Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-dsDNA IgG

Princip stanovení

NIF (Substrát: Crithidia lucilae - pozitivita kinetoplastu)

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x za 2 týdny

Referenční meze

Textový výstup (intenzita NIF v křížkách)

Interpretace

Intenzita fluorescence v křížkách

  • Negativní
  • +/- Hraniční
  • + slabě pozitivní
  • ++ středně pozitivní
  • +++ sině pozitivní
  • ++++ vysoce pozitivní

Klinické informace

Protilátky proti deoxyribonukleové dvouvláknové kyselině (ds DNA) jsou běžně nalézány u pacientů se systémovými autoimunními chorobami hlavně u Systémového lupusu erythematodes (SLE). Vysoké titry protilátek proti dsDNA jsou prakticky vždy nalézány pouze u pacientů se SLE. Titr protilátek koreluje s aktivitou onemocnění. Tento fakt je důležitý pro monitorování vývoje onemocnění i závažnosti onemocnění. Také je vhodným parametrem, který monitoruje účinnost následné léčby. Pro stanovení anti-dsDNA se používá bičíkovec Crithidia luciliae, který se používá jako substrát pro metodu nepřímé imunofluorescence. Je citlivým a specifickým substrátem pro screeningový test. V těle bičíkovce se nachází organela zvaná kinetoplast. Kinetoplast je velká mitochondrie obsahující dsDNA. Velmi důležité je, že neobsahuje histony a ostatní savčí nukleární antigeny. Toto je výhodou, která je základem pro screeningové testy na protilátky proti dsDNA. Proto je doporučováno protilátky proti dsDNA v NIF v případě prokázané pozitivity titrovat.

Doporučuje se vyšetření protilátek proti dsDNA doplnit o vyšetření protilátek proti nukleosomům, které jsou vysoce specifické pro SLE a vyskytují se i u pacientů, kteří nemají protilátky proti dsDNA.

Poznámky

Při odečtech na tomto substrátu je velmi důležitá zkušenost pracovníka, který provádí odečet. Na C.lucilae kromě kinetoplastu často svítí nespecificky pohybový aparát bičíku a nebo jádro prvoka. Jádro ovšem obsahuje kromě dsDNA také jiné proteiny. Proto se jako pozitivní vždy odečítá pouze kinetoplast.

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla