• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Vyhledávání v seznamu vyšetření

Zkratka/Název: PCR (poměr protein/kreatinin)
   
Princip stanovení: Absorpční spektrofotmetrie/enzymatické stanovení
Primární vzorek:
Ranní moč
Odběrová souprava: Plastová zkumavka na moč 10 ml, čistá odběrová nádobka
  mocova zkumavka 300x68
Poznámka k odběru: Vyšetření se provádí nejlépe z 1. ranního vzorku moče. U vyšetření proteinurie se stanovuje také kreatinin. Jediné vyšetření není směrodatné, mělo by se opakovat.
Max. čas od náběru do zpracování: 8 hodin při 20 °C
Podmínky transportu:
15 - 25 °C
Doba doordinace požadavku (v moči při 2 - 8 oC): 5 dní
Pokyny pro pacienta : klikněte zde
Frekvence vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva  - rutina: V den zpracování (odpoledne)
Odezva - statim: Není statimové vyšetření
Podrobné informace:  PCR
Referenční meze:
 
Vzorek močiDolní mezHorní mezJednotka
náhodný vzorek moče (nejlépe 1. ranní vzorek) 0 0,015 g/mmol kreatininu
   
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB ČLS JEP
   
Pracoviště: Biochemie a hematologie
Akreditovaný SOP: NE
Joomla templates by a4joomla