• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Anti DFS70 CLIA (slouží pro odlišení homogenní ANA)

Princip stanovení

CLIA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

2 týdny

Frekvence stanovení

1 x za 2 týdny

Referenční meze

Reaktivita         CU

Negativní          < 20

Pozitivní           ≥ 20

Interpretace

Pokud je DFS-70 pozitivní a homogenní fluorescence s metafázními destičkami je na některém z testů (ANA3 blot, Crtitidia Lucilae  NIF…) vyloučena, nejedná se o autoprotilátky, které jsou namířené proti dsDNA nebo nukleosomům. DFS-70 autoprotilátky provázejí mnoho autoimunitních onemocnění a vyskytují se i u zcela zdravých jedinců. Tento test pomáhá vyloučit především SLE.

Klinické informace

Bylo zjištěno, že velká část pacientů, kteří jsou odečítáni jako homogenní ANA s metafázní destičkou, nereagují pozitivně v jiném testu, který je zaměřený na protilátky proti dsDNA nebo nukleosomům. Tyto autoprotilátky bývají namířeny právě na antigen DFS70. V mikroskopu je vidět obraz velmi jemných hustých teček a na dělících se buňkách je vidět metafázní destička. Proto dochází k záměně s pozitivními homogenními protilátkami, které jsou pozitivní u SLE. DFS70 obvykle není pozitivní právě u pacientů se SLE a dalšími systémovými autoimunitami, ale buď provází jiné autoimunitní onemocnění, nebo se vyskytuje často i u zcela zdravých jedinců. Protilátky proti DFS70 výrazně redukují počet pacientů, kteří byli do nedávna odečítáni jako pozitivní na dsDNA nebo nukleosomy. Protilátky proti DFS70 v NIF by měly být popsány jako „jemně zrnité s pozitivními metafázními destičkami“.  Následně by měl být doporučen test na protilátky proti DFS70. Tento test výrazně zvyšuje výpovědní hodnotu skutečných „homogenních protilátek“, které jsou opravdu namířeny proti dsDNA nebo nukleosomům.

Poznámky

Protilátky proti DSFS-70 výrazně snižují chybovost při odečtu autoprotilátek v NIF. Zároveň s testem protilátek proti DFS70 by měl být udělán konfirmační test na protilátky proti dsDNA a nukleosomům

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

10 dnů

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla