Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-deaminovaný gliadin IgG

Princip stanovení

CLIA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x týdně

Referenční meze

Reaktivita                    CU

Negativní                      < 20

Slabá pozitivita             20 – 30 (šedá zóna) – vyšetření opakovat                 

Pozitivní                       ˃ 30

Interpretace

Reaktivita v CU je přibližně úměrná titru autoprotilátek ve vzorku pacienta. Výsledky jsou vydávány v CU (chemiluminiscenční jednotky)

Klinické informace

Celiakie (glutenová enteropatie) je definovaná jako závažné chronické onemocnění tenkého střeva. Je způsobeno trvalou celoživotní nesnášenlivostí lepku. Na jejím vzniku se podílejí genetická predispozice i další faktory (kojení, skladba potravy, infekce). Nejčastější výskyt onemocnění je v dětském věku a v dospělosti mezi 30-50 rokem. V evropských zemích je četnost výskytu 1:100 až 1:200. Častá je asociace celiakie s jinými chorobami (diabetes melitus 1. Typu, tyroiditidy, revmatoidní artritida). Vzhledem k poměrně nízké úspěšnosti stanovení správné diagnózy zejména u dospělých pacientů je laboratorní vyšetření vhodné při vyhledávání potenciálních pacientů i pro monitorování dodržení bezlepkové diety. Koncentrace protilátek proti tkáňové transglutamináze a endomysiu kopírují bezlepkovou dietu a to již v prvních měsících po jejím nasazení.

Ovšem u dětí do dvou let věku mají větší výpovědní hodnotu protilátky proti gliadinu, kdy protilátky proti endomysiu a tkáňové tranglutamináze nemusí být ještě detekovatelné.

U malých dětí se vytvářejí nejdříve protilátky proti gliadinu, který je spouštěcím mechanismem celiakie. V první fázi vznikají protilátky proti gliadinu obvykle obzvláště ve třídě IgA. Pokud je ovšem pacient IgA deficientní, protilátky proti gliadinu se začnou tvořit ve třídě IgG. Ve třídě IgG mohou být také protilátky detekovatelné dříve než ve třídě IgA u malých dětí, u kterých syntéza vlastních IgA protilátek může začít narůstat v pozdějším věku, než mizí mateřské IgA protilátky. Syntéza IgA je obecně u malých dětí často opožděná proti literárním údajům.

Gliadiny jsou proteiny obsahující vysoké množství aminokyselin  prolin a glutamin.  Je dobře zdokumentováno, že protilátky proti gliadinu rychle klesají po bezlepkové dietě a vzrůstají ihned po výskytu glutenu ve stravě. Sérologický test je vhodnou metodou k monitorování malých dětí, u kterých nemusejí být protilátky proti endomysiu a tkáňové transglutamináze zatím detekovatelné. Vhodné pro monitorování bezlepkové diety. Stanovení protilátek proti gliadinu se provádí chemiluminiscenčním testem ve třídě IgG a IgA

Omezení

  • protilátky proti gliadinu jsou přítomny u dalších diagnóz (IBD, přecitlivělost na kravské mléko)

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla