Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

ANA screen IgG NIF v případě pozitivity titrovat

Princip stanovení

NIF (Substrát: Hep-2 buňky)

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x za 2 týdny

Referenční meze

Textový výstup (intenzita NIF v křížkách)

Interpretace

Intenzita fluorescence v křížkách

Základní titr při pozitivitě ANA, od kterého doporučujeme titrovat, je ++ středně pozitivní. Titruje se geometrickou řadou do 1:2560. Dále se netitruje.

  • ++ středně pozitivní
  • +++ silně pozitivní
  • ++++ vysoce pozitivní

(pro vývoj systémových autoimunitních onemocnění jsou důležité pozitivity od dvou křížů. Slabě pozitivní fluorescence se vyskytují i u zcela zdravých jedinců, těhotných žen, starších lidí nebo provázejí onemocnění jiné etiologie)

Termín antinukleární protilátky popisuje různé druhy autoprotilátek proti buněčným složkám včetně dsDNA, RNA a řadě jaderných proteinů. Antinukleární protilátky jsou často nacházeny u pacientů s chorobami pojivových tkání, revmatoidních onemocnění a SLE. Pacienti trpící dalšími chorobami pojivových tkání jako jsou revmatoidní artritida, sklerodermie a dermatomyositida jsou také často ANA pozitivní a nízké titry ANA protilátek jsou nacházeny i při jiných chorobách. ANA jsou nalezeny i u zcela zdravých jedinců a jedinců vyššího věku. Vlastní test se provádí na Hep-2 buňkách. Hep-2 buňky jsou linií lidských epiteliálních buněk derivovaných z karcinomu hrtanu. Jsou charakterizovány především svým velkým jádrem, mnohem větším než u ostatních buněk. Důležité při odečtu jsou dělící se buňky, protože odečítané antigeny se charakteristicky mění na dělících se buňkách. Tento fakt velmi zpřesňuje odečet jednotlivých antigenů v mikroskopu.  Hep-2 buňky jsou standardním substrátem a jejich variabilita mezi jednotlivými šaržemi je poměrně malá.

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla