Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

ANCA PR3 IgG (protilátky proti proteináze 3)

Princip stanovení

CLIA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x týdně

Referenční meze

Reaktivita                     IU/ml

Negativní                    < 20

Pozitivní                      ≥ 20 

Druhá varianta vydávání výsledků jsou IU/ml. Výrobce v příbalovém letáku udává konstantu, pomocí které se výsledky převádějí z CU na IU/ml. Naše výsledky jsou vydávány v IU/ml. Přepočet jednotek provádí přímo analyzátor po odečtu absorbancí a přepočítané výsledky

Interpretace

Reaktivita v IU/ml je přibližně úměrná titru autoprotilátek ve vzorku pacienta. Výsledky jsou vydávány v IU/ml.

Klinické informace

Serologické testování protilátek proti cytoplazmě neutrofilních granulocytů (ANCA) je významné pro diagnostiku autoimunitních onemocnění.

 

c-ANCA

p-ANCA

Atypická p-ANCA

Wegenerova granulomatóza

+

-

-

Mikroskopická polyarteritida

+

+

-

syndrom Churg-Straussové

+

+

-

Polyarthritis nodosa

-

+

-

Idiopatická glomerulonefritida se srpky

-

+

-

SLE

-

+

+

Revmatoidní arthritida

-

+

+

Ulcerózní kolitida

-

-

+

Crohnova choroba

-

-

+

Primární sklerotizující cholangitis

-

-

+

Autoimunitní hepatitida

-

-

+

Primární biliární cirhóza

-

-

+

Mezi hlavní protilátky proti cytoplazmě neutrofilních leukocytů patří PR3 (c-ANCA). Nejvyšší hladiny protilátky PR3 se dají zachytit během nejaktivnější fáze onemocnění, tudíž dobře slouží jako marker onemocnění i jeho aktivity.

Výskyt PR3:

Onemocnění

Výskyt

Wegenerova granulomatóza

>95 %

Chronické zánětlivé onemocnění střev

 

Mikroskopická polyangiitida

 

Churg-Straussův syndrom

30 %Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla