Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-tTG IgG (Ab proti tkáňové transglutamináze)

Princip stanovení

CLIA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x týdně

Referenční meze

Reaktivita                    CU

Negativní                      < 20

Slabá pozitivita             20 – 30 (šedá zóna) – vyšetření opakovat                 

Pozitivní                       ˃ 30

Interpretace

Reaktivita v CU je přibližně úměrná titru autoprotilátek ve vzorku pacienta. Výsledky jsou vydávány v CU (chemiluminiscenční jednotky)

Klinické informace

Celiakie (glutenová enteropatie) je definovaná jako závažné chronické onemocnění tenkého střeva. Je způsobeno trvalou celoživotní nesnášenlivostí lepku. Na jejím vzniku se podílejí genetická predispozice i další faktory (kojení, skladba potravy, infekce). Nejčastější výskyt onemocnění je v dětském věku a v dospělosti mezi 30-50 rokem. V evropských zemích je četnost výskytu 1:100 až 1:200. Častá je asociace celiakie s jinými chorobami (diabetes melitus 1. typu, tyroiditidy, revmatoidní artritida, nádory střev). Vzhledem k poměrně nízké úspěšnosti stanovení správné diagnózy zejména u dospělých pacientů je laboratorní vyšetření vhodné při vyhledávání potenciálních pacientů i pro monitorování dodržení bezlepkové diety. Obzvláště koncentrace protilátek proti tkáňové transglutamináze a gliadinu kopírují dodržování bezlepkové diety a to již v prvních měsících po jejím nasazení.

Protilátky proti gliadinu mají vyšší význam u dětí do 2 let věku, kdy protilátky proti endomysiu a tkáňové tranglutamináze nemusejí být ještě detekovatelné.

Protilátky proti tkáňové transglutamináze jsou cílovou strukturou endomysia. Tento enzym se přímo účastní v patogenezi onemocnění (váže se na glutaminové zbytky v molekule gliadinu). U vnímavých jedinců dochází k nastartování patologické imunitní reakce nejdříve proti gliadinu tak následné v rámci rozšiřování epitopů proti tkáňové transglutamináze (tkáňová transglutaminza je enzym, na který se váže gliadin).

Stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze se provádí chemiluminiscenčním testem ve třídě IgG a IgA s rekombinantní lidskou tkáňovou transglutaminázou jako antigenem. Senzitivita testu je 87-97%, specifita 88-98%. V případě pozitivity protilátek proti tkáňové transglutamináze i endomyziu se blíží pravděpodobnost stanovení diagnózy celiakie 100%. Přesto se doporučuje potvrdit diagnózu genetickým vyšetřením a biopsií.

Protilátky proti tTG ve třídě IgG

  • bývají pozitivní u pacientů s deficitem IgA
  • pozitivní u pacientů s onemocněním jater (cirhoza, primární biliární cirhóza, autoimunitní hepatitidy…), v těchto případech jsou protilátky proti endomyziu negativní (slouží jako diferenciální diagnostika mezi celiakií a hepatopatiemi).

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla