• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

ANCA Profil IgG (protilátky proti MPO, PR3, BPI, katepsinu, laktoferinu)

Princip stanovení

ELISA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

Týden

Frekvence stanovení

1 x za 2 týdny

Referenční meze

Poměr

Výsledek

<1,0

negativní

≥ 1,0 až 2,0

slabě pozitivní

≥ 2,0 až 5,0

pozitivní

≥ 5,0

silně pozitivní

Interpretace

Reaktivita v IU/ml je přibližně úměrná titru autoprotilátek ve vzorku pacienta. Výsledky jsou vydávány v IU/ml.

Klinické informace

Serologické testování protilátek proti cytoplazmě neutrofilních granulocytů (ANCA) je významné pro diagnostiku autoimunitních onemocnění. Vyšetření ANCA-Profile zahrnuje vyšetření autoprotilátek třídy IgG proti proteináze 3 (PR3), laktoferinu, myeloperoxidáze (MPO), elastáze, cathepsinu G a BPI (protein baktericidní/zvyšující permeabilitu).

Antigeny: Antigeny použité v tomto testu ELISA jsou všechny nativní proteiny purifikované z lidských neutrofilů.

Proteináza 3 je neutrální serinová proteáza, která dokáže rozkládat extracelulární matrix proteiny jako elastin, fibronektin a kolagenový typ IV. Tento enzym má tři izoformy, z nichž hlavní zóna má při SDS gelové elektroforéze molekulovou hmotnost 26,8 kDa.

Laktoferrin (molekulová hmotnost 77 kDa) je schopný se vázat na železo, a má tak bakteriostatický účinek, protože většina patogenních bakterií závisí svým růstem na železe.

Myeloperoxidáza (molekulová hmotnost 118 kDa) se podílí na produkci kyslíkových radikálů (O2 -, H2O2, OCl- ), které jsou pro mnoho bakterií toxické.

Elastáza (molekulová hmotnost 30 kDa) a katepsin G (molekulová hmotnost 23,5 kDa) patří do skupiny proteáz. Tyto enzymy jsou normálně osamoceny, a to proto, že se váží na polysacharidovou matrix granul a jsou uvolňovány pouze při fagocytóze. Oba enzymy dokáží rozkládat proteiny pojivových tkání jako elastin, kolageny, proteoglykany a fibronektin. Katepsin G dokáže také uvolňovat angiotensin II z angiotensinu I.

BPI (molekulová hmotnost 55 kDa) je kationový, membránově asociovaný protein, který je toxický pro gramnegativní bakterie.

Mezi hlavní protilátky proti cytoplazmě neutrofilních leukocytů patří MPO. MPO je hlavním antigenem vyvolávajícím typ fluorescence p-ANCA na etanolem fixovaných granulocytech. Nejvyšších hladin protilátky MPO se dají zachytit během nejaktivnější fáze onemocnění, tudíž dobře slouží jako marker onemocnění i jeho aktivity.

PR3 je hlavním antigenem vyvolávajícím typ c-ANCA. Stejně jako MPO, PR3 se zvyšuje během nejaktivnější fáze onemocnění a může sloužit jako marker onemocnění a jeho aktivity. Autoprotilátky proti PR3 mohou fungovat jako markery onemocnění i jeho aktivity, protože hladiny protilátky se zvyšují během nejaktivnější fáze onemocnění.

Klinický význam

Protilátky proti granulocytům lze najít u mnoha nemocí:

Asociovaná onemocnění  - Fluorescenční obraz

Antigeny :

  • Wegenerova granulomatóza cANCA (vzácně pANCA PR3, vzácně MPO)
  • Mikroskopická arteritida cANCA (PR3), pANCA  (MPO)
  • Syndrom Churg-Straussové pANCA (MPO)
  • Polyarteritis nodosa ANCA (nízké procento) vzácně PR3 nebo MPO
  • Revmatoidní artritida p-ANCA (MPO), a- ANCA, laktoferrin
  • Roztroušený lupus erythematodes - vzácně p-ANCA ( MPO), laktoferrin
  • Ulcerativní kolitida (57 %), atypické ANCA, vzácně katepsin G, laktoferrin,
  • Primární sklerotizující cholangitida - elastáza, lysozym
  • Autoimunní hepatitida - atypické ANCA, vzácně p-ANCA

Poznámky

 Někdy se stane, že jsou při imunofluorescenčním testu detekovány p-ANCA, které nereagují s žádným z výše zmíněných antigenů. Je evidentní, že zatím neznáme všechny relevantní antigeny.

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

10 dnů

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla