Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-EMA IgA (Ab proti endomyziu)

Princip stanovení

NIF (Substrát: řezy opičího jícnu)

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x za 2 týdny

Referenční meze

Textový výstup (intenzita NIF v křížkách)

Interpretace

Intenzita fluorescence v křížkách

  • Negativní
  • +/- Hraniční
  • + slabě pozitivní
  • ++ středně pozitivní
  • +++ silně pozitivní
  • ++++ vysoce pozitivní

Klinické informace

Celiakie (glutenová enteropatie) je definovaná jako závažné chronické onemocnění tenkého střeva. Je způsobeno trvalou celoživotní nesnášenlivostí lepku. Na jejím vzniku se podílejí genetická predispozice i další faktory (kojení, skladba potravy, infekce). Nejčastější výskyt onemocnění je v dětském věku a v dospělosti mezi 30-50 rokem. V evropských zemích je četnost výskytu 1:100 až 1:200. Častá je asociace celiakie s jinými chorobami (diabetes melitus 1. Typu, tyroiditidy, revmatoidní artritida, nádory střeva). Vzhledem k poměrně nízké úspěšnosti stanovení správné diagnózy zejména u dospělých pacientů, je laboratorní vyšetření vhodné pro ineinvazivní vyhledávání potenciálních pacientů s celiakií. Zároveň je to jediný způsob, jak monitorovat dodržování bezlepkové diety. Obzvláště koncentrace protilátek proti gliadinu (spouštěcí mechanismus celiakie) ve třídě IgA a IgG a protilátek proti tkáňové transglutamináze (hlavní antigen endomyzia) ve třídě IgA dobře kopírují bezlepkovou dietu.

Protilátky proti gliadinu mají vyšší význam u dětí do 2 let věku, kdy protilátky proti endomysiu a tkáňové tranglutamináze nemusejí být ještě detekovatelné.

UPOZORNĚNÍ: vyšetření protilátek pouze proti tkáňové transglutamináze obzvláště ve třídě IgG ale i IgA nemusí být spojeno s celiakií, ale protilátky proti tkáňové tranglutamináze obzvláště ve třídě IgG mohou být zvýšené i u onemocnění jater (PBC). Potom vyšetření protilátek proti endomysiu slouží k diferenciální diagnostice, protože v těchto případech obzvláště u dospělých pacientů jsou protilátky proti endomysiu negativní.

UPOZORNĚNÍ: Pokud pacient drží bezlepkovou dietu, protilátky proti všem antigenům rychle klesají. Pokud si pacient nasadil bezlepkovou dietu před prvním vyšetřením, mohou být protilátky již negativní.

UPOZORNĚNÍ: U pacientů s deficitem IgA (výskyt 1:500) jsou patogenní protilátky ve třídě IgG. Proto by vyšetření koncentrace celkového IgA mělo být nedílnou součástí vyšetření u pacientů s podezřením na celiakii.

Protilátky proti endomysiu jsou protilátky, které reagují s pojivovým proteinem hladkého svalu lokalizovaným mezi myofibrilami. Stanovují se ve třídě IgA. Jsou velmi spolehlivým znakem celiakie. Vykazují senzitivitu mezi 83-95% a specifitu mezi 94-99%. Metodou detekce je nepřímá imunofluorescence na svalovině opičího jícnu. Byla prokázána genetická vazba na HLA II třídy DQ2 a DQ8.                             

Klinická indikace:
Celiakie
Monitorování bezlepkové diety

Omezení

  • pacienti s deficitem IgA
  • malé děti-obecně nižší koncentrace IgA (deamidovaný gliadin je lepším znakem onemocnění)
  • při dodržování bezlepkové diety (autoprotilátky zcela vymizí)

 

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla