• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-dsDNA IgG

Princip stanovení

CLIA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

Týden

Frekvence stanovení

2 x týdně

Referenční meze

Reaktivita         IU/mL

Negativní          <27

Neurčitá            27-35

Pozitivní           >35

Interpretace

Protilátky proti deoxyribonukleové dvouvláknové kyselině (ds DNA) jsou běžně nalézány u pacientů se systémovými autoimunními chorobami hlavně u Systémového lupusu erythematodes (SLE). Vysoké titry protilátek proti dsDNA jsou prakticky vždy nalézány pouze u pacientů se SLE. Titr protilátek koreluje s aktivitou onemocnění. Tento fakt je důležitý pro monitorování vývoje onemocnění i závažnosti onemocnění. Také je vhodným parametrem, který monitoruje účinnost následné léčby.

Klinické informace

Metodu stanovení anti-dsDNA pomocí bičíkovce Crithidia luciliae,je dobré doplnit o konfirmační test (CLIA, ELISA,WB). Pokud se výsledky obou stanovení shodnou, je pravděpodobnost onemocnění SLE velmi vysoká.

Poznámky

I přes vysokou výpovědní hodnotu těchto testů je vždy při stanovení diagnózy důležitý klinický stav pacienta a jeho anamnéza. Pacienta nikdy neléčíme pouze podle laboratorního nálezu.

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

5 dnů

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla