• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

C3 složka komplementu

Princip stanovení

Nefelometrie

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

3 dny

Frekvence stanovení

Každý den

Referenční meze

Referenční interval dospělé populace

0.79 - 1,52 g/l 

Interpretace

 

 Snížená hladina  Zvýšená hladina

 imunokomlexové choroby
akutní glomerulonefritida
cirhóza jater, hepatitidy
kryoglobulinémie
vrozené deficience

 akutní záněty
revmatická horečka
nekróza buněk
sepse
pokročilé maligní tumory

Klinické informace

C3 složka komplementu je glykoprotein, jehož molekula se skládá z řetězců α a ß spojených disulfidickou vazbou. Jeho syntéza probíhá v hepatocytech, makrofázích, fibroblastech, v kožní tkáni, je stimulována v rámci akutní fáze zánětu. Sledování její hladiny dobře odráží děje v celém komplementovém systému, protože se při její aktivaci sbíhají klasická, alternativní i lektinová dráha aktivace komplementu. Štěpení je zajištěno C3 konvertázou na fragmenty C3a a C3b.
• C3a zvyšuje vaskulární permeabilitu, potencuje kontrakci hladké svaloviny a uvolnění mediátorů z mastocytů (histamin, serotonin) a dalších buněk imunitního systému.
• C3b napomáhá opsonizaci (zejména po navázání na IgG) a dále vazby na C4b, čímž je zajištěno pokračováni koagulační kaskády. Chová se jako protein akutní fáze, protože dochází při zánětu k zvyšování její koncentrace. Snížení může být způsobeno zvýšenou spotřebou při imunokomplexovém procesu nebo sníženou syntézou.
• Izolované snížení C3 je typické při poststreptokokové glomerulonefritidě.
• Deficit komplementu je spojen s recidivujícím bakteriálními infekcemi s těžkým průběhem. Původcem jsou zejména opouzdřené patogeny (S. pneumoniae, H. influenzae a N. meningitidis).

Poznámky

 V rámci imunokomplexových onemocnění (vaskulitida, SLE) může docházet k výrazným změnám koncentrace vlivem vývoje imunopatologické reakce Například u SLE je vlivem chronického zánětu stimulována zvýšená syntéza C3 složky komplementu, která je ale následně spotřebována při tvorbě imunokomplexů (sledovat dynamiku složek komplementu).

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

10 dnů

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla