Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-inzulín (Ab proti inzulínu)

Princip stanovení

ELISA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x za 2 týdny

Referenční meze

Hladina protilátek (U/ml)

Hodnocení

Menší než 10

negativní

Větší než 10

pozitivní

Interpretace

Protilátky proti inzulínu jsou časným markerem diabetu 1.typu.

U diabetu I typu jsou anti-insulinové protilátky zjistitelné u 50-70 % dětí v počátku onemocnění a pouze u 20-30 % starších pacientů.

Klinická diagnóza by neměla být stanovena jen na základě výsledku jednoho testu, ale měly by být propojeny klinické a laboratorní údaje.

Klinické informace

Diabetes typu I je způsoben chronickým zánětlivým onemocněním způsobeným selektivní destrukcí β–buněk produkovanách Langerhansovými ostrůvky. Protilátky proti insulinu jsou přítomny u pacientů s diabetem typu I spolu s dalšími protilátkami (zejména s dekarboxylázou kyseliny anti-glutamové 65, anti-tyrosin fosfatázou IA2 a s cytoplazmatickými buněčnými protilátkami), ale protilátky proti insulínu se objeví obvykle jako první. 

Poznámky

Pro stanovení protilátek proti inzulínu není k dispozici žádný mezinárodně uznávaný standard. Proto se můžou výsledky z různých laboratoří lišit. Výsledky by měly být interpretovány na základě dalších laboratorních parametrů, klinického stavu pacienta a rodinné anamnézy.

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla