Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

HLA-B27 FACS

Princip stanovení

Průtoková cytometrie

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které jsou ze staršího data, proto mohou být ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Podmínky transportu

Udržovat v pokojové teplotě.

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

Pondělí až pátek

Referenční meze

Výsledek je vydáván jako pozitivní nebo negativní

Interpretace

Pozitivita HLA B- 27 – 80% buněk musí být v kvadrantu A4. Pokud jsou buňky v kvadrantu A2, jedná se o křížově reagující buňky HLA-B27 s HLA-B7.V tomto případě je nutno pro přesné určení o který antigen se jedná, doporučit genetické vyšetření.

Informovaný souhlas

Odkaz ke stažení PDF s informovaným souhlasem pro genetické vyšetření ve VFN https://www.vfn.cz/wp-content/uploads/2023/01/ULBLD-TC-IS-gen.pdf pro případ konfirmace pozitivního/hraničního výsledku. 

Klinické informace

Molekula HLA-B27 je asociována s řadou nespecifických zánětlivých onemocnění, mezi které patří záněty kloubů, vnitřních struktur oka (uveitida), krátkých kostí rukou a nohou a šlach spondyloarthropatie. Nejznámější spondyloarthropatií je Bechtěrerova nemoc. Expresi znaku HLA-B27 můžeme nalézt u 90 % pacientů s tímto onemocněním, zatímco v normální populaci se exprese pohybuje kolem 7 %. Muži mající tuto molekulu, mají větší pravděpodobnost ke klinickým projevům některého z výše uvedených diagnóz obzvláště Bechtěrevovy nemoci. Ženy jsou často pouze přenašečky této molekuly bez výraznějších klinických projevů. Jelikož se jedná o molekulu, jejíž přenos může být i po několik generací u žen neodhalen, je potřeb při podezření na výskyt této molekuly obzvláště u chlapců provést vyšetření zaměřené na HLA-B27. Včasné odhalení přítomnosti této molekuly na buňkách může významnou měrou přispět k včasné a cílené terapii.  Vyšetření na průtokovém cytometru je rychlé screeningové vyšetření. Pokud se HLA-B27 potvrdí, je potřeba provést ještě molekulárně genetické vyšetření, které s definitivní jistotou rozhodne, zda je molekula na buňkách skutečně přítomna.       

Poznámky

Pokud výsledek není zcela jednoznačný a buňky nejsou jasně rozděleny v příslušných kvadrantech, nelze výsledek vydat. Jedná se pouze o screeningový test. Na výsledku by v komentáři mělo být doporučeno při nejasném výsledku molekulárně genetický test.

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinování požadavků

Nelze

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla