Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-GPC IgG  (protilátky proti parietálním buňkám)

Princip stanovení

NIF (Substrát: řezy opičího žaludku)

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x za 2 týdny

Referenční meze

Textový výstup (intenzita NIF v křížkách)

Interpretace

Intenzita fluorescence v křížkách

  • Negativní
  • +/- Hraniční
  • + slabě pozitivní
  • ++ středně pozitivní
  • +++ sině pozitivní
  • ++++ vysoce pozitivní

Klinické informace

Chronická atrofická gastritida typu A (5 % všech forem) je charakterizována autoimunitním procesem, který vede k destrukci parietálních buněk produkcí autoprotilátek jak přímo proti parietálním buňkám, tak proti jejich produktu, vnitřnímu (intrinsic) faktoru (IF).

IF je glykoprotein obsahující kyselinu sialovou, který hraje významnou roli v absorpci vitaminu B12 v zažívacím traktu. Vitamin B12 požitý v potravě se váže na IF. Komplex vitaminu B12 s IF je absorbován v tenkém střevě přes receptor, který je pro IF specifický. Po absorpci je vitamín B12 uvolněn do krevního řečiště, kde se váže na transkobalamin.

Redukovaná produkce IF a/nebo zhoršení funkce jeho transportu přivodí deficit vitamínu B12, který vede až k rozvoji Biermerovy anémie (perniciózní anémie).

Autoprotilátky proti vnitřnímu faktoru jsou detekovány především u pacientů s perniciózní anémií spojenou s gastritidou. Podle vazebných míst jsou autoprotilátky proti IF rozděleny do dvou typů. Autoprotilátky typu 1 interagují s vazebným místem pro vitamín B12 a tudíž zabraňují vazbě B12 na IF. Autoprotilátky typu 2. blokují vazbu jak vitamínu B12 na IF, tak komplexu vitamínu B12 s IF na specifické receptory v ileu. Oproti RIA metodám stanovuje BiermAK Dot oba typy autoprotilátek proti IF a není ovlivněn vysokou koncentrací vitamínu B12 ve vzorku

Hlavní antigen, na které se váží autoprotilátky namířené proti parietálním buňkám, je membránová H+/K+ ATPáza (protonová pumpa) transportující H+ do žaludku. Protilátky proti protonové pumpě jsou citlivým markerem pro gastritidu typu A a nacházejí se u 80-90 % těchto pacientů. Gastritida typu A se objevuje často v souvislosti s dalšími autoimunitními endokrinními poruchami (např. Hashimotova tyroiditida, Addisonova choroba, inzulin-dependentní diabetes mellitus).

Pacienti trpící gastritidou typu A čelí zvýšenému riziku rakoviny žaludku.

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla