• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

C4 složka komplementu

Princip stanovení

Nefelometrie

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

3 dny

Frekvence stanovení

Každý den

Referenční meze

Referenční interval dospělé populace

0,16 - 0,38 g/l 

Interpretace

 Snížená hladina  Zvýšená hladina

imunokomlexové choroby (zvl. SLE)
bakteriální endokarditis
kryoglobulinémie
hypergamaglobulinémie
vrozená imunodeficience
hereditární angioedém
jaterní dysfunkce
nefrotický syndrom

akutní a chronické záněty
revmatologická onemocnění

 Deficit komplementu je spojen s recidivujícím bakteriálními infekcemi s těžkým průběhem. Původcem jsou zejména opouzdřené patogeny (S. pneumoniae, H. influenzae a N. meningitidis).

Klinické informace

C4 je glykoprotein, který se skládá ze 3 řetězců α, ß a  γ spojených disulfidickým můstkem. Jeho syntéza se zvyšuje v rámci reakce akutní fáze v organismu. Jeho syntéza probíhá v hepatocytech, makrofázích a renálním tubulárním epitelu.

C4 složku komplementu je rovněž možné považovat za protein akutní fáze. Pokles C3 a C4 může svědčit pro ukládání CIK, proto se doporučuje CIK měřit společně se složkami komplementu.

C4 složka komplementu je součástí pouze klasické dráhy aktivace komplementu. Chová se obdobně jako C3 složka. Je štěpen na fragmenty C4a, C4b. C4b vazbou s C2a vytvoří C3 konvertázu, která je nezbytná pro další aktivaci koagulační kaskády. Velmi důležité je současné měření C3 společně s C4 složkou komplementu. Nízká hodnota C3 spolu s normální hladinou C4 znamená, že aktivace komplementu probíhá alternativní cestou.

C4a potencuje  uvolnění mediátorů z mastocytů (histamin, serotonin), tím  zvyšuje vaskulární permeabilitu, kontrakci hladké svaloviny a ovlivňuje další procesy.

Poznámky

I zde je důležitá dynamika složky komplementu v rámci onemocnění. Například u onemocnění z imunokomplexů, (SLE) je vlivem chronického zánětu stimulována zvýšená syntéza C4 složky komplementu. Následně při tvorbě a ukládání imunokomplexů je C4 spotřebováno. Pokles C4 je výraznější než u C3.

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

10 dnů

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla