• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-IF IgG (protilátky proti vnitřnímu faktoru)

Princip stanovení

Western Blot

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

Týden

Frekvence stanovení

1 x za 2 týdny

Referenční meze

Textový výstup (intenzita NIF v křížkách)

Interpretace

Intenzita fluorescence v křížkách

  • Negativní
  • +/- Hraniční
  • + slabě pozitivní
  • ++ středně pozitivní
  • +++ sině pozitivní
  • ++++ vysoce pozitivní

Klinické informace

Chronická atrofická gastritida typu A (5 % všech forem) je charakterizována autoimunitním procesem, který vede k destrukci parietálních buněk a produkci autoprotilátek jak proti parietálním buňkám, tak proti jejich produktu, vnitřnímu (intrinsic) faktoru (IF).

IF je glykoprotein obsahující kyselinu sialovou, který hraje významnou roli v absorpci vitamínu B12 (vnější faktor) v zažívacím traktu. Sekrecí parietálních buněk do žaludku se IF váže na vitamin B12 požitý v potravě. Komplex vitamínu B12   s IF je absorbován v ileu vazbou na receptor, který je specifický pro IF. Po absorpci je vitamín B12 uvolněn do krevního řečiště, kde se váže na transkobalamin.

Redukovaná produkce IF a/nebo zhoršení funkce jeho transportu přivodí deficit vitamínu B12, který vede až k rozvoji Biermerovy anémie (perniciózní anémie).

Autoprotilátky proti vnitřnímu faktoru jsou detekovány především u pacientů s perniciózní anémií spojenou s gastritidou. Podle vazebných míst jsou autoprotilátky proti IF rozděleny do dvou typů. Autoprotilátky typu 1 interagují s vazebným místem pro vitamín B12 a tudíž zabraňují vazbě B12 na IF. 2. typ protilátek proti vnitřnímu faktoru se vážou do místa pro interakci s enterocyty a zabraňují tak vazbě komplexu IF s B12 na enterocyty.

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

10 dnů

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla