Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-tTG IgA  (Ab proti tkáňové transglutamináze)

Princip stanovení

CLIA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x týdně

Referenční meze

Reaktivita                    CU

Negativní                      < 20

Slabá pozitivita             20 – 30 (šedá zóna) – vyšetření opakovat                 

Pozitivní                       ˃ 30

Interpretace

Ve většině případů se tyto protilátky vyskytují u pacientů s dg. celiakie pokud nedrží bezlepkovou dietu. V některých případech jsou zvýšené hodnoty nalézány i při onemocnění jater obzvláště autoimunitního původu.

UPOZOPRNĚNÍ: U pacientů s deficitem IgA, jsou patogenní protilátky nacházeny ve třídě IgG. Proto by před samotným vyšetřením panelu protilátek, které se vyšetřují při podezření na celiakii, měla být vyšetřena hladina celkového IgA. V případě IgA deficitu dále vyšetřujeme ostatní parametry ve třídě IgG.

Klinické informace

Celiakie (glutenová enteropatie) je definovaná jako závažné chronické onemocnění tenkého střeva. Je způsobeno trvalou celoživotní nesnášenlivostí lepku. Na jejím vzniku se podílejí genetická predispozice DQ2 a DQ8 a další zevní faktory (kojení, skladba potravy, infekce). Nejčastější výskyt onemocnění je v dětském věku a v dospělosti mezi 30-50 rokem. V evropských zemích je četnost výskytu 1:100 až 1:200. Častá je asociace celiakie s jinými chorobami (diabetes melitus 1. typu, tyroiditidy, revmatoidní artritidy). Vzhledem k tomu, že se předpokládalo, že je celiakie onemocněním dětí, které s věkem vymizí, je toto onemocnění u dospělých pacientů stále silně podhodnoceno. V dnešní době je možné s vysokou přesností vyšetřit celiakii z krve a není proto při negativním nálezu nutná biopsie. Při průkazu pozitivity protilátek ve třídě IgA proti endomysiu, tkáňové transglutamináze a eventuelně, obzvláště u malých dětí do dvou let věku, protilátky proti gliadinu lze s vysokou jistotou predikovat celiakii aniž by byla nutné invazivní biopsie. Vyšetření celiakie je možné doplnit o genetické vyšetření. Lze konstatovat, že vhodná kombinace výše zmíněných parametrů umožňuje jak vyhledávat potenciální pacienty, tak monitorovat dodržování bezlepkové diety. Obzvláště koncentrace protilátek proti tkáňové transglutamináze a gliadinu klesají pod detekovatelnou mez. Vzhledem k tomu, že spouštěcím mechanismem rozvoje celiakie je gliadin mají u malých dětí do dvou let větší význam   protilátky proti gliadinu než proti endomysiu a tkáňové tranglutamináze, které vznikají později při procesu, který se nazývá „rozšiřování epitopů-epitope spreading“.

Protilátky proti tkáňové tranglutamináze jsou cílovou strukturou endomysia. Tento enzym se přímo účastní v patogenezi onemocnění (váže se na určité epitopy v molekule gliadinu). U vnímavých jedinců dochází k nastartování patologické imunitní reakce jak proti gliadinu tak následně proti tkáňové transglutamináze.

Stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze se provádí chemiluminiscenčním testem ve třídě IgG a IgA. Jako antigen je použita rekombinatní lidská tkáňová transglutamináza. Senzitivita testu je 87-97%, specifita 88-98%. V případě pozitivity protilátek proti tkáňové transglutamináze i endomyziu se blíží pravděpodobnost stanovení diagnózy celiakie 100%. Přesto se doporučuje potvrdit diagnózu genetickým vyšetřením a biopsií.

Klinická indikace: Celiakie

Omezení

  • pacienti s deficitem IgA (patologické protilátky jsou ve třídě IgG)
  • malé děti-obecně nižší koncentrace IgA
  • při dodržování bezlepkové diety autoprotilátky zcela vymizí
  • protilátky proti tkáňové transglutamináze  mohou být přítomny i u autoimunitních onemocnění jater (primární biliární cirhóza). V těchto případech nejsou prokázány protilátky proti endomysiu

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla