Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

CIK vazbou C1q (cirkulující imunokomplexy vazbou C1q)

Princip stanovení

ELISA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x za 2 týdny

Referenční meze

< 4,4 μg Eq/ml negativní výsledek

4,4 - <10,8 μg Eq/ml nejistá

≥10,8 μg Eq/ml pozitivní výsledek

Interpretace

Stanovení sérové koncentrace C1q vázajícího CIK pomocí ELISA má prognostický význam. Je zvláště vhodné k monitorování hladiny CIK u nemocných se systémovým lupusem erythematodes, kde tato hladina odráží aktivitu choroby a sníženou komplementovou odpověď.

Klinické informace

Interakce antigenu a protilátky mohou vést ke tvorbě imunokomplexů. Toto je součástí normálního a nepřetržitého imunologického fungování organismu. Antigeny se mohou ukládat do tkání nebo se vyskytovat volně v plazmě případně v jiných tělesných tekutinách ve formě cirkulujících imunokomplexů. Za normálních okolností jsou CIK neškodně odstraňovány retikuloendoteliálním systémem. Naopak velká depozita imunokomplexů v cévních strukturách s následnou aktivací zánětlivé odpovědi, jako je komplementová kaskáda, mohou způsobit nemoc z ukládání imunokomplexů s doprovodným tkáňovým poškozením. To, zda jsou CIK fagocytovány, závisí na jejich vlastnostech, včetně povahy antigenu a třídy protilátek, velikosti imunokomplexů, rychlosti jejich produkce a funkční integritě systému fagocytózy.

Protože CIK hrají patogenní roli u různých onemocnění, byly vyvinuty specifické metody k jejich detekci. Tyto metody využívají specifických fyzikálně chemických vlastností CIK a/nebo jejich schopnosti navázat se na buněčný povrch, na molekuly jako je C1q.

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla