Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Imunoglobulin G (IgG)

Princip stanovení

Turbidimetrie

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

Pondělí až pátek

Referenční meze

Věk od - do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka
0D - 14D 3,0 13,0 g/l
15D - <1R 1,1 6,5 g/l
1R - <4R 3,0 10,7 g/l
4R - <10R 5,1 12,6 g/l
10R - <19R 6,2 14,2 g/l
19R - 99R 7,0 16,0 g/l

Interpretace

Snížená hladina

Zvýšená hladina

proměnlivé a těžké kombinované imunodeficience

získané imunodeficience (AIDS)

nefrotický syndrom

popáleniny

exsudativní enteropatie

onemocnění střevního traktu se ztrátou proteinů

hypo/ agamaglobulinémie

teleangiektatická ataxie

monoklonální gamapatie

fenytoin, metylprednison

děti mezi 3-6 měsícem

Chronické, oportunní a opakované infekce

chronické onemocnění jater

sarkoidózy, cystické fibrózy

autoimunitní onemocnění (RA, SLE,

Sjögrenův syndrom)

vícečetný IgG myelom, lymfom

leukémie

zánětlivé onemocnění střev

asymptomatická IgG monoklonální gamapatie

třetí trimestr těhotenství

parazitární onemocnění

Klinické informace

IgG pokrývá 75 % sérových imunoglobulinů v krvi a tkáňovém moku savců. Je tak nejhojnější třídou protilátek. Koncentrace imunoglobulinů v séru jsou závislé na řadě faktorů daných vývojem jedince, genetikou a zevním prostředím. Molekuly IgG se mohou konstantní částí vázat na své receptory na fagocytech a variabilní částí na cílové buňky. IgG se dělí na 4 subtřídy, z nichž má každá své funkce. Strukturou je IgG vždy monomer. Zvýšené hodnoty IgG jsou známkou akutního i chronického zánětu, autoimunitních onemocnění, ale také myelomu z buněk produkující jeden typ imunoglobulinů (plasmatické buňky, plazmocytom).

Hlavní funkcí IgG je vazba na antigen. Průměrná koncentrace IgG v plazmě dospělého člověka činí 15 g/l. Je nutné si uvědomit věkovou závislost. IgG jako jediný imunoglobulin prochází placentou.

Vytváří obranyschopnost plodu v období, kdy jeho vlastní imunitní mechanismy nejsou dostatečně vyvinuty. IgG od matky přetrvávají po porodu 3 měsíce, v průběhu kterých pozvolna jejich koncentrace klesá a zároveň narůstají IgG protilátky produkované novorozencem.

IgG je schopno přes svůj receptor na fagocytech umožňovat pevnou vazbu mezi fagocytem a fagocytovaným objektem (opsonizace). Snadno proniká do extravasálních prostor (intersticium), kde vazbou na bakteriální toxiny je neutralizuje.

IgG se podle svých funkcí dělí na 4 subtřídy. Každá subtřída je schopna na základě struktury konstantní části plnit určité funkce.

Například IgG1 a IgG3 reagují s proteinovými antigeny bakterií a virů, jsou schopny je opsonizovat a zároveň vázat a aktivovat komplement. Reakce je podmíněna spoluprací s Th lymfocyty.

IgG2 je syntetizován na základě rozpoznání polysacharidových antigenů na opouzdřených bakteriích.

IgG4 je tvořen na základě kontaktu organismu s komplexními antigeny, jako jsou paraziti, hadí jedy apod. Předpokládá se, že IgG4 fungují jako alergen blokující protilátky, které svou vazbou na žírné buňky zabraňují uvolnění mediátorů z žírných buněk a spuštění alergické reakce. Tato teorie byla zatím potvrzena pouze u hmyzích jedů (včelaři).                                                                                                           

Pokles koncentrace IgG často koreluje s remisí onemocnění. Při klinickém podezření na protilátkovou imunodeficienci je vhodné vyšetření podtříd IgG. Koncentrace celkového IgG nemusí být snížena u defektu jednotlivých podtříd IgG (zejména IgG2 a IgG3).

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla