• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

Zkratka/Název

Aktivované T ly (CD3+/HLA-DR+)

Princip stanovení

Průtoková cytometrie (FACS)

Primární vzorek

Krev, 2ml

Odběrová souprava

Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které‚ jsou ze staršího data, mohou být proto ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Podmínky transportu

Udržovat v pokojové teplotě.

Doba odezvy

48h

Frekvence stanovení

1 den

Referenční meze

 

Věk od

do

Dolní mez

Horní mez

jednotka

 

1D

11M

4

9

%

 

11M1D

6R

6

16

%

 

6R 1D

17R

9

17

%

F

17RD1

40R

3

17

%

M

17RD1

40R

4

20

%

F

40R 1D

99R+

4

17

%

M

40R 1D

99R+

4

26

%

 

Interpretace

 

Klinické informace

Na lymfocytech lze sledovat i expresi aktivačních znaků. Časným aktivačním znakem, jehož expresi lze sledovat, je molekula CD69, která se objevuje na povrchu lymfocytů již po několika hodinách od aktivace a její exprese nabývá vrcholu většinou druhý den. Pozdějšími aktivačními znaky jsou molekula CD25 (alfa podjednotka receptoru pro IL-2), CD71 (receptor pro transferin) a molekula HLA-DR. Nejoblíbenějším znakem pro zjištění aktivace je molekula HLA-DR, jejíž exprese na T lymfocytech se výrazně zvyšuje při akutních virových infekcích, jako např. akutní infekce EBV, a zvýšený počet aktivovaných T lymfocytů (CD3+/HLA-DR+) tak kopíruje zapojení specifické imunity do obrany organismu. Exprese HLA-DR je dále měřena i na cytotoxických CD8+ T lymfocytech, kdy počet CD8+/HLA-DR+ buněk kopíruje přímo zapojení specifické imunity do boje proti virovým infekcím, a na monocytech (CD14+), kdy pomocí tohoto znaku lze monitorovat pacienty v sepsi, neboť nízká hodnota exprese HLA-DR koreluje s horší prognózou pacienta v septickém stavu.

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

48h

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla