Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Celkové IgE

Princip stanovení

FEIA (IgE metodou pevné fáze Phadia 250 v séru)

Primární vzorek

Krev, 8 ml

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x týdně

Referenční meze

Věk od

Věk do

Dolní mez

Horní mez

Jednotka

0

1 den

0

1

kU/l

1 den

1 měsíc

0

6

kU/l

1 měsíc

rok

0

12

kU/l

1 rok

2 roky

0

24

kU/l

2 roky

4 roky

0

50

kU/l

4 roky

5 let

0

70

kU/l

5 let

7 let

0

120

kU/l

7 let

18 let

0

150

kU/l

18 let

99+ let

0

200

kU/l

Interpretace

Klinická indikace:

  • Astma alergického původu
  • Atopický ekzém
  • IgE mediovaná alergie
  • Parazitozy

Klinické informace

Výpovědní hodnota

Sérové hladiny IgE u zdravých jedinců jsou nejnižší ze všech imunoglobulinů. Hladina IgE normálně vykazuje slabý nárůst během dětství a dosahuje koncentrace dospělého člověka v druhé dekádě života.

Zvýšená koncentrace IgE bývá spojena s časnou přecitlivělostí, jako je alergické onemocnění a parazitární infekce. Při rozhodování o způsobu léčby je důležité zjistit, zda jde o alergickou reakci zprostředkovanou IgE nebo ne, k čemuž slouží stanovení IgE.

Stanovení koncentrace cirkulujícího IgE může rovněž poskytnout informaci při časné detekci alergie u novorozenců.

Zvýšená koncentrace IgE je pozorována i u pacientů s parazitálními infekcemi a s vzácně se vyskytujícími IgE myelomy. Velmi nízká koncentrace IgE je pak obvyklá téměř u všech typů hypogamaglobulinémií, kde v individuálních případech klesá až pod detekční limit.

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 Akreditovaný SOP

 ano

 

 

Joomla templates by a4joomla