Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

ENA screen IgG CLIA (AB proti směsi vybraných ANA antigenů: SS-A, SS-B, JO-1, Scl-70, RNP-Sm, Sm)

Princip stanovení

chemiluminiscence

Primární vzorek

Krev, 5ml

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x týdně

Referenční meze

Reaktivita                    CU

Negativní                      < 20

Pozitivní                       ≥ 20

Interpretace

Reaktivita v CU je přibližně úměrná titru autoprotilátek ve vzorku pacienta. Výsledky jsou vydávány v CU (chemiluminiscenční jednotky)

Klinické informace

nemoc

výskyt ANA %

chronický diskoidní lupus

5-50

poly/dermatomyositida

30-40

SLE indukovaný léky

<50

Feltyho syndrom

95-100

juvenilní arthritida

15-30

lupoidní hepatitis

95-100

neonatal lupus syndrom

<90

polyarteritis nodoza

15-25

primární biliární cirhoza

95-100

revmatoidní arthritida

>95

revmatická horečka

<5

Sjogrenův syndrom

>95

Systémový lupus erythematodes

95-100

systémová skleroza (sklerodermie)

>90

Poznámky

ENA screen upřesňuje odečet typu fluorescence na Hep-2 buňkách. V případě pozitivity by měl následovat ANA blot, kde jsou kromě základních antigenů v ENA screen přidány ještě další antigeny, které provázejí systémové autoimunity.

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla