Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název: APTT v plazmě (Aktivovaný parciální tromboplastinový čas)
   
Princip stanovení: Optická detekce sraženiny
Primární vzorek: Plná krev
Odběrová souprava: Vacuette modrý uzávěr - plast, citrát 1+9
  vacuette modra 300x85
Poznámka k odběru: Neukládat do lednice
Max. čas od náběru do zpracování: 4 hodiny
Podmínky transportu: 5 - 25 °C
Stabilita v plazmě při 15 - 25 oC: 4 hodiny
Doba doordinace požadavku (v pazmě při 2-8 °C): Nelze provést doordinaci
   
Pokyny pro pacienta: Klikněte zde
Pokyny pro odebírající personál: Klikněte zde
 
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva - rutina: V den doručení (odpoledne)
Odezva - statim: Do 2 hodin od doručení materiálu
 
Klinické informace: APTT
   
Referenční meze: Referenční meze - dospělí a děti
  
Zdroj referenčních mezí: Doporučení České hematologické společnosti ČSL JEP
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP:  NE 
Joomla templates by a4joomla