Ž13R - 99R 0,33 2,93 g/l
M13R - 99R 0,22 2,40 g/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Imunologie a alergologie
   
 Akreditovaný SOP:  ANO, SOPV-PREV-072

 

Zkratka/Název: IGG / Imunoglobulin G celkový v séru
   
Princip stanovení: Nefelometrie
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 4 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
 
Podrobné informace: IgG celkový
Referenční meze:
  
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 1M 7 16 g/l
1M - 3M 2,5 7,5 g/l
3M - 6M 1,8 8 g/l
6M - 1R 3 10 g/l
1R - 2R 3,5 10 g/l
2R - 5R 5 13 g/l
5R - 9R 6 13 g/l
9R - 13R 7 14 g/l
Ž 13R - 99R 5,5 16,3 g/l
M 13R - 99R 5,4 18,2 g/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Imunologie a alergologie
 Akreditovaný SOP:  ANO, SOPV-PREV-073

 

Zkratka/Název: RF v séru (Revmatoidní faktor)
   
Princip stanovení: Nefelometrie
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordninace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace:  RF
Referenční meze:
  
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0R - 110R  0  20 kU/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Imunologie a alergologie
Akreditovaný SOP: NE

 

 

Akreditovaný SOP:

Zkratka/Název: IgA / Imunoglobulin A celkový v séru
   
Princip stanovení: Nefelometrie
   
Odběr do: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 4 °C
Stabilita v séru při 2 - 8 oC: 7 dní
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Není statimové vyšetření
 
Podrobné informace: IgA celkový
Referenční meze:
  
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 3M 0 0,05 g/l
3M - 6M 0,05 0,5 g/l
6M - 1R 0,3 1,4 g/l
1R - 2R 0,3 1,2 g/l
2R - 5R 0,4 1,8 g/l
5R - 9R 0,6 2,2 g/l
9R - 13R 0,71 2,3 g/l
Ž 13R - 99R 0,65 4,21 g/l
M 13R - 99R 0,63 4,84 g/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Imunologie a alergologie
Akreditovaný SOP:  ANO, SOPV-PREV-071

 

Zkratka/Název ASLO v séru (Anti- streptolysinu O)
   
Princip stanovení: Imunoturbidimetrie
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování:                        1 den
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 1 týden
 
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace: ASLO( Anti-streptolysin O)
 
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 18R 0 150 IU/ml
18R- 99R 0 145 IU/ml
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

   

 

Zkratka/Název: C - reaktivní protein v séru (CRP)
   
Princip stanovení: Imunoturbidimetrie
Primární vzorek:  Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: V případě monitorování antibiotické terapie se doporučuje opakovat odběr po 12 - 24 hodinách.
Max. čas od náběru do zpracování: 1 den při 4 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 1 týden
 
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: CRP (C-reaktivní protein)
 
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 99R 0 7,5 mg/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-070

   

 

Zkratka/Název: Imunofixace v séru  (Imunoelektroforéza proteinů)
   
Princip stanovení: Imunoelektroforéza
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Max. čas od náběru do zpracování:                      
8 hodin při 4 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2-8 oC): 3 dny
 
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: 1- 14 dní (dle počtu pacientů)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
 
Klinické informace: Imunoelektroforéza bílkovin
 
Interpretace:  

Negativní: V séru není přítomen paraprotein.

Pozitivní: Paraprotein kappa nebo lambda v oblasti beta nebo gamma.

   
 Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název Albumin v séru
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Zabraňte hemolýze
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 30 dní
 
Pokyny pro pacienty: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: Albumin
 
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 2T 27 33 g/l
2T - 1R 28 33 g/l
1R - 15R 30 43 g/l
15R - 99R 35 50 g/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-069

 

 

Zkratka/Název Celková bílkovina v séru
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Zabránit venostáze. Koncentrace bílkoviny je závislá na poloze pacienta při odběru.
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 4 týdny
   
Pokyny pro pacienta : Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál : Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Klinické informace: Celková bílkovina
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 6T 40 68 g/l
6T - 1R 50 71 g/l
1R - 15R 58 77 g/l
15R - 99R 65 85 g/l
   
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: ANO, SOPV-PREV-068

 

 

 

 

Zkratka/Název: Laktátdehydrogenáza v séru (LD)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová soustava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  vacuette cervena 300x87
Poznámka k odběru: Zabránit hemolýze, významně ovlivňuje výsledky.
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku v séru při 2 - 8 oC: 3 dny
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Klinické informace: LD
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 2R 3,75 10,00 µkat/l
2R -15R 2,00 5,00 µkat/l
15R - 99R 1,60 3,20 µkat/l
   
Zdroj referenčních mezí: Píbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název Cholinesteráza v séru (CHE)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Max. čas od náběru do zpracování: 2 dny 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 7 dnů
 
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
   
Klinickéé informace: choliesteráza
   
Referenční meze:  
Věk od doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0D - 6T 45 104 µkat/l
6T - 15R 82 140 µkat/l
15R - 110R 82 198 µkat/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
 Akreditovaný SOP: NE

 

Zkratka/Název: Lipáza v séru
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
  Vacuette červená zkumavka (prevedig.cz)
Poznámka k odběru: Zabránit hemolýze, významně ovlivňuje výsledky.
Max. čas od náběru do zpracování: 12 hodin při 20 °C
Podmínky transportu: 15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v séru při 2 - 8 oC): 3 týdny
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
   
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
   
Klinické informace: Lipáza
   
Referenční meze:
Věk od - doDolní ref. mezHorní ref. mezJednotka
0R - 99R 0 0,85 µkat/l
   
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
 Akreditovaný SOP: NE
Joomla templates by a4joomla