Vyhledávání v seznamu vyšetření

Vyšetření CELIAKIE - postup

 • POKUD JSOU ZADANÉ POŽADAVKY NA BLOK VYŠETŘENÍ, KTERÝ SPADÁ POD CELIAKII, VYŠETŘUJÍ SE TYTO POŽADOVANÉ ANALYTY:
  • Koncentrace celkového IgA – vždy jako první měřený analyt
  • Anti – EMA (endomysium) ve třídě IgA
  • Anti-tTG (tkáňová transglutamináza) ve třídě IgA, nebo i ve třídě IgG pokud je pacient IgA negativní
  • Pokud má pacient požadavek na tkáňovou transglutaminázu ve třídě IgG zadanou na žádance – vyšetřujeme ji vždy (protilátky obzvláště ve třídě IgG u tkáňové transglutaminázy mohou být zvýšené i u onemocnění jater)
  • Anti-gliadin ve třídě IgG a IgA

 

 • POKUD NENÍ POŽADAVEK NA PROTILÁTKY PROTI GLIADINU (V JEDNÉ NEBO V OBOU TŘÍDÁCH) - PROTILÁTKY NEVYŠETŘUJEME
  • Pokud se jedná o dítě do dvou let věku, je nutno lékaře v poznámce upozornit, že celiakie má jako spouštěcí faktor gliadin a proto měřit protilátky proti EMA a tTG nemá příliš velkou vypovídající hodnotu

 

 • Protilátky proti tTG a gliadinu kopírují aktivitu onemocnění a obzvláště dodržování bezlepkové diety, jako jediného spolehlivého ukazatele aktivity onemocnění

Protilátky proti tTG ve třídě IgG jsou často pozitivní u pacientů s onemocněním jater (cirhoza, primární biliární cirhóza, autoimunitní hepatitidy…), v těchto případech jsou protilátky proti endomyziu negativní (slouží jako diferenciální diagnostika mezi celiakií a hepatopatiemi)

Joomla templates by a4joomla