Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

GAD IgG (Ab proti glutamátdekarboxyláze)

Princip stanovení

ELISA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x za 2 týdny

Referenční meze

Negativní          < 10 U/ml        

Pozitivní           ≥ 10 U/ml

Interpretace

 

Klinické informace

Dekarboxyláza kyseliny glutamové (GAD) je enzym, který katalyzuje syntézu gamma-Aminobutyric acid (GABA), se sestává ze dvou izoforem, GAD65 a GAD67. Ukázalo se, že GAD65 je hlavním cílem autoprotilátek proti GAD v případě diabetu I. typu. Anti-GAD autoprotilátky (GADA) byly zjištěny u 70–90 % prediabetických pacientu a pacientu s diabetem I. typu a ukázalo se, že jsou tím nejcitlivějším samostatným markerem k identifikaci osob s rizikem vyvinutí diabetu. GADA mají obecně vyšší prevalenci u starších dětí a diabetu I. typu s pozdním nástupem. Pokud jde o pomalu progredující formu diabetu I. typu (latentní autoimunitní diabetes u dospělých, LADA), GADA jsou důležité pro diferenciální diagnózu tohoto onemocnění od diabetu II. typu a používá se jako rizikový marker budoucí inzulinové závislosti těchto pacientů.

Poznámky

Protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové lze nalézt také u pacientů se Stiff man syndromem

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla