Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

anti-ICA IgG (Ab proti Langerhansovým ostrůvkům)

Princip stanovení

NIF (Substrát: řez opičího pankreatu)

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x za 2 týdny

Referenční meze

Textový výstup (intenzita NIF v křížkách)

Interpretace

 Intenzita fluorescence v křížkách

  • negativní
  • +/- hraniční
  • + slabě pozitivní
  • ++ středně pozitivní
  • +++ silně pozitivní
  • ++++ vysoce pozitivní

Klinické informace

Diabetes mellitus 1. typu (diabetes mellitus závislý na inzulínu, IDDM) vzniká následkem destrukcí βbuněk zprostředkovanou T-buňkami u geneticky predisponovaných jedinců. Autoprotilátky proti různým antigenům ostrůvkových buněk se objevují v průběhu autoimunitní insulitidy. Pro diabetes 1. typu je charakteristická přítomnost různých cirkulujících autoprotilátek, včetně protilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD), tyrosin fosfatáze (IA2), insulinu a autoprotilátek proti cytoplazmatickým komponentům ostrůvkových buněk. Ukázalo se, že měření autoprotilátek proti GAD (GADA), IA2 (IA2A), insulinu (IAA) a antigenům ostrůvkových cytoplazmatických buněk (ICA) má významnou hodnotu pro diagnózu a predikci diabetu 1. typu u příbuzných diabetických pacientů prvního stupně. Jednu nebo několik z těchto autoprotilátek lze také najít u většiny pacientů s diabetem 1. typu před nástupem onemocnění, a jsou tedy charakteristické pro tzv. prediabetické období. Tyto autoprotilátky pomáhají odhadnout riziko, že se u daného jednotlivce vyvine diabetes 1. typu. Velice doporučujeme testovat při posuzování rizika onemocnění diabetem 1. typu všechny autoprotilátky (APA, GADA, IA2A, ICA).

Protilátky proti buňkám pankreatických ostrůvků (ICA) jsou přítomny v séru až 80 % pacientů s IDDM, ICA jsou přítomny v asymptomatickém prediabetickém stadiu i v období klinické manifestace. ICA jsou rovněž detekovány u 3-4 % příbuzných 1.stupně, u kterých je riziko rozvoje IDDM  53% do 5 let a je závislé na titru protilátek. Autoprotilátky jsou ale také nalezeny u 0,5% zdravé populace. Pozitivita ICA může znamenat přítomnost protilátek proti 1 či více antigenům beta buněk.

Pro detekci ICA je užívaná metoda nepřímé imunofluorescence. Substrátem jsou řezy opičího pankreatu. Protilátky jsou stanovovány ve třídě IgG. 

Poznámky

Protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové lze nalézt také u pacientů se Stiff man syndromem.

Protilátky proti inzulínu vykazují často falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky, proto mají menší výpovědní hodnotu a ne vždy se vyšetřují. 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla