• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Imunoglobulin M (IgM)

Princip stanovení

Nefelometrie

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

2 - 3 dny

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgM

věk

g/l

0

1 M

0,01

0,3

1 M

3 M

0,1

0,7

3 M

6 M

0,2

1

6 M

1 R

0,3

1

1 R

2 R

0,4

1,4

2 R

5 R

0,4

1,8

5 R

9 R

0,4

1,6

9 R

13 R

0,4

1,5

13 R

150 R (F)

0,33

2,93

13 R

150 R (M)

0,22

2,4

Interpretace

Snížená hladina

Zvýšená hladina

monoknonální gamapatie

hypo/ agamaglobulinémie

teleangiektatická ataxie

celiakálni sprue

enteropatie se ztrátou proteinů

hepatocelulární karcinom a maligní

melanom

leukémie

systémová amyloidóza

třetí trimestr těhotenství

rekurentní infekce

časná fáze imunitní odpovědi

virové infekce (infekční mononukleóza,

hepatitida)

časná bakteriální či parazitická infekci

dysgamaglobulinémie

jaterní onemocnění

autoimunitní onemocnění (RA, SLE,

Sjögrenův syndrom, sklerodermie)

nefrotický syndrom, sarkoidóza

IgM myelom

novotvary gastrointestinálního traktu

Waldstromova makroglobulinemie

Franklinova choroba těžkých řetězců

Klinické informace

IgM je první třídou imunoglobulinů, který je produkovaný při časné imunitní odpovědi a proto dobře slouží k rozeznání akutních od chronických onemocnění. V komplexu s antigenem aktivně váže a aktivuje komplement. Protilátky třídy IgM tvoří 10 % všech protilátek v séru, přičemž jejich koncentrace je 1–1,5 g/l. Monomer IgM je integrální součástí membrány B-lymfocytů (BCR).

V séru se IgM vyskytuje jako pentamer, jednotlivé podjednotky jsou spojeny do kruhu cystinovými můstky a jedním J řetězcem. Proto lze prokázat přítomnost antigenu v séru metodou aglutinace. IgM lze také detekovat v intersticinálních tekutinách.

IgM v séru mají krátký poločas rozpadu (5 dní), na rozdíl od IgG přetrvávají v plasmě jen krátce po zlikvidování antigenu. Právě tuto vlastnost lze dobře využít pro monitorování délky infekčního onemocnění.

Vzrůst hladiny IgM se objevuje u onemocnění jater, autoimunitních onemocnění a myelomů z buněk produkující imunoglobuliny (plasmatické buňky, plazmocytom). IgM je také prvním imunoglobulinem, který je syntetizovaný plodem a posléze novorozencem.  Se zráním imunitní soustavy se koncentrace IgM pomalu zvyšuje, proto koncentrace u dětí jsou nižší než u dospělých. IgM neprochází placentou.

Funkce IgM

  • aktivuje komplement – po navázání IgM na antigen se na imunokomplex váže komplement, který se aktivuje klasickou cestou
  • jako jediný tvoří odpověď na polysacharidové antigeny (AB0 systém),
  • aglutinace – IgM je schopné navázat hodně antigenů a proto snadno tvoří aglutináty.
  • IgM nemá opsonizační funkci.

Deficit IgM je způsoben ztrátou proteinů, genetickou predispozicí a jako sekundární projev lymfoidních malignit. Snížené hladiny IgM jsou způsobeny primárním deficitem IgM jen velmi vzácně, obvykle souvisí se sekundárním deficitem. Ten může být způsoben mnohočetným IgA nebo IgG myelomem, enteropatií spojenou se ztrátou proteinů, popáleninami nebo imunosupresivní terapií či zvýšeným počtem rekurentních infekcí.

Poznámky

U vzorků obsahujících monoklonální imunoglobulin může nastat stav nadbytku antigenu a ten může vést k uměle sníženým hodnotám. Protože přítomnost M-proteinu lze normálně zjistit pomocí proteinové elektroforézy, platnost imunochemických výsledků je třeba ověřit sledováním shody s elektroforetickým vzorem. Jestliže je vzorek ve výchozím ředění ve stavu nadbytku antigenu, znovu analyzujte nejbližší vyšší ředění, abyste získali výsledek více odpovídající elektroforetickému vzoru

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

10 dnů

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla