Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Protilátky proti bazální membráně glomerulů IgG (anti-GBM)

Princip stanovení

CLIA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x za 2 týdny

Referenční meze

Reaktivita                     IU/ml
Negativní                      < 20
Pozitivní                        ≥ 20

Interpretace

Pokud jsou protilátky vyšší než 20IU/ml jsou interpretovány jako pozitivní. Koncentrace protilátek odpovídá aktivitě onemocnění.

Klinické informace

Protilátky Anti-GBM jsou klasickým příkladem patogenních protilátek, neboť přímo způsobují rychle progredující glomerulonefritidu s nebo bez doprovodného krvácení do plic (Goodpastereův syndrom). V případě prokázané pozitivity protilátek na řezech opičích ledvin je přínosné udělat konfirmační test pomocí jiné metody (ELISA, CLIA, WB), který potvrdí pozitivitu zjištěnou na řezech opičích ledvin.

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla