Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Anti-CCP IgG (Ab proti citrulinovaným peptidům)

Princip stanovení

ELISA

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

1x týdně

Referenční meze

Reaktivita                    IU/ml
 Negativní                     < 20
 Pozitivní                       ≥ 20

Interpretace

 

Klinické informace

Citrulín je nestandardní aminokyselina, která není inkorporována do proteinů během translace. Je vytvářena posttranslační modifikací (deaminací) argininu v proteinu. Biochemickým výsledkem tohoto procesu je konverze pozitivně nabitých argininů do polárních ale nenabitých citrulinů. Tyto změny v proteinu jsou zodpovědné za jeho nově získanou antigenicitu.

Enzym PAD, který se podílí na posttransplantační modifikaci argininu na citrulín, je za normálních okolností přítomen intracelulárně ve formě inaktivního enzymu. Při zvýšené koncentraci extracelulárního Ca2+ (při odumírání buňky, při poškození buněčné membrány) dojde k jeho aktivaci. Aktivovaný PAD přeměňuje arginin na citrulin v různých proteinech (fibrin, vimentin, histony). Citrulinované proteiny jsou pak zpracovány imunitním systémem a u vnímavé osoby dojde za vhodných podmínek k tvorbě protilátek proti citrulinovaným peptidům.

Anti-CCP protilátky jsou tvořeny především v izotypu IgG. Hlavní podtřídou je IgG1, asi čtvrtina sér obsahuje také IgG4. IgG2 a IgG3 jsou vzácné.

Klinická indikace:

Citrulinované peptidy mají vysokou specificitu a senzitivitu pro diagnostiku revmatoidní artritidy a identifikují závažnější formy s destruktivním průběhem. V malém procentu se pozitivita vyskytuje u nemocných se SLE, Sjörgenovým syndromem a polyartikulární erozivní formou psoritické artritidy.

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla