• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

CD4+ (CD45RA+ / CD45RO+) (nativní / paměťové Th lymfocyty)

Princip stanovení

Průtoková cytometrie

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které jsou ze staršího data, proto mohou být ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Podmínky transportu

Udržovat v pokojové teplotě.

Doba odezvy

48 hodin

Frekvence stanovení

1 den

Referenční meze

VĚK

RA

SD

rozmezí

RO

SD

rozmezí

0,5

82

7

75-89

8

2

6-10

1-2

78

3

75-81

16

3

13-19

1-3

77

4

73-81

17

3

14-20

4-5

64

7

57-71

28

7

21-35

4-6

64

6

58-60

28

6

22-34

4-7

65

6

59-72

27

6

21-33

4-8

66

5

61-71

26

5

21-31

9-11

57

4

53-61

35

4

31-39

9-12

59

4

55-63

33

3

31-36

9-13

57

5

52-62

33

3

30-36

9-14

58

6

52-64

33

4

29-37

9-16

58

5

53-63

33

3

30-38

Interpretace

Klinická indikace vyšetření:

  • monitorování intrauterinní infekce (zdravé dítě po narození nemá v cirkulaci paměťové T lymfocyty)
  • monitorování autoimunitních chorob (zvýšený antigenní tlak vede k zvýšenému vyzrávání paměťových T lymfocytů)
  • diagnostika imunodeficitů
  • diferenciální diagnostika mezi Alzheimerovou chorobou a ostatními demencemi (zvýšený antigenní tlak vede k zvýšenému vyzrávání paměťových T lymfocytů)

Klinické informace

T pomocné lymfocyty (CD4+) exprimující na svém povrchu znak CD45RA jsou antigenem neaktivované (naivní). CD45RA je přítomen na povrchu přibližně 50 % T pomocných lymfocytů (CD4+).

T pomocné lymfocyty exprimující na svém povrchu znak CD45RO jsou antigenem aktivované /paměťové. CD45RO je přítomen na povrchu přibližně 40 % T pomocných lymfocytů (CD4+). Denzita exprese izoformy CD45RA klesá během aktivace T pomocných lymfocytů, zatímco pokračuje vzestup exprese izoformy CD45RO. 

Poznámky

 

Pracoviště

Imunologie a alergologie

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla