Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-deaminovaný gliadin IgA

Princip stanovení

CLIA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x týdně

Referenční meze

Reaktivita                    CU

Negativní                      < 20

Slabá pozitivita             20 – 30 (šedá zóna) – vyšetření opakovat                 

Pozitivní                       ˃ 30

Interpretace

Reaktivita v CU je přibližně úměrná titru autoprotilátek ve vzorku pacienta. Výsledky jsou vydávány v CU (chemiluminiscenční jednotky)

Klinické informace

Celiakie (glutenová enteropatie) je definovaná jako závažné chronické onemocnění tenkého střeva. Je způsobeno trvalou celoživotní nesnášenlivostí lepku. Na jejím vzniku se podílejí genetická predispozice i další faktory (kojení, skladba potravy, infekce). Nejčastější výskyt onemocnění je v dětském věku a v dospělosti mezi 30-50 rokem. V evropských zemích je četnost výskytu 1:100 až 1:200. Častá je asociace celiakie s jinými chorobami (diabetes melitus 1. typu, tyroiditidy, revmatoidní artritida). Vzhledem k poměrně nízké úspěšnosti stanovení správné diagnózy zejména u dospělých pacientů je laboratorní vyšetření vhodné při vyhledávání potenciálních pacientů i pro monitorování dodržení bezlepkové diety. Obzvláště koncentrace protilátek proti tkáňové transglutamináze a endomysiu kopírují bezlepkovou dietu a to již v prvních měsících po jejím nasazení.

Protilátky proti gliadinu mají vyšší význam u dětí do 2 let věku, kdy protilátky proti endomysiu a tkáňové tranglutamináze nemusejí být ještě detekovatelné. Protilátky proti gliadinu u predisponovaných jedinců vyvolávají vznik IgA respektive IgG (u IgA deficientních jedinců). Při vazbě gliadinu na enzym tkáňová transglutamináza dochází postupně k vzniku nových epitopů, proti kterým se tvoří nové protilátky (teď již autoprotilátky) (rozšiřování epitopů). Takto vznikají protilátky také proti endomysiu a tkáňové transglutamináze (hlavní antigen endomysia)

Gliadiny jsou proteiny obsahující vysoké množství aminokyselin  prolin a glutamin.  Je dobře zdokumentováno, že protilátky proti gliadinu rychle klesají při bezlepkové dietě a vzrůstají ihned po výskytu glutenu ve stravě. Sérologický test je vhodnou metodou k monitorování malých dětí, u kterých nemusejí být protilátky proti endomysiu a tkáňové transglutamináze zatím detekovatelné. Test je vhodný pro monitorování bezlepkové diety. Stanovení protilátek proti gliadinu se provádí chemiluminiscenčním testem ve třídě IgG a IgA.

Klinická indikace: celiakie 

1. Určení diagnozy

2.  Dodržování bezlepkové diety

Poznámky

Omezení: protilátky proti gliadinu jsou přítomny u dalších diagnóz (IBD, přecitlivělost na kravské mléko) 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla