• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Imunoglobulin A (IgA)

Princip stanovení

Nefelometrie

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

2 - 3 dny

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgA

věk

g/l

0

1 M

0

0,05

1 M

3 M

0,05

0,5

3 M

6 M

0,08

0,8

6 M

1 R

0,3

1,4

1 R

2 R

0,3

1,2

2 R

5 R

0,4

1,8

5 R

9 R

0,6

2,2

9 R

13 R

0,7

2,3

13 R

150 R (F)

0,65

4,21

13 R

150 R (M)

0,63

4,84

Interpretace

IgA tvoří přibližně 10-15% sérového imunoglobulinu. IgA se vyskytuje ve dvou formách - slizniční a sérové.  V zažívacím traktu převládá IgA2 a v dýchacím traktu IgA1. IgA proniká do mateřského mléka, čímž chrání sliznice kojeného dítěte. Proto je důležité kojit minimálně půl roku a již v této době začít přidávat normální stravu, před kterou jsou sliznice kojence takto chráněné. Kojení napomáhá vytvoření tolerance potravinových alergenů a zabraňuje vzniku alergie. Obecně lze říci, že sekreční IgA napomáhá na všech sliznicích navození tolerance proti antigenům pronikajícím z vnějšího prostředí.

IgA neprochází placentou. U novorozenců a malých dětí obecně je jeho syntéza pomalá a postupná (i z tohoto důvodu má mateřské mléko pro dítě velmi protektivní vliv). Biologický čas rozpadu IgA je 6 dní.

Důležité je, že IgA nespouští kaskádu komplementu, která by mohla velmi výrazně poškozovat sliznici. Je zásadní pro ochranu slizničních povrchů před infekcí. IgA například vazbou na patogen brání jeho proniknutí do organismu (neutralizaci patogenů). Komplexy s IgA také fungují jako opsoniny = váží se na fcα receptor na různých efektorových buňkách (fagocytech, např. makrofázích, neutrofilech) a potom jsou odstraněny fagocytózou. Sekreční IgA je odolný proti působení některých enzymů, takže zabraňuje množení mikroorganismů v tělních sekretech a pomáhá tak chránit organismus proti pronikání cizorodých molekul.

Struktura IgA

  • Monomer imunoglobulinu se skládá ze 2 identických lehkých řetězců proteinů a ze 2 identických těžkých řetězců, které jsou k sobě drženy nekovalentními vazbami a disulfidovými můstky. Základní struktura je u slizničního IgA propojena proteinem J s další podjednotkou IgA do dimeru, která navíc obsahuje jednotku sekreční komponenty (toto uspořádání sekrečního IgA chrání dimer před jeho narušením enzymy, např IgA rezistenci vůči střevním proteázám)
  • Sérový IgA je buď monomer, dimer nebo trimer, spojení mezi jednotlivými monomery také uskutečňuje protein J.

Měření hladin imunoglobulinu A usnadňuje diagnostiku abnormálního metabolismu proteinů a jeho vyšetření je nezbytné u všech stavů s podezřením na imunodeficienci protilátkového typu. Genetický deficit IgA se vyskytuje v populaci asi u 1:500 osob. Jen asi jedna čtvrtina těchto jedinců má nějaké potíže, ale obecně se považují za rizikovou skupinu s častějším výskytem glutenové enteropatie (celiakie), alergií, ale i autoimunitních a nádorových chorob. Asi u jedné čtvrtiny z IgA deficientních protilátek se vyvinou protilátky anti-IgA, které představují riziko závažných anafylaktických reakcí na transfuzi plazmy nebo jiných krevních derivátů.

Vysoké hodnoty IgA jsou typické pro chronické infekce převážně gastrointestinálního traktu a respiračního systému, zánětlivých onemocnění střev, autoimunitních onemocnění, jako je revmatická artritida, u mnohočetného myelomu, u jaterní cirhózy a toxického poškození jater. Zvýšení IgA bývá známkou alkoholismu.

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

10 dnů

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla