Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název

CD3 + CD4 + FACS

Princip stanovení

Průtoková cytometrie

Primární vzorek

Krev, 2ml

Odběrová souprava

Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které‚ jsou ze staršího data, mohou být proto ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Podmínky transportu

Udržovat v pokojové teplotě.

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

Pondělí až pátek

Referenční meze

 

Věk od

do

Dolní mez

Horní mez

jednotka

 

1D

11M

38

50

%

 

11M1D

6R

30

40

%

 

6R 1D

17R

33

41

%

F

17RD1

40R

31

57

%

M

17R 1D

40R

27

53

%

F

40R 1D

99R+

34

64

%

M

40R 1D

99R+

29

59

%

 

 

 

Klinické informace

Vyšetření lymfocytárních subpopulací základní panel (CD3, CD4, CD8, CD19, NK) - klinická indikace:

  • diagnostika a monitorování léčby primárních a sekundárních imunodeficitů
  • zvýšená náchylnost k virovým, bakteriálním a plísňovým onemocněním
  • monitorování imunostimulační resp. imunosupresivní léčby
  • pooperační stavy, sepse
  • monitorování imunosupresivní léčby onkologických pacientů

Poznámky

 

 

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

Nelze

 

 

   
   
   

Zkratka/Název

Absolutní počet CD3+CD4+ v krvi

Princip stanovení

Výpočtová metoda

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které‚ jsou ze staršího data, mohou být proto ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Podmínky transportu

Udržovat v pokojové teplotě.

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

Pondělí až pátek

Referenční meze

 

Věk od

do

Dolní mez

Horní mez

jednotka

 

1D

11M

1700

2800

10^6/l

 

11M1D

6R

1000

1800

10^6/l

 

6R 1D

17R

700

1100

10^6/l

F

17R1D

40R

309

1571

10^6/l

M

17R 1D

40R

439

1112

10^6/l

F

40 1D

99R+

496

1354

10^6/l

F

40 1D

99R+

356

1351

10^6/l

 

Interpretace

Výsledek je stanoven výpočtem: (absolutní počet leukocytů / 100) x % lymfocytů=absolutní počet lymfocytů (absolutní počet lymfocytů / 100) x % CD4+lymfocytů=absolutní počet CD4+lymfocytů

Klinické informace

Vyšetření lymfocytárních subpopulací základní panel (CD3, CD4, CD8, CD19, NK) - klinická indikace:

  • diagnostika a monitorování léčby primárních a sekundárních imunodeficitů
  • zvýšená náchylnost k virovým, bakteriálním a plísňovým onemocněním
  • monitorování imunostimulační resp. imunosupresivní léčby
  • pooperační stavy, sepse
  • monitorování imunosupresivní léčby onkologických pacientů

Poznámky

Pro výpočet absolutního počtu buněk je nutné nechat stanovit krevní obraz s diferenciálním rozpočtem v laboratoři hematologie.!!! KREVNÍ OBRAZ MUSÍ BÝT STANOVEN ZE STEJNÉHO ODBĚRU VE STEJNÉM ČASE!!! Pokud je vzorek pro stanovení buněčné imunity do laboratoře průtokové cytometrie dodán později, než krevní obraz do laboratoře hematologie, je nezbytné do komentáře uvést, který krevní obraz odpovídá době náběru vzorku pro průtokovou cytometrii. Pokud toto nebude uvedeno, nelze provést výpočet absolutního počtu buněk.

 

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

Nelze

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla